9. SINIF TÜRK EDEBİYATI- 3. DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ

02.11.2013 tarihinde 9. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Dil-Kültür-Edebiyat İlişkisi
Dil, insanların duygu düşünce ve düşlerini; özlem ve isteklerini anlatma aracıdır. Kültür ise; dil, din, ülkü gibi ortak duygu ve düşüncelerin bizde yarattığı değişim ve bileşimdir. Bu nedenle dil bir ulusun temel taşıdır. Dil kültür değerlerimizi geleceğe taşır ve edebiyatın da temel ögesidir.
Dil, edebiyatın temel ögesi; edebiyat, kültür birikiminin kendisidir. Görüldüğü gibi dil, kültür ve edebiyat birbirinin tamamlayıcısıdır.
DİL:
* DİL, İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını anlatmak için kullandıkları,ses ve işaretlerden oluşan iletişim aracıdır.
* Kendisini konuşan insanların oluşturduğu doğal bir şifre sistemidir.
* Dilin,kendine özgü kuralları vardır.
* Her dilin anlamlı en küçük birimi sözcüktür.
* Dil,insanı diğer varlıklardan ayırır.
* Dil ulusları ulus yapan ve ulusal birliği sağlayan en önemli ögedir.
* Dil,insanların bir arada yaşamasını sağlar.
* Dili bozulan toplumlar yok olur.

KÜLTÜR
* Kültür,bir toplumun dil,din,düşünce,sanat,yaşayış biçimi,gelenek ve göreneklerinin tümüdür.
* Duygu ve düşünce ürünleri dil ile oluşturulur.bunlar kültürün unsurlarıdır.
* Gelenek ve görenekler,insanların dili karşılıklı kullanmasıyla oluşur.
* Bir milletin dil ile ifade ettiği her şey kültürünü oluşturur.
* Dil,kültürün temelidir.
* Dil,kültürün aynasıdır.
* Bir milletin diline bakarak,o milletin kültürü hakkında bilgi sahibi olabiliriz.
* Kültürü oluşturan sosyal ve tarihi olaylar,bilgi birikimleri,nesilden nesile dil ile aktarılır.
* Dil,bir milletin tarihinin özetidir.
*  Aynı dili konuşan insanlar,ortak bir kültür oluşturur.
*Kültürün devamlılığı dil ile sağlanır.
DİL – KÜLTÜR İLİŞKİSİ
             İnsanlar dil ile düşünür,dil ile hissederler.
             Dış dünyayı dil ile yorumlar ve algılar insan.
             İnsanlar dil aracılığıyla bilgi edinir.
             Dilini kullanarak kendini doğru ifade edebilen birey,toplum içinde kendine iyi bir yer edinir.
             Birey dil ile çevresindekilerle anlaşır.
             Birey dil ile kültürünü ve tarihini öğrenir.
             Dil,bireyin yetişme tarzının,kültürünün,eğitim seviyesinin bir göstergesidir.
             Her birey,bir sözcüğü cümle içinde farklı kullanabilir.
             Her birey,duygu ve düşüncelerini farklı şekillerde ifade eder.
DİL –  BİREY İLİŞKİSİ
             İnsanlar dil ile düşünür,dil ile hissederler.
             Dış dünyayı dil ile yorumlar ve algılar insan.
             İnsanlar dil aracılığıyla bilgi edinir.
             Dilini kullanarak kendini doğru ifade edebilen birey,toplum içinde kendine iyi bir yer edinir.
             Birey dil ile çevresindekilerle anlaşır.
             Birey dil ile kültürünü ve tarihini öğrenir.
             Dil,bireyin yetişme tarzının,kültürünün,eğitim seviyesinin bir göstergesidir.
             Her birey,bir sözcüğü cümle içinde farklı kullanabilir.
             Her birey,duygu ve düşüncelerini farklı şekillerde ifade eder.
Test çöz
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.