9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KARMA TEST 2

18.11.2013 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıdaki güzel sanat dallarından biri değildir?

A) mimari       B) opera C) heykel     D) edebiyat    E) geometri
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Sanat eserini öncelikli amacı fayda değildir.
b) Sanat eseri genellikle özneldir.
C) Sanat eserlerinde amaç doğruluktur.
D) Bilimsel eserler nesnel olmalıdır.
e) Sanat eseri güzellik amacı güder.
3. Aşağıdakilerden hangisi bir sanat değeri taşımaz?
A) Bir tahta parçasından yapılmış heykel
b) Bal peteğinin altıgen şekli
C) Ölüm üzerine yazılan şiir
D) Matematik konulu şarkı
E) Deniz kıyısında kumlarla yapılan resim

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Edebiyat bilim dallarından etkilenir.
b) Şiir, gerçekleri doğrudan anlatır.
C) Şiirden şairin hayatıyla ilgili bilgiler çıkarabilir.
D) Şiirin ana duygusuna tema adı verilir.
E) Şiirde ahenk ölçü, kafiye ve ses tekrarıyla sağlanır.
5. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla ilgili değildir?
A) Kullandığı malzemenin dil olması
b) Her konuyu işleyebilmesi
C) Duygu ve düşünceleri etkili bir şekilde anlatması
D) Bir sanat dalı olması
e) Tek amacının insanı bilgilendirmek olması
6. “II. Dünya Savaşını ele alıp bir eser yazmak isteyen sanatçı” hangi bilimden faydalanır ?
A) sosyoloji          B) fizik           C) psikoloji            D) tarih        E) tıp
7. Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metin değildir?
A) makale    B) hikaye    C) destan      D) roman       E) halk hikayesi
8. “Bir marangozun yaptığı mutfak dolabı ” neden sanat eseri sayılmaz?
A) Yapı bakımından farklı özellikte olması
B) Amacın sanat yapmak olmadığından
C) Malzemelerindeki eksiklikten
D) Marangozun tam usta olmaması
E) Bir bütünlük arz etmediğinden
9. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi edebî metnin özelliği olamaz?
A) Estetik duygulara hitap etmeye önem verilmemesi
b) Okuyucuda güzel duygular uyandırması
C) Yazıldıkları dönemi yansıtabilmeleri
D) Dilin zenginleşmesine faydaları
E) Yazarının üslup (anlatım) özelliğini taşıması
10. Aşağıdakilerden hangisi ahenk (ritim) ögesidir?
A) Tekrir        B) Dil            C) Zihniyet       D) Tema     E) aliterasyon
11. “Aşk konusunu işler, halk edebiyatı nazım şeklidir, genellikle hece ölçüsüyle yazılır.” bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) koşma     B) gazel      C) şarkı     D) ilahi        E) mani
12……..memnun ki yerinden
……..dönen yok seferinden
Şiirin kafiye çeşidi ve ( varsa) redifi aşağıdakilerden hangisidir?
A) tam kafiye / redif (-den)
b) -inden zengin kafiye
C) zengin kafiye / redif (-inden)
D) tam kafiye / redif (-inden)
E) sadece redif
13.  Aşağıdakilerden hangisi divan şiiri geleneğine ait bir özelliktir?
A) Beyit yerine dörtlük kullanılması
B) Sanatlı, günümüzde zor anlaşılır bir dili olması
C) Hece ölçüsünün kullanılması
D) Yalın bir anlatımı olması
e) İslâmiyet’in kabulü öncesine dayanması
14. 1- Onu koyduk bir ocağa
Uçup gitti bir bucağa
2- Aşık ağlar canan diye
Asker ölür vatan diye
3- …..gelmişse zamandan
…..bu limandan
4- ….senindir akşamlar ….gölgen var
5- …şaşarmış beşer …birer ikişer
Yukarıdaki şiirlerin hangisinde veya hangilerinde redif yoktur; sadece uyak vardır?
A) 4-5         B) 2-4            C) 3           D) 1           E) 2-5
15. ahi nerede gençliğimiz
sahi ilde savruluşları başıboş dalgaların yeri göğü çınlatan ahenkli gazeller
elde var hüzün
Bu şiirin teması nedir?
A) hüzün                    B) yalnızlık                C) gençlik başıboşluğu          
   D) sahil özlemi                        E) gençlik günlerini hatırlamanın hüznü
1  E  2     C   3  B    4  B   5   E    6 D   7  A   8  B    9  A  10  E   11 A   12 D  13  B  14  A  15  E

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.