2014-2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı- Nova yayınları- Ders Kitabı Cevapları-Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan)- sayfa 45-52 arası

11.11.2014 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

SAYFA 45
b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan)
1. “Destan mı yazıyorsun?”, “destan gibi” sözlerinin ne anlama geldiğini açıklayınız.
Destan yazmak: Olağanüstü bir kahramanlık göstermek.
Destan gibi: sıra dışı bir olay. Destana benzeyen.
2. a) Destan hakkında bulduğunuz bilgilerle yukarıdaki destan örneği ne kadar örtüşüyor? Bu tür şiirlere neden destan adı verildiğini açıklayınız.
Destanlar kahramanlık konularını işler. Bu şiirde de Genç Osman’ın kahramanlığı anlatılmıştır.. Bu tür şiirler kahramanlık, yiğitlik ve cesaret temalarını işlediği için destan adını alır.
b) Yukarıdaki “Destan” ile bildiğiniz bir masalı gerçeklik açısından karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları belirtiniz.
Genç Osman Osmanlı devrinde yaşamış bir sultandır, gerçekliği vardır. Masallardaki kişiler ise hayalidir.
SAYFA 46

1. “Ergenekon Destanı” adlı metinden ve yaptığınız araştırmadan yararlanarak destanların oluşumuyla ilgili ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. Destanın meydana gelmesi için halkın hayalinde derin iz bırakmış bir olay ve bu olayları yaratan kahramanların olması gerekir. Zamanla kuşaktan kuşağa aktarılan olaylar değişikliğe uğrar, olağanüstü özellikler kazanır. Bu bölüm destanın oluş kısmıdır.
Destanlar, yaşanan bir olayın zaman içinde  abartılarak anlatılmasıyla ortaya çıkar. Bu olayaın yaşanma anlatılma ve yayılma zamanı vardır.
2. Destanda geçen “Türkler çadırlarını, sürülerini bir yere topladılar; çevresine hendek kazdılar, beklediler.”, “Bir gün bütün iller hanları ve beyleri av yerinde konuştular.”, “Çadırlarını, mallarını öyle aldılar ki bir ev kurtulmadı.” şeklinde ifade edilen cümlelerden hareketle dönemin sosyal yaşantısına dair neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.
Göçebe bir  yaşamları var.
Avcılıkla ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar.
Barınmak için çadır kültüründen yararlanıyorlar.
3. Sınıfa getirdiğiniz hikâye ile Ergenekon Destanı’nı olay örgüsü, tema, kişiler, dil ve anlatım bakımlarından karşılaştırınız. Hangi metinde kurmacanın ağırlık kazandığını belirtiniz.

Destanlarda kurmaca daha fazladır. Destanlarda olağanüstülükler bulunur. Hikâyeler ise daha gerçekçidir.  Destanlar genellikle manzumdurlar zamanla mensur hale gelen destanlar vardır. Hikayeler ise mensur(düz yazı) halindedir. Hikâyelerdeki tasvirler daha gerçekçidir.

4.Destanın olay örgüsünü gelişim sırasına göre aşağıdaki şemaya yazınız. Olay örgüsünün özelliklerini belirtiniz.
* Göktürklerden korkan kavimler birleşir onların üzerine saldırır. Göktürkler galip gelir.
* düşmanların hile yapıp kaçıyor gibi davranmaları Göktürklerin onları takip etmesi
* Göktürklerin gafil avlanıp kılıçtan geçirilmeleri.
* İl Han’ın oğlu Kayan ve Tukuz adındaki yeğeninin kaçıp kurtulması. Eşlerini de alarak düşmandan kaçan hayvanları toplamaları.
* Dönüşü olmayan bir yere gelip yerleşmeleri. Buraya Ergenekon adı verilmesi.
* Zamanla burada çoğalıp gelişmeleri ve buradan çıkış yolu aramaları.
5.Destanda öne çıkan unsur bir kahraman mı, yoksa bir olay örgüsü müdür? Açıklayınız.
Bu destanda bir kahramandan çok olay ön plana çıkmıştır.
6.İki gruba ayrılınız. Destanın zaman, mekân, olay örgüsü ve kişilerindeki olağanüstü unsurları belirtiniz.
Zaman: Destanda zaman belirgin değil.
Mekan: Mekan etrafı dağlarla çevrili Ergenekon adı verilen yer.
Olay örgüsü:
* Dönüşü olmayan bir yere gelip yerleşmeleri. Buraya Ergenekon adı verilmesi.
* Zamanla burada çoğalıp gelişmeleri ve buradan çıkış yolu aramaları.
Kişilerdeki olağanüstülükler:
7. a)Destanın birimlerini ve bunların temalarını belirleyiniz.
Giriş bölümü: Göktürklerin savaşta galip gelmesi
Gelişme bölümü. Düşmanların Göktürklere tuzak kurmaları ve herkesi kılıçtan geçirmeleri, Kutay ve tuguz’un kurtulması, Ergenekon denen yeer yerleşmesi, burada çoğalmaları
Sonuç bölümü: Ergenekon dene yerden çıkıp öçlerini almaları.

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.