11. SINIF TÜRK EDEBİYATI-TANZİMAT DÖNEMİNDE ÇIKAN DERGİ VE GAZETELER

26.11.2013 tarihinde 11.Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Tanzimat Devrinde Gazeteciliğin Önemi
Tanzimat döneminde gazetecilik ilk olarak devlet eliyle çıkarılan Takvim-i Vakayi gazetesiyle başlar.
Edebiyatımıza 1840 yılında çıkarılan Ceride-i Havadis gazetesiyle, gazete batılı düşünce ve sanat anlayışının edebiyatımıza kazandırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Gerek siyasi yapı gerek sosyal yapı gazete vasıtasıyla şekillenmeye başlamış, toplum Batıda ve dünyada neler olup bittiğini gazete yoluyla öğrenmiştir. Toplumu hızla etkileyen gazete 19. asrın görüş ve ideolojilerini toplayan bir belge halini alır. Bu suretle biryandan günlük hayatımızın olaylarını göz önüne sererken bir yandan da devrin toplum hayatını ilgilendiren Osmanlıcılık, İslam birliği, vatan sevgisi, hürriyet aşkı, fert hürriyeti, fikir hürriyeti, hak ve adalet, medeniyet ve prensipleri, devlet ve halk münasebeti, din ve dünya işleri, eğitim ve öğretim ile ilgili görüşler, düşünceler, okuryazarlar ve aydınlar arasında gazete vasıtasıyla yayılmaya başlar.
Gazetenin amacı büyük kitlelere ulaşmak olduğu için ilk önce divan edebiyatının anlaşılmaz dilinin sadeleştirilmesi gereği ortay çıkar. Dönemin aydınları dilde sadeleşme düşüncesi üzerine tartışmalar yaparlar.  Bu sadeleşme düşüncesi gazetede dili kontrol altına alır. Yeni Türkçe Tercümanı Ahval gazetesi etrafında kendini bulur.
II. Mahmut’la başlayan ilk tahsili, gazete bir mektep olarak tamamlar. Bundan sonra ayrıcalıklı bir zümrenin elinin altında bulunan fikir ve edebiyat, umumun malı oldu.
Gazetenin önemli işlevlerinden biri de birçok edebi türün edebiyatımıza girmesine öncülük etmiş olmasıdır. Tiyatro, tercüme, telif roman ilk ürünlerini gazete ile verir. Bunların yanı başında makale, tenkit, deneme gibi bünyesine dâhil türleri de kendiliğinden getirmiş olur. Buna bağlı olarak da makale, hayat ve politika meselesini, tenkit ve deneme ise edebiyat meselelerini günlük hadiselerin arasına sokar. Böylece toplumun düşünce sahası gelişir. Yeni neviler(türler) ile memlekette eskiden farklı olarak bir cemiyet görüşü belirir. Bu yeni görüşler cemiyet içerisinde yeni bir zümrenin doğmasını hazırlar. Bunun neticesi olarak da yeni bir edebiyat teşekküle başlar ki işte bu Avrupaî Türk edebiyatıdır
Tanzimat Döneminde Çıkan Dergi ve Gazeteler
BEDİR: Ahmet Mithat Efendi; gazete; 1870 yılında çıkarılan kısa süreli bir gazetedir…

CERİDE-İ HAVADİS: 1840 yılında çıkarılan ilk yarı resmi gazetedir…

DEVİR: Ahmet Mithat Efendi; gazete; 1872 yılında çıkarılan kısa süreli bir gazetedir…

DİYOJEN: Teodar Kasap; dergi; ilk mizah dergidir…

HÜRRİYET: 1867 yılında Ziya Paşa ile Namık Kemal Londra’da beraber çıkardıkları bir gazetedir…

İBRET: Namık Kemal; gazete; 1872 yılında çıkarılmıştır…

MECMUA-YI FÜNUN: Münif Paşa; dergi; 1862 yılında çıkarılan ilk dergidir…

MUHBİR: Ali Suavi; gazete; 1867 yılında çıkarılan bu gazete, dönemin yönetim biçimini sert bir dille eleştirdiği için kısa bir süre sonra kapanmıştır…

TAKVİM-İ VAKAYİ: 1831 yılında devlet eliyle çıkarılan ilk resmi gazetedir. Türk toplumu ilk bu gazete ile tanışmıştır. Bir resmi gazetedir, devletin yayın organıdır…

TASVİR-İ EFKÂR: 1862 yılında Şinasi tarafından çıkarılmıştır; Şinasi Paris’e gidince bu gazeteyi Namık Kemal’e devretmiştir ve bir süre sonra da gazete kapanmıştır…

TERCÜMAN-I AHVAL: İbrahim Şinasi ile Agâh Efendi’nin 1860 yılında birlikte çıkardıkları ilk özel gazetedir. Ayrıca bu gazete ile Tanzimat Edebiyatı başlar…

TERCÜMAN-I HAKİKAT: 1878 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılmıştır; II. Abdülhamit döneminde yayımlanan en önemli gazetedir; yönetime karşı siyasal muhalefet yapmak yerine halkı eğitici ve okuma alışkanlığı kazandırıcı bir yayın politikası izlemiştir…
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.