2014-2015 12.sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları- (Paşa Yayınları)Sanat Metinleri-Fabl ( sayfa 17-20 )

16.09.2014 tarihinde 12. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 1 Yorum Yapılmış.

12.SINIF DİL VE ANLATIM
Sanat metinleri  -Fabl
Sayfa 16-20
Hazırlık
1.Soru. Fabl türündeki metinlerde kahramanlar niçin hayvanlardan seçilmiş olabilir?
c. daha dikkat çekici olması ve akılda kalıcılığı sağaldığı için kahramanlar hayvanlardan seçilir.
s.2 Edebi eserlerin eğitici yönü: her edebi eserin okuyucuya iletmek istediği bir mesaj vardır. Edebi eserler sadece hoşa gitme, insanda estetik duygu ve heyecan uyandırma amaçlı değildir. Aynı zamanda onda fayda da amaçlar arsındadır. İnsanı güzele yönlendirirken faydayı da amaç edinir.
17.sayfa etkinlik1.
a. ….
b. Bu metinlerin tümünün ortak özelliği yapı unsurlarının ortak olmasıdır. Tüm metinlerde yapıyı oluşturan unsurlar(olay örgüsü, zaman, mekan,kişiler, dil ve anlatım) aynıdır.
2.Etkinlik
a.

