11. SINIF TÜRK EDEBİYATI- TANZİMAT EDEBİYATI II. DÖNEM SANATÇILARI

26.11.2013 tarihinde 11.Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı II. Topluluk
 R. M. Ekrem, A. H. Tarhan, S. Sezai topluluğu olarak anılır.
 Nabizade Nazım ve Muallim Naci topluluğun diğer önemli isimleridir.
 Birinci topluluktan farklı yönleri şunlardır:
 “Sanat için sanat” anlayışını savunmuşlardır.
 Batı’ya daha yakın ve daha yenilikçilerdir.
 Kişisel konulara çokça yer vermişlerdir.
 Bu dönemde romantizmden realizme geçilmiştir.
ABDÜLHAK HAMİT (TARHAN) (1852 – 1937)
 “Şair-i Azam” olarak tanınmıştır.
 Tanzimat’ın I. dönemiyle başlayan yenileşme hareketindeki asıl başarıyı şiirleriyle sağlamıştır.
 Ölümü ve metafizik konuları ele alan felsefi şiirler yazmıştır.
 Aşk, doğa, vatan sevgisi de işlediği konulardandır.
 Sanat için sanat, anlayışındadır.
 Aruzun yanında heceyi de kullanmıştır.

 Şiirlerinde tezata yer vermiştir.
 Şiirlerinde şaşırtmacadan da yararlanmıştır.
 İlk pastoral şiirimiz olan Sahra’yı yazmıştır.
 Süslü ve sanatlı bir dili vardır; dil kurallarını fazla zorlamıştır.
 Romantizmin etkisindedir.
 Tiyatro eserleri sahne tekniğine uygun değildir, okunmak için yazılmıştır.
 Hece veya aruzu kullanarak manzum olarak kaleme  aldığı tiyatroları vardır. Bazıları mensur olarak kaleme alınmıştır.
 Tiyatrolarında tarihsel ve hayali konuları işlemiştir.
Eserleri:
Şiir: Sahra, Divaneliklerim yahut Belde, Makber, Ölü, Bunlar  Odur, Hacle, Baladan Bir Ses…
Tiyatro: Macera-yı Aşk, Sabr-ü Sebat, İçli Kız, Duhter-i Hindu,  Nesteren, Eşber, Tezer, Finten, İbn-i Musa, İlhan, Turhan  yahut Endülüs’ün Fethi…
SAMİ PAŞAZADE SEZAİ (1860 – 1936)
 Tanzimat edebiyatının realist yazarlarındandır.
 İngiliz ve Fransız Edebiyatını iyi tanıyan bir yazardır.
 Esir kız Dilber’in maceralarını anlattığı “Sergüzeşt” (1889) romanıyla tanınır; bu romanda kölelik düzenini eleştirmiştir.
 Sergüzeşt (macera anlamına gelmektedir), romantizmden realizme geçiş özellikleri taşır.
 Toplumsal sorunları işlemiştir.
 Dönemine göre sade bir dil kullanmıştır.
 Gerçekçi yazarlardandır.
Eserleri:
Roman: Sergüzeşt
Hikâye: Küçük Şeyler (Batılı anlamda ilk öyküler.)
Gezi-sohbet: Rumuzü’l-Edep
Tiyatro: Şir
RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847 – 1914)
 “Üstat” olarak bilinir.
 II. Topluluğun önder nitelikli üyesidir.
 Şiir, hikâye, roman, tiyatro, eleştiri türlerinde eserler vermiştir.
 “Her güzel şey şiirin konusu olabilir.” görüşüyle Türk şiirinin  konusunu genişletmiştir.
 “Sanat sanat içindir.” anlayışına bağlıdır.
 İlk realist roman olan Araba Sevdası’nda “Bihruz Bey”  karakterinden hareketle yanlış Batılılaşmayı eleştirmiştir.
 Muallim Naci’yle eski-yeni edebiyat tartışmalarına girmiş; yeni edebiyatı ve “kulak için kafiye” anlayışını savunmuştur.
 Tartışmalar sırasında etrafında toplanan gençler üzerinde  etkili olan yazar, Servet-i Fünun’un hazırlayıcısı olmuştur.
 Şiirlerinde romantiktir.
 Romanlarında realizmin etkisindedir.
 Talim-i Edebiyat adlı edebiyat bilgilerini içeren bir ders kitabı yazmıştır.
Eserleri:
Şiir: Nağme-i Seher, Yadigar-ı Şebab, Pejmürde, Nijad Ekrem
(Ölen oğlu için yazmıştır). Zemzeme (III Cilt)
Tiyatro: Afife Anjelik, Vuslat yahut Süreksiz Sevinç, Çok Bilen Çok Yanılır, Atala
Roman: Araba Sevdası (ilk realist romandır.)
Hikâye: Şemsa, Muhsin Bey
Eleştiri: Takdir-i Elhan (Muallim Naci ile kavgaları, kafiye konusu
MUALLİM NACİ (1850 – 1893)
 Tanzimat edebiyatında divan edebiyatı alışkanlıklarını savunan ve sürdüren bir yazardır.
 “Kafiye, göz içindir.” anlayışını savunmuş ve Recaizade Mahmut Ekrem’le tartışmıştır.
 Sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de vardır.
Eserleri:
Şiir: Ateşpare, Füruzan, Şerare
Eleştiri: Muallim, Demdeme
Anı: Ömer’in Çocukluğu
Sözlük: Istılahat-ı Edebiye, Lügat-i Naci
NABİZADE NAZIM (1862 – 1893)
 Realist, natüralist özellikler taşıyan bir yazardır.
 İlk köy romanı olan Karabibik’i (1890) yazmıştır.
 Zehra adlı realist-natüralist romanı edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi ve ilk tezli romandır.

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.