9. SINIF TÜRK EDEBİYATI- EDEBİYATIN DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ

02.11.2013 tarihinde 9. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Edebiyatın temel öğesi olan dil diğer bilim dallarının da anlatım aracıdır. Bundan dolayı felsefe, psikoloji, sosyoloji, hatta tarih, coğrafya, ekonomi vb. diğer bilim dallarıyla yakından ilişkisi vardır. Araştırmacılar da edebiyat araştırmalarında yazarın biyografisini yazarken tarih biliminden, yaşadığı
ortamı yazarken sosyoloji biliminden, yazarın içinde bulunduğu ruhsal durumu anlatırken ise psikolojiden faydalanırlar. Yazarı etkileyen toplumsal, siyasal ve felsefî görüşleri de diğer sosyal bilimlerin yardımıyla ortaya koyarlar. Edebiyat Tarihi ve Önemi Bir ulusun çağlar boyu yarattığı sözlü ve yazılı dil ürünlerini ve onların yazarlarını bilimsel bir yöntemle tarihi akış içinde inceleyen bilim dalına edebiyat tarihi denir. Edebiyat tarihi bir ulusun geçmişteki düşünce yapısını, dünya anlayışını, kültür ve uygarlık birikimini yeni kuşaklara aktarır. Böylece kuşaklar arasında köprü kurarak yeni kuşakların daha iyiyi, doğruyu, güzeli bulmalarına yardımcı olur.
Edebiyat-tarih ilişkisi
             Her edebi metnin içinde oluştuğu bir dönem vardır.
             Edebi metinler yazıldığı dönemin izlerini yaşır.

             Edebi metinlerin bazıları konusunu tamamen tarihten alır.
             Edebi metinler,tarih bilimine kaynaklık eder.
             Bir edebi metni yazıldığı dönemi göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekir.
Edebiyat-coğrafya ilişkisi
             Edebi metnin önemli unsurlarından biridir.
             Olaylar,bir mekanda ortaya çıkar ve o mekanın izlerini taşır.
             Bazı edebi metinlerin yazılış amacı,belli bir coğrafi bölgeyi tanıtmaktır.(Gezi yazıları,egzotik romanlar.)
             Evliya Çelebi’nin “Seyahatnamesi”hem edebiyat hem tarih hem de coğrafya bakımından önemlidir.
Edebiyat-sosyoloji ilişkisi
             Edebiyatın konusu insandır ve insan toplum içinde yaşar.
             Edebi metinler;insanı,insanın diğer insanlarla ilişkilerini işler.
             Sosyoloji toplum bilimidir. Bu yönüyle her iki bilimin konusu ortaktır.
             Bazı edebi akımlar ve edebiyat temsilcileri,topluma yön vermeyi,sosyal fayda sağlamayı amaçlar.
             Edebiyat toplumu etkiler ve sosyolojinin inceleme alanına girer.
Edebiyat-psikoloji ilişkisi
             Edebi eserler,insanı her yönüyle aydınlatır.
             İnsanın ruh dünyasına ağırlık veren psikolojik eserler,insanların ruh çözümlemelerini yapar.
             Mehmet Rauf’un “Eylül”,Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı romanları buna en iyi örnektir.
Edebiyat-felsefe ilişkisi
             Madde ve yaşamayı çeşitli yönleriyle inceleyen felsefe,bazen de araç olarak edebi metinleri kullanmıştır.
             Bazı edebi metinlerin arka planında birtakım düşünceler yatar.
             Toplumları etkileyen bu düşünceler,felsefi metin sadeliğiyle değil,değiştirilip dönüştürülerek anlatılır.
Edebiyat-bilim,teknik ilişkisi
             Bilim ve teknik insan hayatını etkileyen,değiştiren,insan hayatına yön veren yenilikleri ve gelişmeleri içerir.
             Değişen insan yaşamı,değişiklikleriyle edebi eserlerde yer alır.
             Bir toplumun bilim-teknikteki seviyesini,yazılan edebi metinlere bakarak anlayabiliriz.
             Bilim ve teknikteki gelişmelere,edebiyatın gelişmesi de etkilemiştir.
             Örneğin;matbaanın bulunması,herkesin edebi eserlere ulaşımını kolaylaştırmıştır.Bu durum da gazetenin çıkarılmasına zemin hazırlamıştır.
 Bizde Tanzimat dönemine kadar edebiyat tarihi tezkirelerden ibaretti.
 Tezkire: Şairlerin hayat hikâyelerini anlatan biyografi türünden eserlere denir.
Başlıca edebiyat tarihi yazarlarımız şunlardır:
 Ziya Paşa,
 M.Fuat Köprülü,
 Agâh Sırrı Levend,
 Ahmet Hamdi Tanpınar,
Nihat Sami Banarlı
Ahmet Kabaklı
Mehmet Kaplan

 

Edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisi  ile ilgili  test çöz

Edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisi  ile ilgili  test çöz

 

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.