Nurullah Genç’in “Siyah Gözlerine Beni de Götür” Şiirinin Tahlili

05.05.2014 tarihinde ŞİİR TAHLİLLERİ kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Daha dokunmadan kurudu irem
Çöllere bir türlü yağamıyorum
Yeni bir koşunun başlangıcında
Biraz deprem sonrası
Biraz şehir hülyası
Bir kalp yangınından geriye kalan
Siyah gözlerine beni de götür
Artık bu yerlere sığamıyorum.
Pembe uçurtmalar yolladığından beri
Sarardı tiryaki menekşeleri
Sonbaharın tozlu kafeslerinde
Sevgi turnaları yakalıyorum
Turnalar gidiyor; ben kalıyorum
Avareyim, asudeyim, yorgunum
Bilmiyorum neden sana vurgunum
Erzurum garında banklar üstünde
Uyku tutmuyor karanlıkları
Yitik düşlerimi kovalıyorum
Gölgeler gidiyor; ben kalıyorum.

Binbir türlü kokuyorsa yaylalar
Siyah gözlerine beni de götür
Baharın koynundan koparıp sana
İpek bir mendile sardığım yüreğimle
Şehzade gülleri gönderiyorum
Umutlar kalıyor; ben gidiyorum.
Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini
Kaptanları sorgulayan
Yanından geçen küheylanların
Korku tufanına yakalandığı
Siyah gözlerine beni de götür
Güneş ülkesinden gelen yiğitler
Benzeri olmayan bir dünya kursun
Cellat, ayrılığın boynunu vursun.
Usul usul intizarı çürüten
Bu hercai diken, bu çılgın arzu
Sürüklüyor imkansız muştuların
Eşiğine gönül vadilerini
Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi
Düşüyorum tanyerine
Ya topla yaralı kırlangıçları
Ya da bu vefasız şarkıyı bitir
Özgürlüğe giden tutsaklar gibi
Siyah gözlerine beni de götür.
                                   Nurullah GENÇ

A.  Biçim Yönünden İncelenmesi                                                        
NAZIM BİRİMİ: Bentlerden oluşmuştur.
BİRİM SAYISI: 5 bentten oluşmuştur.
ÖLÇÜ: Serbest ölçü kullanılmıştır.
NAZIM ŞEKLİ: Serbest tarzda yazılmıştır.
KAFİYE, REDİF:
   
            1.BÖLÜM
Daha dokunmadan kurudu irem a      (-m yarım kafiye )
Çöllere bir türlü yağamıyorum  a
Yeni bir koşunun başlangıcında  b
Biraz deprem sonra c        (-sı redif )
Biraz şehir hülya   c          (-a yarım kafiye )
Bir kalp yangınından geriye kalan d
Siyah gözlerine beni de götür   e
Artık bu yerlere sığamıyorum.  b
                 2.BÖLÜM
Pembe uçurtmalar yolladığından beri a    (-i yarım kafiye )   
Sarardı tiryaki menekşeleri a
Sonbaharın tozlu kafeslerinde b
Sevgi turnaları yakalıyorum  c           (-al tam kafiye )
Turnalar gidiyor; ben kalıyorum  c       (-ıyorum redif )
Avareyim, asudeyim, yorgunum  c        (-rgun zengin kafiye )
Bilmiyorum neden sana vurgunum  c       (-num redif )
Erzurum garında banklar üstünde  b
Uyku tutmuyor karanlıkları a
Yitik düşlerimi kovalıyorum c
Gölgeler gidiyor; ben kalıyorum. c
                3.BÖLÜM
Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar a    (-r yarım kafiye )
Siyah gözlerine beni de götür  a
Baharın koynundan koparıp sana  b
İpek bir mendile sardığım yüreğimle  c
Şehzade gülleri gönderiyorum  d      (-iyorum redif )
Umutlar kalıyor; ben gidiyorum.  d
                4.BÖLÜM
Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini a
Kaptanları sorgulayan  b
Yanından geçen küheylanların  b
Korku tufanına yakalandığı  a
Siyah gözlerine beni de götüc         (-r yarım kafiye )
Güneş ülkesinden gelen yiğitler  c
Benzeri olmayan bir dünya kursun  b      (-sun redif )
Cellat, ayrılığın boynunu vursun.   b     (-ur tam kafiye )
                5.Bölüm
Usul usul intizarı çürüten  a
Bu hercai diken, bu çılgın arzu  b
Sürüklüyor imkansız muştuların  a
Eşiğine gönül vadilerini  c
Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi  d  (-lar redif )
Düşüyorum tanyerine  e
Ya topla yaralı kırlangıçları   c            ( gibi ses tekrarı )
Ya da bu vefasız şarkıyı bitir  d
Özgürlüğe giden tutsaklar gibi  d   (-ak tam kafiye )
Siyah gözlerine beni de götür.  d
 

B.Şiirin İçerik Yönünden İncelenmesi

   1)  Anlamı bilinmeyen kelime ve deyimlerin açıklanması

Avare: işsiz güçsüz, başıboş.
Küheylan: Soylu Arap atı
Hercai: Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren.
 İrem:Cennet bahçesi
Asude: Sessiz, sakin, dinlendirici

Muştu: Sevindiren haber, sava, müjde, erim, beşaret.
2)  Şiirin bölümler halinde açıklanması

1.Bölümde daha dokunmadan cennet bahçelerinin kuruduğundan, çöllere yağamadığından, yeni bir koşunun başlangıcından ve artık bu yerlere sığamadığından bahsetmiştir.

2.Bölümde pembe uçurtmalar yolladıktan sonra menekşelerin sarardığından, sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakaladığından, avare,asude ve yorgun olduğundan, uyku tutmadığından bahsediyor.

