MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ EDEBİYATI

25.05.2014 tarihinde 11.Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

30 Ekim-19l8’de Mondros mütarekesi ile başlayan ve 9 Eylül 1922’de Yunanlıların İzmir’de denize dökülmesiyle biten bu döneme, Mili Mücadele dönemi; bu dönemde oluşan edebiyatımıza da Milli Mücadele dönemi edebiyatı diyoruz.
Birinci Dünya Savaşından sonra imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Osmanlı topraklarının paylaşılmaya işgal edilmeye başlaması ile milli mücadele dönemi başlar. 1919 ile 1922 arasında geçen bu döneme milli mücadele dönemi denir. Bugünkü içinde yaşadığımız toprakların kazanılmasında bu dönemimde verilen mücadele etkilidir. Yeniden millet olarak varlık yokluk savaşı verdiğimiz bu dönem edebiyatımıza da etki etmiş bu dönemde milli mücadeleyi konu alan birçok eser yazılmıştır. Sanatçılarımızdan bazıları bizzat savaşa iştirak etmiş ve yaşadıklarını kaleme almıştır. Milli bilinci uyandırmak amacıyla çeşitli türde eserler oluşturulmuştur. Böylece yeni bir edebiyat dönemi başlatılmıştır. Bu döneme Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı denir.
Bu dönemin özellikleri:
Türklük bilincini uyandıracak Milli bir edebiyat oluşturmak temel amaçtır.
Şekil ve içerik açısından Milli Edebiyat akımının bir devamı görümündedir.
Vatan, millet, bağımsızlık, Türk kahramanlık tarihi, Atatürk bu dönem yapıtlarının başlıca konularıdır.
Yapıtlarda, halk dili kullanılmıştır. Sade bir dil görülür.

Şiirde heceye yönelinir.  Ancak aruzla da yazılan şiirler vardır.
Bu dönemin şiirlerinde tarih şuuruna çok önem verilmiştir. Felaket günlerinde tarihimizin şanlı sayfalan açılarak millete o günlerin özlemi çektirilir.
Şiirlerin temi geçmişteki “büyüklük”, “şan”, “fetihler”, “kurtarıcılar”dır. Bunların yanında milletin içine düştüğü keder de dile getirilir. Süleyman Nazif’in “Nerede Osmanlılar?” ve “Son Nefesimle Hasbihal” şiirleri bu duygularla yazılmıştır.
Nesirde; aydın–halk farklılaşması, yanlış Batılaşma, bazı şehirlerin durumu, yapılan zulümler işlenmiştir.
Denemeler ferdi duyguları işleyen yazılar olmakla beraber, Millî Mücadele’de milletin ortak duygularını dile getirmiştir.
Bu sahada aklımıza hemen Halide Edib ve Yakup Kadri gelir. Halide Edib kanlı mücadelenin canlı şahididir; olayları bizzat yerinde görmüş ve o ruh durumu içinde yazmıştır. Dağa Çıkan Kurt, Efenin Hikâyesi, Üzeyr’in Karısı, Kırmızı Tepe, Dua Tepe, Seyit Onbaşı bu dönemin ürünleridir.
Yakup Kadri hikâyelerini daha çok tenkit edici bir gözle yazmıştır. Anadolu insanının var oluş mücadelesinde sosyal hayattan kesitler verir.
Bu dönemde hikâye yazanlar arasında İzzet Ulvi’nin, Müfide Ferid’in, Zeki Alyanak’ın, Aka Gündüz’ün, Mehmed Sıtkı’nın, Enver Behnan’ın adlarını da sayabiliriz.
Millî Mücadele dönemi içinde tek bir roman yazılmıştır: Halide Edib’in Ateşten Gömlek! Millî Mücadele’yi işleyen romanların sonradan yazıldığını görüyoruz.
Bu dönemin sanatçıları:
Bu dönemin öğretici metin türünde eser veren yazarları:
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 Ruşen Eşref Ünaydın
Yahya Kemal Beyatlı
Falih Rıfkı Atay
 Halide Edip Adıvar
 Hamdullah Suphi Tanrıöver
 Mehmet Akif Ersoy
Dönemin önemli hikâye ve romancıları:
Halide Edip Adıvar
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Reşat Nuri Güntekin
Refik Halit Karay
İzzet Ulvi,
Müfide Ferid
Zeki Alyanak
Aka Gündüz
Mehmed Sıtkı
Enver Behnan
Milli Mücadele Yıllarında veya Sonrasında Yazılmış Milli Mücadele Konulu Önemli Eserler
İstiklal Marşı / Mehmet Akif / Şiir
Çanakkale Şehitlerine/ Mehmet Akif/ şiir
Dumlupınar Yolunda / Kemalettin Kamu / Şiir
Üç İstanbul / Mithat Cemal Kuntay / Roman
Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları / Ebubekir Hazım / Anı
Üç Şehitler Destanı / Fazıl Hüsnü Dağlarca / Şiir
Kuvayı Milliye Destanı / Nazım Hikmet / Şiir
Dağa Çıkan Kurt / Halide Edip Adıvar / Öykü (Savaş yıllarında yazılmıştır.)
Milli Savaş Hikâyeleri / Yakup Kadri / Öykü (Savaş yıllarında yazılmıştır.)
Vurun Kahpeye / Halide Edip / Roman
Ateşten Gömlek / Halide Edip / Roman (Savaş yıllarında yazılmıştır. )
Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara / Yakup Kadri / Roman
Yeşil Gece / Reşat Nuri Güntekin / Roman
Esir Şehrin İnsanları, Yorgun Savaşçı / Kemal Tahir / Roman
Küçük Ağa / Tarık Buğra / Roman
Kalpaklılar / Samim Kocagöz / Roman
Kurtlar Sofrası / Attila İlhan / Roman
Vatan Yolunda / Yakup Kadri / Anı
Türk’ün Ateşle İmtihanı / Halide Edip / Anı
Ergenekon / Yakup Kadri / Makale

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.