.  Metnin yazılış amacı: Ders vermek,
.  Kahramanlar, tilki ile leylektir.
.  Aldatma duygusu insan özgü kötü bir davranıştır. Burada bu davranışın ne kadar kötü olduğu vurgulanmak istenmiş. İnsanlarla alay etmek,onarlı küçük görmek, herkese tepeden bakmak gibi davranışlar yanlış olan davranışlardır.
.  Metinde  hilekar ve kurnaz  bir insanı tilki temsil etmektedir.  Leylek ise akıllı, saygılı bir tipi temsil etmektedir. Leylek ile tilki insan gibi konuşturularak intak sanatı yapılmıştır. İnsan özgü davranışları insan dışı varlıklara yüklemeye  teşhis (kişileştirme), insan gibi konuşturmaya da intak denir.
b. fabllar …teşhis.. ve .. in tak… sanatları üzerine kurulmuştur.
   Soyut düşünceleri çocukların kavramaları biraz zor olduğu için genelde soyut kavramlar somutlaştırılarak verilir. İnsanları aldatmanın güzel bir davranış olmadığı fikri, tilki ile leylek üzerinde somutlaştırılmış.
3. Etkinlik
a. Düşsel olay:   Tilki ile leyleğin arkadaş olması ve birbirini yemeğe davet etmeleri.
Kişiler: Tilki ile leylek
İnsan özgü davranış,düşünce,değer ve tutumlar: aldatma, kurnazlık, masa, sandalye, tabak unsurlarını kullanarak temek yeme, leyleğin ders olması için tilkiyi yemeğe davet etmesi, üzüntülü bakışlar insana özgü davranışlardır.
b.  Olay zinciri:
1. Tiklinin leyleği yemeğe davet etmesi.
2. masaya iki tabak koyması
3. Leyleğin tabaktan yemek yiyemeyişi
4. Leyleğin tilkiye ders vermek amacıyla onu yemeğe davet etmesi.
5. leyleğin masaya dar boğazlı bir kap içinde yemek koyması.
6. Tilkinin dar olan kaptan yemek yiyemeyişi.
c. Metinde yaşananlar gerçek hayatta yaşanacak bir olay değildir. Çünkü leylek ile tilkinin arkadaş olmaları birbirini yemeğe davet etmeleri düşünülemez. Fakat burada yaşananlar inansa özgü davranışlar olduğu için günlük hayatta birebir olmasa da benzeri durumlar yaşanabilir.
Ç.Tilki. Kurnaz, hilekar arkadaşlığın değerini bilmeyen bir kişiyi temsil etmektedir.
   Leylek, akıllı, bilgili, dostluğa değer veren dürüst bir kişiliği temsil etmektedir.
4.Etkinlik: sayfa 18.
 Mekan, bir ev olarak verilmiş. Yemek masası,  masada iki düz tabak.
                   Zaman , metinde zaman belirsizdir.  Bir zamanlar şeklinde belirsiz bir zaman ifadesi kullanılmaktadır.
1.a.
 Serim bölümü: birinci paragraf, tilki ile leyleğin arkadaş olması ve tilkinin leyleği yemeğe davet etmesi
          Düğüm bölümü: Leyleğin tilkiden öcünü almak için onu yemeğe davet etmesi ve tilkinin bu davete katılması. İkinci ve üçüncü paragraflar.
Çözüm bölümü: tilkinin önüne kona kaptan yemek yiyemeyişi. Leyleğin öcünü alması.
           b. Metinde bu parçalar anlam bakımından tema etrafında şekillenerek bir bütün oluşturmuşlar. Bu bütünlüğü sağlayan unsurlar ise leylek ile tilkidir.
5.etkinlik.
Metinde yaralanılan anlatım biçimleri, öyküleyici anlatım ve betimleyici anlatım türleridir.
2.
.öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım.
. Böylece sözcüğü paragraflar arsı bağlantıyı sağlayan bir ifadedir.
…..
Sayfa 19.
3.a. metnin teması evrenseldir.
    b. insanları aldatmamanın ne kadar önemli olduğu vurulanmış. Hilekar olmanın da kötü bir davranış olduğu vurgulanmış.
c. Ahlaki değerler insan özgü değerlerdir. Toplum içinde yaşayan herkes başkalarının haklarına saygılı olmak, onlara iyi davranmak zorundadır. Başkalarını aldatan bir gün kendisi de aldanabilir.
6. Etkinlik
.  Hayır, metnin ses akışını bozan kelime yoktur.
. Hayır, gereksiz söz tekrarı yok.
. Kelime ve cümle düzeyinde gereksiz ifadeler yok.
. Karmaşık ve anlaşılması güç ifadeler yok.
. Metin sade, gösterişsiz süssüz bir anlatımla yazılmış.
. Hayır, kullanılmayan kelime ve söz öbeklerine yer verilmemiş.
 Bu özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda metin akıcı, açık , anlaşılır bir dille yazılmıştır.
4. Dil göndergesel işlevde kullanılmış.
7. Etkinlik. Şapur şupur ikilemesi ses bakımından anlam ile bir bütünlük arz etmektedir. Anlatılmak istenen davranış  taklide dayanan bir ses ile ifade edilmiştir.
YORUMLAMA
1.Tilkinin leyleğe yaptığı davranış doğru bir davranış değildir. Bu yüzden doğru bulunamaz.
2.Tilkinin kurnazlık yönünü dikkate almıştır. Leylek ise doğruluk yönüyle ele alınmış.
8. etkinlik. …….
Sayfa 20. DEĞERLENDİRME
1.
. Fabllarda maç okuyucuya ders vermektir.
. Fabllarda kahramanlar hayvanlar arsından seçilirken..
. Fabllarda mekan genellikle ormandır.
2. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.
Birinci ve ikinci cümledeki bilgiler doğru diğer iki cümle yanlıştır.
3. fabllar ders verme yönünden etkili metinlerdir. Bu yüzden özellikte çocukların eğitilmesinde soyut kavramlar somutlaştırılarak verilir. Bunun için de fabllardan yararlanılır.
4. D,D,D
BUNLARA DA BAKINIZ!!!!!!!!!!!!!!

9.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 10-17 sayfalarKarizma yayınları 
2012-2013 9.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 18-25  sayfalar insan iletişim ve dil Karizma yayınları
2012-2013 9.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 26-32 sayfalarDil -Kültür İlişkisi Karizma yayınları
9.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları
9.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 
10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları (2012-2013 zambak)
10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Tartışma Panel-19-30 sayfa(2012-2013 zambak)
11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları
11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 
11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 
12.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları(1-37)
12.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları(37-66) 
12.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları(67-94) 

2012 – 2013 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17-20
2012-2013 11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları sayfa 22-23-24
2012-2013 12.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Masal -sayfa 21-35 arası

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Anonymous
14 Ekim 2012 - 20:06

elinize sağlık