2014-2015 9. Sınıf dil ve anlatım Ders Kitabı Cevapları-İnsan İletişim ve dil- Ada yayınları- sayfa 21-27 arası

30.09.2014 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.


HAZIRLIK:
1.Dili, güzel kullanmanın sosyal hayattaki etkisini anlatınız. 
Dili güzel kullanan biri sosyal hayattaki ilişkilerinde daha sağlıklı bir iletişim kurar. Sağlıklı bir iletişim demek daha sağlıklı bir yaşam demektir. Kısacası dili kullanmayı bilen ilişkilerinde daha az sorunla karşılaşır. Kendini daha iyi ifade eder. İnsanlarla daha iyi iletişim kurar.
2. Yanlış anlaşıldığınız hissettiğiniz durumlarda karşınızdaki kişiyle nasıl iletişim kurduğunuzu açıklayınız.
Böyle  bir durumda yapılması gereken şey yanlış anlaşıldığınızı ifade edip anlatmak istediğiniz şey neyse onu daha açık bir şekilde ortaya koymak ve özür dilemektir.  Özür dileme aradaki yanlış anlaşılmadan dolayı oluşan kötü havayı yumuşatır. Muhatabınızı sizi anlamaya karşı açık hale getirir.
3. En son kime ve ne amaçla mektup yazdığınızı belirtiniz.
……………….cevabı size kalmış.

Sayfa22.

1.Ziya Gökalp eşine yazdığı mektupta hangi duygularını dile getiriyor?
Ziya Gökalp eşine yazdığı mektupta özlem ve ailesine karşı olan sevgisini dile getiriyor.
2.a. İnsanların işaretle anlatımdan sembollerle iletişime geçmesi dillerin oluşumuna kadar sürmüştür. İlk insanların dili nasıl öğrendiği hakkında net bir bilgi yoktur. Tahmini olarak dilin ortaya çıkması için insanın çevresini tanıması ve onlara bir ad takması uzun bir zaman içinde gerçekleşmiştir. İhtiyaçların artması ve bunlara bulunan çözümler yüzyıllar almıştır.
b.  Ziya Gökalp bu duyguları belki resim aracılığıyla bir kısmını dile getirebilirdi. Bunu dışında diğer yöntemler yüz yüze iletişimde olabilir ama aynı bağlamda değilseniz işaretle ve jest ve mimiklerle iletişim kurmak mümkün değildir. Bütün bunlara rağmen soyut ifadeleri dil dışında başka bir yolla dile istediğimiz gibi dile getirmek mümkün değildir.
c.  Bana göre bugün iletişim araçlarından en kullanışlı olanı telefondur. Hem yüz yüze iletişim kurma  hem de sözlü iletişim kurma imkânı vardır.
Eğer kastedilen şey iletişim yöntemleri ise bu durumda dille yapılan iletişim en etkili iletişimdir.
d. Dille gerçekleştirilen iletişimin özelliklerinden biri de yazı yoluyla gelecek nesillere duygularımızı aktarabilme imkanımızın olmasıdır. Dil düşüncelerin ortaya konmasında en önemli araçtır.
1.ETKİNLİK:
a. Yukarıdaki resimde dil dışında elektronik haberleşme cihazları( telefon, internet ) trafik işaretleriyle  ve semboller kullanılarak iletişim kurulmuş.
b. Bu iletişim araçlarından trafik lambaları sosyal hayatı düzenlemede kullanılıyor. Bilgisayar ve telefon yüz yüze görüşme imkânı olmadığı durumlarda sosyal hayatımızı kolaylaştırmak için kullanılıyor.
c. Dil dışındaki iletişim araçları iletişimi kolaylaştırmak için vardır. Günümüz şartlarına göre insanlar iş kurmak hayatlarını devam ettirmek için memleketlerinden uzak yerlere gitmek zorunda kalmıştır. Aileleri ve yakınları ile iletişim kurmak için bu gün daha çok telefon ve bilgisayar üzerinden internet kullanılarak iletişim sağlanır. 
Bu araçlar sadece aile içi iletişim için değil aynı zamanda, siyasi, askeri ve ekonomik sahada iletişim kurmak için de çok önemlidir.
3.a. Bize anlatılan varsayımlara göre diller zaman içinde ihtiyaçtan doğmuştur. Fakat kim tarafından nasıl oluştuğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Fakat dini kaynak ile bilimsel kaynaklar arasında bu konuda farklı yaklaşımlar vardır. Dini kaynaklarda ilk insan olan Hz. Adem’in konuşmayı bildiği çocukları ve eşiyle dil yoluyla iletişim kurduğu ifade edilmektedir.
b. dille yapılan iletişim diğer bütün iletişim yöntemlerinden daha etkilidir. Duygu ve düşünceler dil yoluyla daha iyi ifade edilebilir. Bu yönüyle diğer ifade şekillerinden ayrılır.
Benzer yönü ise hepsi de karşıya bir mesaj iletmek için vardır.

