10. SINIF TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMI- OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLUDAKİ İLK ÜRÜNLERİ- OLAYA DAYALI METİNLER- BATTALNAME

23.02.2014 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Battalname
Battalname, 8. yüzyılda Emevi-Bizans savaşlarında ün kazanan Arap komutan Battal Gazi’nin efsanevi yaşamı ve kahramanlıkları çevresinde oluşan halk öyküsüdür.
Battal Gazi ile ilgili menkıbeler, henüz yaşadığı sırada halk arasında yayılmaya başlamıştır. Daha sonra bilinmeyen bir yazar bunları toplamış, Haçlı Seferleri sırasında oluşan başka bedir-Himme) adıyla anılan bir Arap halk öyküsü oluşmuştur. Bu kitapta Battal Gazi ancak ikinci bölümde ortaya çıkar. Birinci bölümde ise onunla ilgili menkıbeler Başkomutan Mesleme bin Abdülmelik’in arkadaşı Sahsah’ın başından geçmiş gibi anlatılır. Ayrıca Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki savaşları konu edinen Bizans halk öyküsü Digenis Akritasın da Battalname ve Zatü’l-Himme ile benzer yönleri vardır.
Battalname’nin 11. yüzyıl sonları ile 12. yüzyıl başlarında yazıldığı sanılmaktadır. Zâtü’l-Himme ile Battalname arasında konu benzerliği vardır. Ama Battalname’nin bu yapıtın doğrudan çevirisi ya da uyarlaması olmadığı iki metnin karşılaştırılmasından anlaşılmıştır.
Battalname’nin Türk halk öykülerinin geleneksel yapısı ve anlatım özelliklerine uymaması, onun Zâtü’l-Himme’den ayrı (bugün kayıp) başka bir metnin çevirisi ya da uyarlaması olabileceği düşüncesini de güçlendirmektedir.
Battalname’deki olaylar da Zatü’l-Himme’de olduğu gibi Malatya ve çevresinde geçer. 8. yüzyıldaki Arap – Bizans savaşlarını, 9. yüzyılda Malatya’da kurulan Arap emirliğinin Bizans ordularıyla yaptığı savaşları, 10. yüzyıl ve 11. yüzyıldaki bazı tarihsel olayları da içine alan ve bunları Battal Gazi’ye mal eden Battalname, İslam dininin Anadolu’da yayılışı ile ilgili ilginç izler taşımaktadır.
Öyküde anlatıldığı biçimiyle Battal Gazi üstün nitelikleri olan, güçlü, zeki, bilgili ve usta bir savaşçıdır. Muhammed tükrüğünü, ona ulaştırılmak üzere bayraktarı Abdülvehhab Gazi’ye emanet etmiş, o da bunu uzun yıllar saklayarak Battal Gazi’ye ulaştırmıştır. Bu yolla her dili konuşan, üstün yetenekler kazanan Battal Gazi, keşiş kılığına girerek Hıristiyanlar arasında rahat rahat dolaşır.
İslam dinini yaymak için savaşan Battal Gazi’ye ayrıca Dahhak, Rüstem ve Hamza gibi eski ve ünlü savaşçıların silahları da ulaştırılmıştır.
Battalname’de ve bugün Anadolu halkı arasında dolaşan menkıbelerde Battal Gazi, 12. yüzyılda Malatya yöresinde de egemen olan Danişmentlilerin sınır boylarındaki savaşlarda yiğitlikler gösteren bir kahraman olarak betimlenmiştir.
Battalname’nin düzyazı ve manzum olmak üzere birçok yazması bulunmaktadır. Bunlardan en eskisi 1436 – 1437 tarihli düzyazı metindir. Bilinen tek manzum Battalname ise 18. yüzyıl divan şairlerinden Darendeli Kâtipzade Bakayî (ö. 1785) tarafından kaleme alınmıştır. 1769 – 1770’te yazılmış bu yapıt 7 bin beyitten oluşmaktadır. Battalname, Menakıb-ı Gazavat-ı Sultan Seyyid (1870, 6 cilt; yb Seyyid Battal Gazi, 1966 – 1970, 6 kitap, yay. haz. M. Faruk Gürtunca) adıyla basılmıştır. Hasan Köksal’ın konula ilgili Battalnamelerde Tip ve Motif Yapısı (1984) adlı bir incelemesi vardır.
             Özellikleri:
1. Battalname’de Kahramanlık teması işlenmiştir.
2.           Battal name nesir halinde kaleme alınmakla beraber içinde bazı manzum bölümler de bulunmaktadır.
3.          Battalname üslubu,hatta kelimeleri cümle kuruluşu ile Dede Korkut Hikayelerine benzer.
4.         Olağanüstülükler, abartmalar, kutsi özellikler vardır.
5.         Destan kahramanı battal gazi bir Arap kahramandan esinlenilerek oluşturulmuştur.
6.         Asıl destan 8.yy’da Emeviler ve Hıristiyanların savaşlarından doğmuştur.
7.         Battal gazi Arap kahramanlarına verilen ünvandır ve sonradan Türkleştirilmiştir. Asıl adı Abdullah ya da Ebu Hüseyindir.
8.         12. ve 13. yy’larda battalname denilen nesir yazıya geçirilmiştir.
9         Seyyit battal gazi bilgili cömert ve dindardır.
10.       Battal gazi islamiyet’i yaymak adına insanlardan başka büyücü, dev ve cadı gibi kavramlarda da savaşır.
11.        Arap Fars ve Türk üretimi olmasına rağmen orta Asya Türklerince de benimsenmiştir.
12           İslam kültür dairesinin ortak ürünüdür.
13           Seyyid Battal Gazi’nin menkıbeleşmiş hayatı üzerine kurulmuş anonim ve destani bir halk
               Hikâyesidir
14         Battalname’nin düzyazı ve manzum olmak üzere birçok yazması bulunmaktadır.
15         Battalname’nin 11. yüzyıl sonları ile 12. yüzyıl başlarında yazıldığı sanılmaktadır
16           Battalname, 8. yüzyılda Emevi-Bizans savaşlarında ün kazanan Arap komutan Battal Gazi’nin 
             efsanevi yaşamı ve kahramanlıkları çevresinde oluşan halk öyküsüdür.

Kaynak: Vikipedi, özgür ansiklopedi
Please follow and like us:
Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta

  • Enjoy this blog? Please spread the word :)