Servet-i Fünun Edebiyatı Test 2

15.12.2013 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.   I. Emile Zola’nın deneysel roman anlayışını yöntem olarak seçmiştir.
      II. Romanları teknik olarak zayıftır.
      III. Ahmet Mithat’ın popüler roman anlayışını devam ettirmiştir.
      IV. Her sınıf halkın okuma ihtiyacını gidermek için yazmıştır.
      V. Sokağın edebiyata girmesinde büyük bir başarıya sahiptir.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Rasim            B) Hüseyin Cahit Yalçın            C) Peyami Safa
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar            E) Halit Ziya Uşaklıgil
2. Edebiyat-ı Cedide döneminde eski edebiyata karşı yeni edebiyatı, Doğu Kültürüne karşı Batı kültürünü savunmuştur. Önceleri Ahmet Mithat’ın etkisiyle romanlar yazan sanatçı bu dönemde “Nadide” adlı romanı yazmıştır. Daha sonra Fransız yazarlarını tanımaya başlayan sanatçı gerçekçiliğe yönelmiş ve “Hayal İçinde” adlı romanı yazmıştır. Dil ve üslubu Servet-i Fünûnculara göre daha sadedir.
Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir?
A) Mehmet Rauf       B) Halit Ziya Uşaklıgil       C) Halide Edip Adıvar
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu        E) Hüseyin Cahit

