Fecr-i Ati Dönemi Sanatçıları

01.04.2015 tarihinde 11.Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Fecr-i Ati Dönemi Sanatçıları

                     FECR-İ ATİ SANATÇILARI

Fecr-i Ati Dönemi Sanatçıları

Ahmet HaşimYakup Kadri Karaosmanoğlu,  Refik Halit Karay,  Hamdullah Suphi TanrıöverAhmet Samim, Emin Bülent SerdaroğluEmin Lamİ,  Tahsin Nahit,  Celâl Sahir ErozanCemil SüleymanAbdülhak Hayri,  İzzet Melih DevrimŞehabettin SüleymanAli Faik Ozansoy,  Fazıl  Ahmet Aykaç

AHMET HAŞİM (1884 – 1933)

 1909’da Fecr-i Aticilere katılmıştır.

Fecr-i Ati topluluğu dağıldıktan sonra da yoluna devam etmiştir.

Fecr-i Ati topluluğunun ve modern Türk şiirinin en önemli şairlerindendir.

 “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” başlığı altında şiir anlayışını açıklamıştır.

Saf şiir anlayışına bağlı kalmıştır.

 Şiirde konudan çok, söyleyişi önemser.

 Gerçek şiir ona göre herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiirdir.

 Şiiri duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yakın bir tür olarak görür.

 Önceleri Arapça ve Farsçayla yüklü bir dili varken, zamanla Türkçe ağırlıklı bir dile yönelir.

 Şiirlerinde aşk ve doğa, çocukluk anıları, gerçek hayattan kaçış konuları egemendir.

 Güneşin doğuşu ve batışı, göl, kızıl renkler, akşam onun şiirlerinde sıkça yer bulur.

 Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

 Sembolizmden ve empresyonizmden etkilenmiştir.

“Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır.

 Fıkra, sohbet gezi yazısı türlerinde de önemli eserler vermiştir.

Eserleri:

Şiir: Piyale, Göl Saatleri

Sohbet: Gurabahane-i Laklakan (Fıkra özelliği de gösterir)

Fıkra: Bize Göre (Bu kitaptaki bazı metinler deneme türü içerisinde değerlendirilmektedir.)

Gezi yazısı: Frankfurt Seyahatnamesi

FAZIL AHMET AYKAÇ (1884 – 1967)

Fecr-i Âti edebî isimli topluluğun üyesidir.

1908 yılından itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde türlü konularda makaleler, mizahî yazılar yazdı.

Hiciv geleneğini mizaha dönüştürmüştür.

İğnelemek, alay etmek onun özelliğidir.

Eserleri: Kırpıntı, Divançe’i Fazıl, Harman Sonu, Şeytan Diyor ki, Tarih Dersi

Emin Bülent Serdaroğlu

Fecr-i Ati Topluluğunun bir üyesi, olarak ilk şiirlerinde ferdi konularda yazan şair , sanat sanat içindir anlayışına sahiptir.

Fakat daha Milli Edebiyat Hareketi bile olmadan milli konularda şiirler yazamaya başlayan şair, dedelerinin de asker olması sebebiyle olsa gerek ülkemizde milli konularda şiir yazan ilk şairlerden birisi olarak dikkati çeker.

Fecr-i Ati dağıldıktan sonra toplumsal ve Milli konularda şiirler yazmış Fecri ati topluluğu dağıldıktan sonra Milli Edebiyat Dönemi: etkisinde şiirler yazmayı sürdürmüştür.

İlk şiirlerinde duyuş ve ifade tarzı ile Fecri ati  çizgisinde bir şair görüntüsü vermektedir. Şiirleri bu topluluğun genel özelliklerini taşır. Fakat daha sonraları ferdi konuların yanı başında sosyal ve millî konulara yer vermesi bakımından onlardan ayrılmış bir şair olacaktır.

“Kir, Hisarlara Karşı, Hatif Diyor ki” gibi  şiirlerinde Fecri Ati’nin şahsi konularının dışına çıkan temalar işlemiştir.  Zaten şair asıl şöhretini de işte bu şiirleri ile sağlamıştır.    “Çöller”  adlı şiirinde Ahmet Haşim’in Şi’r-i Kamer” adlı şiirinin  etkisi görülür.

Şiirlerindeki titizliği şiirlerinin sayıca az olmasına sebep olmuş kendisi hayattayken şiirlerini bir kitapta toplamamıştır.

Tevfik Fikret’in tesiri altında olan şair, Ahmet Haşim’den sonra FECR-İ ATİCİLER’in en dikkat çeken şairi olmuştur. Fecri ati etkisinde yazdığı şiirleri  “TEVFİK FİKRET’’in şiirleri gibi uzun, süslü sanatlı ve şahsi konularda yazılmış şiirlerdir.

Şiirlerinde söz sanatlarına anlam oyunlarına ve önem verirken daha sonraki şiirlerinde sosyal siyasi ve milli konulara yönelmiş sade bir dille yazmaya özen göstermiştir.

CEMİL SÜLEYMAN (ALYANAKOĞLU) (1886 – 1940)

Hikayelerinde özellikle halk arasından seçilmiş tiplere yer verir.

Teknik bakımdan kusurlu olmakla birlikte romanlarındaki psikolojik tahliller başarılıdır.

Eserleri:

Roman: İnhizam, Siyah Gözler, Kadın Ruhu

Öykü: Timsal-i Aşk, Ukde

TAHSİN NAHİT (1887 – 1919)

Fecr-i Ati topluluğu şairi ve oyun yazarıdır.

 Bireysel konulu şiirler yazmıştır.

 Şiirleri sanat gücü bakımından çok güçlü değildir.

 Şiirleri Ahmet Haşim etkisindedir.