Sayfa 23.
2. ETKİNLİK:
I.
   Evet
Hayır
Gazete haberlerinde dil göndergesel( göndergeyi olduğu gibi ifade etme) işleviyle mi kullanılmıştır?
     X
II.
   Evet
Hayır
 Yukarıdaki reklam metinlerinde dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle mi kullanılmıştır?
     X
III:
   Evet
Hayır
Yukarıdaki görsel ögede Emir ve annesi sohbet ederken görmekteyiz. Bu konuşmada dil kanalı kontrol işleviyle mi kullanılmıştır?
     X
IV:
   Evet
Hayır
 Ahmet Hamdi Tanpınar, okuduğunuz şiirde dili heyecana bağlı işleviyle mi kullanmıştır?
     X
V.
   Evet
Hayır
 Yukarıdaki metinde dil, dil ötesi  işleviyle mi kullanılmıştır?
     X
VI.
   Evet
Hayır
 Okuduğunuz şiirde altı çizili kelimeler veya kelime grubunun gerçek anlamda mı yoksa mecaz anlamda mı kullanıldığını söyleyiniz. Bu incelemenin sonucundan hareketle şiirde dil şiirsel işleviyle mi kullanılmıştır?
     X


3.ETKİNLİK:
a. “mıh gibi aklımda tutuyorum” , “ısıtıyorum” ,“ yoksul bir gramofon”  “Cuma”  “ kullanılmamış bir gök”  ve “ haftalar ellerimde ufalanıyor.”  İfadeleri mecaz anlamda kullanılmıştır.
b. 1 ) Teşbih (Benzetme) :
Anlama güç katmak için, aralarında gerçek ya da mecaz, çeşitli yönlerden ilgi, benzerlik bulunan en az iki varlıktan zayıf olanı nitelik bakımından güçlü olana benzetme sanatıdır.
Teşbih sanatında en az iki, en fazla dört öğe bulunur. Öğeleri şunlardır:
1- Benzeyen:
Birbirine benzetilen şeylerden nitelik bakımından güçsüz olanıdır.
2- Kendisine Benzetilen:
Birbirlerine benzetilen şeylerden nitelik bakımından daha üstün ve güçlü olanıdır.
3- Benzetme Yönü:
Benzeyen ve kendisine benzetilen arasındaki ortak noktadır. Zaten benzetme bu ortak noktayı belirtmek için yapılır.
4- Benzetme Edatı:
Benzeyen ve kendisine benzetilen arasında benzetme ilgisi kuran kelime veya ektir.
Ör: Bu sesler dokunuyor en ağrıyan yerime,
      Bir eski çıban gibi işliyor içerime.
            (Ayak Sesleri/Necip Fazıl Kısakürek)
Benzeyen: Sesler
Kendisine benzetilen unsur: Eski çıban
Benzetme yönü: Batmak, işlemek
Benzetme edatı: Gibi
Teşbih- beliğ: benzetmenin sadece benzeyen ve kendisine benzetilen unsurları kullanılarak yapılan teşbihe denir.
Örnek: kömür gözlüm:   benzeyen: göz,  kendisine benzetilen: Kömür
Teşhis (Kişileştirme) :
İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insana özgü bir özellik verme sanatına teşhis denir.
Ör: Ağlama karanfil beni de ağlatma
      Sil gözyaşlarını
Metinde kullanılan söz sanatları:
Teşhis:  yoksul bir gramofon
Kişileştirme( teşhis):   mıh gibi aklımda tutuyorum, Cuma çalıyor, kullanılmamış bir gök
Teşbih-i beliğ:  içimi seninle ısıtıyorum
c. Metinde dil şiirsel işlev dışında heyecan bildirme işleviyle kullanılmıştır.


Sayfa27.
                                                                       DEĞERLENDİRME
1.       Resimde dil kanalı kontrol işlevinde kullanılmıştır.
2.       Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
·         Dilin şiirsel işleviyle kullanıldığı metinlerde iletilmek istenen husus, iletinin kendisinde aranmalıdır. Obje iletinin kendisidir.    ( Y)
·         Dilin şiirsel işleviyle kullanıldığı metinlerde sanata özgü gerçeklik aranmalıdır   (D)
·         İnsan dil yetisine sahip bir varlıktır   (D)
3.       Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
·         İnsanlar…dille … gerçekleştirilen iletişimi diğerlerinden daha çok tercih etmiştir.
·         Dil/ iletişim araçları…. İnsanlar arsında anlaşma sağlamak amacıyla kullanılır.
·         İnsanlar işaretle anlatmadan   …. Yazıyla  (dille) ( harf, kelime) anlatmaya belli bir süetçe geçmiştir.
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.