HALK EDEBİYATI TEST 1

02.10.2013 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.


 1) I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür.
II. Genellikle 7′li hece ölçüsüyle söylenir.
III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir.
IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.
V. Yalnızca aşk üzerine söylenir.
Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) I ve IV
B) II ve IV
C) I ve II
D) I ve III
E) IV ve V
2) “……. , şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır. Genellikle 11′li hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk, savaş, kahramanlık konuları işlenir.”
Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai      B) Türkü      C) Ninni      D) Tekerleme      E) İlahi

3) I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.
II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.
III.11′li hece ölçüsüyle yazılır.
IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.
V. Söyleyeni belli değildir.
Yukarıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I      B) II      C) III       D) IV      E) V
4) I. Devriye
II. İlahi
III. Semai
IV. Şathiye
V. Mani
Yukarıdakilerden hangileri Tasavvuf (TekkE) edebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz?
A) III ve V
B) I ve IV
C) I ve II
D) II ve III
E) IV ve V
Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri
5) Allah ve din sevgisi işlenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Daha çok hecenin 8’li ve  11’li kalıbıyla yazılırlar.  
Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaside     B) Şathiye     C) Semai     D) İlahi     E) Nutuk
6) Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ”’ …………………..denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere ” de…………………… denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Hicviye-güzelleme
B) Güzelleme-koçaklama
C) Taşlama – şarkı
D) Taşlama-güzelleme
E) Taşlama-gazel
7) I. Mani
II.  Koşma
III. Ninni
IV. Tekerleme
V. Türkü
Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
A) I        B) II        C) III        D) IV        E) V
8) Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini koğarken
Cennet demek sana yakışır dağlar
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?
A) Koçaklama
B) Güzelleme
C) Ağıt
D) Devriye
E) Taşlama
9) Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor
Ehli fukaranın yüzü gülmüyor
Aşık Ruhsat dediğini bilmiyor
Yazı belli değil hat belli değil
Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir?
A) Şathiye
B) Koçaklama
C) Ağıt
D) Taşlama
E) Güzelleme
10) Aşağıdakilerden hangisi türküler için söylenemez?
A) Özel bir ezgisi vardır.
B) Hece ve aruz ölçüsü ile yazılabilir.
C) Anonim halk edebiyatı nazım şeklidir.
D) Aşk, kahramanlık, gurbet konularında yazılabilir.
E) Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir.
11) Aşağıdakilerden hangisinde aşık edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?
A) mani-koşma- nefes
B) koşma-ninni-türkü
C) türkü-semai-koşma
D) varsağı-semai- destan
E) ilahi-türkü-koşma
12) Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf (tekkE) edebiyatı nazım şekilleri birlikte verilmiştir?
A) ilahi-nutuk- semai
B) nefes-koşma-devriye
C) şathiye-ilahi-devriye
D) nutuk-destan-nefes
E) İlahi-mani-nefes
13) Vay beni eyle beni
      Elekten ele beni
      Alacaksan al artık
       Düşürme dile beni
Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai     B)Koşma     C) Varsağı      D) Mani     E) Koşuk
14) Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?
A) Karacaoğlan ‘ Yunus Emre
B) Yunus Emre ‘ Mevlana
C) Dadaloğlu ‘ Karacaoğlan
D) Mevlana ‘ Dadaloğlu
E) Hacı Bektaş- ı Veli ‘ Dadaloğlu
15) * Maniler tek dörtlükten oluşur
* İlk iki dize uyağı doldurmak ya da düşünceye giriş yapmak için söylenir. Temel düşünce son dizededir.
* Uyak düzeni aaxa’dır.
Yalnızca bu bilgilerden yola çıkılarak,
I. Hey birince birince
II. Bir incecik ter bürür
III. Kaşık saldım pirince
IV. Yar kapıdan girince
dizeleriyle mani oluşturulmak istenirse dizelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) II-I-III-IV
B) IV-III-II-I
C) I-II-III-IV
D) I-III-II-IV
E) III-II-I-IV
16) Yunus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakk’ı seven kullar ile
Çağırayım Mevla’m seni
Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlahi      B) Şathiye      C) Ağıt      D) Nefes      E) Devriye
17) Tarikat şeyhlerinin tarikata yeni giren kişileri aydınlatmak için söylediği şiirlere ………………….” denir. Güney Anadolu Türkmenleri arasında Varsak boyunun özel bir ezgiyle söylediği türkülerden gelişmiş nazım şekline………………………… ” denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) ilahi-varsağı
B) varsağı-nutuk
C) nutuk-varsağı
D) nutuk-ilahi
E) nutuk-nefes
18) I. Uyak örgüsü
II. Konuları
III. Hece ölçüsü
IV. Dörtlük sayısı
V. Anonim olması
Yukarıdakilerden hangisi koşma ile türkünün benzer özelliklerinden biri olamaz?
A) V      B) IV      C) III      D) II      E) I
19) I. Koşma
      II. Türkü
     III. Şarkı
     IV. Tuyuğ
     V. Nefes
Yukarıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden değildir?
A) III ve IV
B) II ve IV
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V
20. Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatının genel özelliklerinden değildir?
A) Din etkisi dışında oluşturulan halk edebiyatıdır.
B) Nazım birimi dörtlük, ölçüsü ise hece ölçüsüdür.
C) Genellikle tam kafiye kullanılır.
D) Şiirler saz eşliğinde söylenir.
E) Şiirlerin söylenişi içten ve doğaldır.
,
…Yanıtlar…
1) E  2) B  3) E  4) A  5) D  6) D  7) B  8) B  9) D  10) B    11) D  12) C 
13)  D   14) C     15) D    16) A   17) C  18) A   19)      20) A
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.