 Tiyatro oyunları da yazmıştır.

Eserleri:

Şiir: Ruh-i Bikayd

Tiyatro: Hicranlar, Jön Türk, Firar, Kırık Mahfaza

Ali Faik Ozansoy

Servet-i Fünun’cuların en genç üyelerindendi. Topluluğun dağılmasından sonra Fecri Âtî grubuna başkanlık etti.

Tevfik Fikret ile Abdülhak Hamit Tarhan’ın tesirinde kalıp kadın, aşk ve tabiat temalarını işledi. His ve hayâle geniş yer veren şiirler yazdı.

Eserleri:

Şiir Kitapları: Fâni Teselliler , Mithat Paşa, Temâsil, . Elhân-ı Vatan

Aruz ile yazılmış piyesleri:   Payitahtın Kapısında , Nedim ve Lâle Devri ,

Celâl Sahir Erozan

Celal Sahir, Türk Derneği’nin kurucuları arasındadır. Bu dernek 1909’da bir dergi çıkarmaya başlamış, ama daha başlangıçta dernek üyeleri arasında dil konusunda ayrılıklar olduğu anlaşılmıştır.

Dilin sadeleşmesi düşüncesini sıkı sıkıya savunur.

Celâl Sahir Erozan Eserleri

Beyaz Gölgeler (1898 -1909 arasında yazdığı şiirler),

Buhran (1909),

Siyah Kitap (şiirler, düzyazılar; 1911).

Şahabettin Süleyman

Servet-i Fünun ve kendi yayımı Rebab (1912) dergilerinde çıkan makaleler ve araştırma yazılarıyla Edebiyatı Cedide’nin özden çok biçim üzerinde duran, içeriği anlatıma feda eden bir yazarı olarak tanındı.

“Genç Kalemler” hareketinden gelen sert eleştiriler karşısında Hamdullah Suphi, Yakup Kadri gibi yaşıtlarının “yeni lisan” ilkelerini benimsemelerine karşılık, tek başına direnmeye, dilde özleşme akımına karşı koymaya çabaladı.

Şahabettin Süleyman’ın Başlıca Eserleri:

Öykü: Fırtına

Oyun: Çıkmaz Sokak”

Tenkidat-ı Edebiyye: Namık Kemal , Abdülhak Hamit, Hayatı ve Sanatı

Malumatı Edebiyye Fuat Köprülü ile

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Çocukluğu yoğun bir kültür ortamında geçti. Yetiştiği konak, divan edebiyatının son şairlerinin sık sık bir araya geldikleri bir toplantı yeri gibiydi. İlk şiirlerini amcası Sezai Bey’in Paris’te çıkardığı Şura-yı Ummet gazetesinde yayımladı.

İstanbul’da Fecr-i Ati Topluluğu’nun kurucuları arasında o da yer aldı. Ama uzun kalmadan birçok şairle birlikte Milli Edebiyat akımına kapıldı. Bu dönemde hem Türk Ocağı’nda hitabet gücünü, hem de şiirini geliştirdi. Ancak devlet adamlığındaki ünü şairliğini gölgeledi. Yerince zaman ayıramasa bile şiirini Servet-i Fünun etkisinden kurtardı, belli bir olgunluğa getirdiyse de kitap olarak yayımlamadı.

Hamdullah Suphi Tanrıöver Eserleri

Namık Kemal Bey Magosa’da

Günebakan

Dağyolu

Anadolu Milli Mücadelesi

 

FECR-İ ATİ  DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati döneminde yazdıkları halde bu

topluluklara katılmayan sanatçılardır.

AHMET RASİM (1864 – 1932)

 Fıkra, makale ve anılarıyla tanınır.

 Çocukluğunu, basın hayatını, İstanbul’un günlük yaşantılarını

başarılı bir üslupla anlatmıştır.

Eserleri:

Fıkra: Eşkâl-i Zaman, Şehir Mektupları

Anı: Gecelerim, Falaka, Gülüp Ağladıklarım

Roman: Hamamcı Ülfet

Söyleşi: Ramazan Sohbetleri, Muharrir Bu Ya

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR (1864 – 1944)

 Servet-i Fünuncuların etkili olduğu bir dönemde bu topluluğa  girmemiştir.

 Ahmet Mithat Efendi’nin “halk için roman” anlayışına  uygun eserler vermiştir.

 İlk romanı “Şık” ile tanınmış ve sevilmiştir.

 Halkın diliyle (Özellikle mahalle kadınlarının dili) ve mizahi bir üslupla halkı aydınlatıcı romanlar yazmıştır.

 Romanlarında İstanbul halkının ört, adet, gelenek ve göreneklerini ve yaşayışını yansıtmıştır.

 Romanlarındaki kahramanlarını yetiştikleri ortamın diliyle konuşturur, sosyal çevresiyle birlikte anlatır.

 Alafranga yaşama özenen züppe tipleri, şöhret meraklılarını, batıl inançlara düşkün insanları mizahi bir üslupla eleştirmiştir.

 Natüralizmden etkilenmiştir.

Eserleri:

Roman: Şık, Şıpsevdi, İffet, Mürebbiye, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani, Nimetşinas, Metres, Ben Deli Miyim?, Mutallaka, Kaynanam Nasıl Kudurdu, Evlere Şenlik, Utanmaz Adam, Mezarından Kalkan Şehit

Hikâyeleri: Kadınlar Vaizi, Namusla Açlık Meselesi, İki Hödüğün  Seyahati, Melek Sanmıştım Şeytanı, Meyhanede Hanımlar, Gönül Ticareti

Tiyatro: Hazan Bülbülü, Kadın Erkekleşince

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.