3. Bölümde binbir türlü kokuyorsa yaylalar siyah gözlerine gitmek istediğinden, şehzade güller gönderdiğinden, umutları bırakıp gittiğinden bahsediyor.

4.Bölümde korku tufanına yakalandığından, güneş ülkesinden gelen yiğitlerin benzer olmayan bi dünya kurduğundan, cellat ayrılığın boynuna vurduğundan bahsediyor.

5.Bölümde hercai dikenin çılgın arzunun intizarı çürüttüğünden, gönül vadilerinin imkansız muştulara sürüklendiğinden bahsediyor.
3)  Şiirde geçen söz sanatlarının bulunması

1.  Bölüm 1. dizede mübalağa (abartma) sanatı ( dokunmadan kurudu irem) 8. dizede mübalağa (abartma) sanatı (artık bu yerlere sığamıyorum)

2.  Bölüm 4. Dizede mübalağa (abartma) sanatı ( sevgi turnaları yakalıyorum) 9.dizede teşhis (kişileştirme) sanatı (uyku tutmuyor karanlıkları)

3.  Bölüm 3 ve 4. Dizede mübalağa (abartma) sanatı ( baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle)

4.  Bölüm 6 ve 7. Dizede mübalağa (abartma) sanatı ( güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun)

5.  Bölüm 5 ve 6. Dizede teşbih (benzetme) sanatı ( bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine)
4)  Şiirin ana duygusu: Peygamber Efendimize (s.a.v) duyulan hasret aşk

5)  Şiirin dil ve anlatım özellikleri: Sade,duru bir İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Yer yer bazı bilmediğimiz kelimeler de kullanılmıştır.

6)  Nazım şekli: Serbest tarzda yazılmıştır.

7)  Metin ve zihniyet: Şiir yazıldığı dönemin etkisi altında kalmıştır söz sanatlarına ara ara yer verilmiş ve yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtmıştır. Şiirde dini duyguların etkili olduğunu görüyoruz. Nurullah Genç İslami düşünceye sahip şairlerimizdendir. Şiirde peygamber efendimize olan sevgisini dile getirmiştir.

8)  Metin ve gelenek: Serbest şiir geleneğinde yazılmıştır. Nurullah Genç’in şiirleri, ölçü ve kafiye konusunda Garip akımının özelliklerini yansıtır.belirli bir nazım şeklini esas almak yerine serbest tarzda şiirler yaqzmayı denemiştir.

9)  Metin ve Şair: Şair Peygamber Efendimize (s.a.v) duyulan aşkı duygu ve düşüncelerini yansıtmıştır. Şiirden de anlaşılacağı gibi şairin dini konulara karşı bir sempatisi vardır. Yaşam biçimi olarak dini duyguları ön plana çıkaran bir şairdir. Şirilerinde bunu açıkça görebiliriz.

10)           Metin ve yorum: Ara ara söz sanatlarına yer verilmiş olsada sade yalın bir şiirdir. Anlaşılması kolyadır, şair Peygamber Efendimize (s.a.v)  olan aşkını duygu ve düşüncelerini yansıtmıştır. Birini duydupu özlemden bahsetmiştir.
C. Şairin Hayatı, Edebi Kişiliği Ve Eserleri Hakkında Bilgiler
               
Nurullah Genç (d. 9 Eylül 1960, Horasan, Erzurum) Türk şair, akademisyen. 1983 Yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede Yüksek Lisansını tamamladı. Yine aynı üniversiteden Doktor, Doçent ve Profesör unvanlarını aldı. Şu anda İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi’nde Öğretim Üyesidir ve İşletme Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Uluslararası İşletmecilik derslerini vermektedir.

1990 Türkiye Diyanet Vakfı N’at-ı Şerif Büyük Ödülü Sahibi (Yağmur şiiri ile).
1987 Kültür ve Turizm Bakanlığı Roman Teşvik Ödülü sahibi (Tutkular Keder Oldu romanı ile).
1996 Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Kültür Hizmet Ödülü sahibi.
1998 Tuzla Belediyesi Gül Şiirleri Armağanı Ödülü sahibi(Gül ve Ben isimli eseri ile ile).
1999 Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Şairi Ödülü sahibi(Hüznün Lalesidir Dünya eseriyle).

Yıllardır işletme yönetimi kapsamında pek çok işletmeye danışmanlık yapan ve eğitimler gerçekleştiren Genç, proje uygulama ve stratejik planlama alanlarında da hizmet vermektedir.

        Şiir Kitapları

Çiçekler Üşümesin
Nuyageva
Yankı ve Hüzün
Aşkım İsyandır Benim
Siyah Gözlerine Beni de Götür
Yanılgı Saatleri
Yağmur
Rüveyda
Denizin Son Martıları
Aşk Ölümcül Bir Hülyadır
Hüznün Lalesidir Dünya
Gül ve Ben
Yürüyelim Seninle İstanbul’da
Müptelâdır Gemiler Benim Denizlerime
Sensiz Kalan Bu Şehri Yakmayı Çok istedim
Birkaç Deli Güvercin
Çanakkale:Her Şey Yanıp Gül Oldu
Ateş Semazenleri
       Romanları
Tutkular Keder Oldu
Yollar Dönüşe Gider
İntizar
       Mesleki Eserleri
Zirveye Götüren Yol : Yönetim
Yönetim El Kitabı
Başarı Bedel İster
Yönetim ve Organizasyon                                                                                               Kalite Liderliği
Ortaklık Kültürü

   

Please follow and like us:
Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta

  • Enjoy this blog? Please spread the word :)