3. Fransız natüralizminin edebiyatımızdaki ilk büyük temsilcisidir. Sadece sosyal eleştiri yönüyle onlardan ayrılır. Deneysel roman, töre romanı üzerinde durmuştur. Ahmet Mithat’ın etkisinde kalmıştır. Sokağı bütün canlılığıyla edebiyatımıza sokmuştur. Bağımsızdır, herhangi bir gruba dahil değildir. “Ben Deli miyim?”, “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç”, “Şık” önemli eserleridir.
Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Rasim     B) Cenap Şahabettin     C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Reşat Nuri Güntekin     E) Mehmet Rauf
4. Halka seslenmek istemediklerinden, birkaç küçük denemeden başka, tiyatro türünde hiç eser verilmemiştir. Roman ve hikâyede ise Batı tekniğine uygun bir olgunlaşma sağlanmıştır. Realizm ve natüralizm etkisindeki bu eserlerde olaylar, genellikle, İstanbul ve çevresindedir.
Bu parçada özellikleri verilen edebiyat dönemimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat            B) Fecr-i Ati            C) Edebiyat-ı Cedide
D) Milli Edebiyat             E) Cumhuriyet Dönemi
5. I. Servet-i Fünûn, Fecr-i Ati döneminde bağımsız olarak eserler vermiştir.
     II. Sokağı romana, öyküye sokan kişidir.
     III. Gözlemci bir kişiliğe sahiptir.
     IV. Eserleri teknik bakımından zayıftır.
     V. Ahmet Mithat Efendinin etkisinde kalmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Süleyman Nazif         B) Hüseyin Rahmi Gürpınar      C) Ali Canip Yöntem
D) M. Fuat Köprülü      E) Faruk Nafiz Çamlıbel
6.  İlk kez İtalyan edebiyatında kullanılmış bir biçimdir. Bizde Servet-i Fünûn edebiyatı döneminden sonra denenmiştir.  Üç dizeli bentlerden oluşur. En sonda tek bir dize bulunur. Dante’nin  ‘Tanrısal Komedya’ sının bu biçimle yazılması, biçimin yaygınlık kazanmasını sağlamıştır.
Bu parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkili    B) Terzarima    C) Sone    D) Serbest müstezat    E) Balad
7. Balad, (I) üç uzun bir kısa bendden kurulur. Triyole, (II) ilk iki bendi dört; son iki bendi üç dizeden kurulur. İkili, (III) divan edebiyatındaki mesnevinin Batı edebiyatındaki karşılığıdır. Sone, (IV) on dizeli nazım biçiminde, başta iki dizelik bir parçadan sonra, dörder dizelik iki bent gelir.  Serbest müstezat, (V) hem aruz hem de hecenin çeşitli kalıplarıyla yazılabilir.
Bu parçada altı çizili terimlerden hangilerinin yeri değiştirilirse, bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A)  I. ve  II.          B)  II. ve III.         C) III. ve  IV.
D) II. ve IV.         E) IV. ve V.
8. Aşağıdakilerden hangisi, batı kökenli şiir biçimlerinden biri değildir?
A) Gazel        B) Sone        C) Fabl         D) Balad       E) Terzarima
9. Konular çoğunlukla aşk, özlem, ayrılık vs.dir. Uyak düzeni abca, abca, cad, eeg biçimdedir. Şiirdeki asıl amaç son iki üçlükte söylenir. Türk şiirine son dönemlerde Batı’dan geçmiştir.
Bu parçada özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sone    B) Terzarima    C) Triyole   D) Balad   E) Epope
10. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn edebiyatının özelliklerinden değildir?
A) Kullanılan dil oldukça ağırdır.
B) Yazılarında yüksek kültürlü insanlara hitap edilir.
C) Sosyal konulara ağırlık verilmiştir.
D) Nazım nesre yaklaştırılmıştır.
E) Romanlarda mekân tasvirlerinde başarılı olmuşlardır.
11. Servet-i Fünûn döneminde eser vermiştir. Genç yaşta Fransızca öğrenmiş, bu sayede Batı edebiyatını yakından takip etme imkânı bulmuştur; diğer yandan Ahmet Mithat’ın eserlerini örnek alarak roman yazmaya başlamıştır. Ancak ona asıl ününü kazandıran eleştiri türünde verdiği eserlerdir. Bu yönüyle Servet-i Fünûn’un savunucusu durumuna gelmiştir. Kavgalarım, Nadide, Hayat-ı Muhayyel ve Hikmet-i Bedaiye Dair önemli eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) H. Cahit Yalçın                       B) Faik Ali               C) Mehmet Rauf
D)  Halit Ziya Uşaklıgil               E)  Ahmet Rasim
12. Servet-i Fünûn şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Parnasizmin prensipleri doğrultusunda eser verilmiştir.
B) Anlam oldukça kapalıdır.
C) Biçimsel özelliklere önem verilmiştir.
D) Yabancı dillerden birçok sözcük kullanılmıştır.
E) Söyleyiş yönünden Tanzimat şiiri ile benzerlik gösterir.
13. Servet-i Fünûn edebiyatının çığır açıcı ilk örneklerini veren şair ve yazardır. Sembolizm ve parnasizmden etkilenmiş anlam kapalılığını ön planda tutmuş, sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Müzikle tabiat seslerini şiirleriyle birleştirmiştir. Söz sanatlarına ağırlık vermiştir. “Tiryaki Sözleri” adlı eseriyle edebiyatımıza damgasını vurmuştur.
Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin       B) Süleyman Nazif      C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Mehmet Akif Ersoy       E) Tevfik Fikret
14. Servet-I Fünûn döneminde yaşamış; ancak bu akımın içerisinde yer almamıştır. Halk şiirinden gelen sesi, şiirinde kullanan en önemli isimdir. Modern şekilleri kullanmakla birlikte genellikle hece vezni ve sade bir Türkçe ile şiirlerini kaleme almıştır. Şiirlerindeki en önemli özellik, duygularında ve ifadesindeki samimiyettir. Onun şiirlerinde saz ve Tekke şairlerinin etkisi dikkat çeker. Türk şiirinin daha sonraki yıllarda sade bir Türkçe ile kaleme alınmasındaki önder isimlerden biri olarak değerlendirmemiz gerekir onu. Serab-ı Ömrüm en ünlü yapıtıdır.
Bu parçada sözü edilen şairimiz, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıza Tevfik Bölükbaşı     B) Tevfik Fikret     C) Halit Fahri Ozansoy
D) Halit Ziya Uşaklıgil         E) Orhan Seyfi Orhon
15. Bir ömr-i muhayyel hani gülbinler içinde
      Bir kuşçağızın ömr-i baharisi kadar hoş bir ömr-i muhayyel 
      Hani göllerde yeşil boş göllerde saffet-i vecd-i aver içinde
      Bir dalgacığın ömrü kadar zail u muğfel bir ömr-i muhayyel
Dil özellikleri ve teması dikkate alındığında yukarıdaki dörtlük, Türk edebiyatının hangi döneminde yazılmış olabilir?
A) Milli Edebiyat Dönemi            B) Cumhuriyet Dönemi            C) Tanzimat Dönemi
D) Fecr-i Âti Dönemi                    E) Servet-i Fünûn Dönemi
16. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn edebiyatı için söylenemez?
A) Şiirde parnasizm; romanda ise realizmin prensiplerini benimsemişlerdir.
B) Bu dönemde çok sayıda yabancı sözcük dilimize girmiştir.
C) Şiirde Tevfik Fikret romanda ise Halit Ziya dönemin en popüler isimleridir.
D) Sanat sanat içindir, görüşü benimsenmiştir.
E) İlk roman örnekleri bu dönemde verilmiştir.
CEVAP ANAHTARI

1.D 2. E.3.C.4.C.  5.B 6. B   7. D  8. A   9.  A  10.  C  11. A   12.  E   13. A  14.   A   15.  E  16. E
ALINTIDIR.
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.