10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları- İlk İslami Ürünler Değerlendirme Soruları Sayfa 78-79

16.11.2014 tarihinde EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.


10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78
1. “X. yüzyıldan yaklaşık XIII. yüzyılın ortalarına kadar olan döneme “Geçiş Dönemi” adı verilir.
İlk İslami Türk edebiyatı ürünlerinin verildiği bu dönem Türk toplumunun bir kültür ve medeniyet çevresinden bir başka kültür ve medeniyet çevresine geçtiği dönemdir.”
Yukarıdaki bilgiler ışığında okuduğunuz metinden de hareketle Ahmet Yesevî’nin eseri olan Divan-ı Hikmet’in Geçiş Döneminin hangi özelliklerini içerdiğini aşağıya yazınız.
Bu eser hem İslamiyet  öncesi Türk edebiyatının hem de İslami devir Türk edebiyatının özelliklerini yansıtmaktadır. Eser de hem dörtlük hem de beyit nazım şekli kullanılmış. Münacaat kısmı beyitlerle ana kısım ise dörtlüklerle yazılmış. Eserde hem hece hem de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
2. “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelen ve bir siyasetname özelliği taşıyan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atebetü’l Hakayık
B) Divanü Lügâti’t Türk
C) Divan-ı Hikmet
D) Kutadgu Bilig
E) Garipnâme
10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79

 3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• İslami Dönemin ilk eserleri Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. ( D )
• Bu eserlerle birlikte Arap ve Farsça kelimeler dilimize girmeye başlamıştır. ( D )
• Bu dönemdeki metinler sanat metni ve öğretici metin olarak kesin çizgilerle ayrılmamıştır. ( D )
• Divan-ı Hikmet’te dinî bilgiler yorumlanmıştır. ( D )
• Ahmet Yesevî, tasavvufi anlayıştan uzak bir kişiliğe sahiptir. (Y )
• Kaşgarlı Mahmut eserinde, Türk dilini dünya dilleriyle karşılaştırmıştır. (D)
• Kaşgarlı Mahmut, Türk dilinin söylenişlerini tespit etmek için Türk boyları  arasında dolaşmıştır. (D )
• Kaşgarlı Mahmut, bu eserini önemli bir devlet kademesinde görev almak için yazmıştır. ( Y )
• Atatürk’ün Türk diliyle ilgili sözleriyle Divanü Lügâti’t-Türk arasında benzerlik vardır. ( D )
4. “Bilgiliye ey dost, bağla gönül” mısrasında hangi edebî sanat vardır? Defterinize yazınız.
MECAZ- I MÜRSEL
5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
a. Atebetü’l Hakayık ..KASİDE ….. nazım biçimiyle yazılmıştır.
b. Atebetü’l Hakayık …ARUZ ... vezniyle yazılmıştır.
c. Atebetü’l Hakayık …HAKİKATLERİN EŞİĞİ…… anlamına gelir.
6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Atebetü’l Hakayık’ın ahlaki bir eser olması
B) Atebetü’l Hakayık’ın mesnevi şeklinde yazılmış olması
C) Atebetü’l Hakayık’ın öğüt verici bir eser olması
D) Eserde millî nazım birimi ile aruz ölçüsünün birlikte kullanılması
E) Eserde mısra başı kafiyesine de yer verilmiş olması
7. Aşağıdaki yargılardan hangisi Kutadgu Bilig’in özelliklerinden biri değildir?
A) Edebiyatımızda bilinen ilk siyasetnamedir.
B) Eserde adalet, akıl, baht gibi kavramlar alegorik olarak işlenmiştir.
C) Eser, Türkçenin Arapçaya karşı üstünlüğünü ispatlamak amacıyla yazılmıştır.
D) Yusuf Has Hacib tarafından mesnevi şeklinde yazılmıştır.
E) Hakaniye (Karahanlı) lehçesiyle ve aruz vezniyle yazılmıştır.
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.