EDEBİYAT TEST – 1975-76 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

17.10.2013 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.


1.            Al bir kalpak giymişti, al,
              Al bir ata binmişti, al
             Zafer ırak mı dedim,
             Aha, diyordu
Bu parça, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en yakındır?
A) Didaktik – lirik
B) Lirik – pastoral
C) Pastoral – didaktik
D) Epik – lirik
E) Epik – pastoral
2.Aşağıdakilerden hangisi, “Milli Edebiyat akımı”nı belirleyen özelliklerden biri değildir?
A) Anlatımda gerçekçilikten kaçınma
B) Hece veznini kullanma
C) Halk edebiyatından yararlanma
D) Memleket hayatını yansıtma
E) Dilde sadeleşmeye gitme

3.Aşağıdaki dizilerden hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır?
A) Alp Er Tunga – Oğuz – Türeyiş – Şehname
B) Su – Türeyiş – Gılgamış – Oğuz
C) Türeyiş – Alp Er Tunga – Oğuz – Şu
D) Oğuz – Alp Er Tunga – Ramayana – Şu
E) Şehname – Oğuz – Şu – İlyada
4.Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Tevfik Fikret ile Yahya Kemal’de ortaktır?
A) İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme
B) Divan edebiyatı geleneğini sürdürme
C) Toplum sorunlarını işleme
D) Şiiri düzyazıya (nesre) yaklaştırma
E) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma
5.Hikâyeciliğimizi İstanbul sınırları dışına çıkararak Anadolu’ya yönelten, yurt gerçeklerini gözlemlere dayanarak yansıtan, aynı zamanda mizah ve siyasal yergi alanında da eser veren yazarımız kimdir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Refik Halit Karay
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Memduh Şevket Esendal
E) Ahmet Rasim
6.Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romarıtizm / Realizm / Klasisizm /
     Sürrealizm /   Natüralizm
B) Klasisizm / Romantizm / Sürrealizm /
     Natüralizm / Realizm
C) Klasisizm / Natüralizm / Romantizm /
     Realizm / Sürrealizm
D) Realizm / Klasisizm / Natüralizrn /
     Romantizm / Sürrealizrn
E) Klasisizm / Romantizrn / Realizm /
     Natüralizm / Sürrealizm
1-D    2-A   3-C    4-E    5-B   6-E
1.            Kurban olam kurban olam
              Beşikte yatan kuzuya
Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır?
A) Cinas
B) İstiare
C) Benzetme
D) Kişileştirme
E) Abartma
2.Alp Er Tunga öldi mü
Issız acun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtulur
Bu parçanın nazım şekli nedir?
A) Koşuk
B) Sav
C) Varsağı
D) Sagu
E) Semai
3.Divan şiiri, özellikle kasidelerde, bir
                                             1
bakıma en az yarar güden şiirdir. Divan
şairi,gazellerde salt söz ustalığına önem
                2
verir, bu ustalığı ile duygulandırır
okuyucusunu. Mesnevilerde Divan şairi
                                 3
halk hikayecisi ile birleşir. Gazellerde ise
                                                  4
şiire yararın karıştığı daha belirgindir.
Bu paragrafta bilgi yanlışlığı vardır. Paragraftaki numaralandırılmış sözcüklerden hangilerinin yerleri değiştirilirse, bu yanlışlık giderilmiş olur?
A) 2. ile 3. nün
B) 4. ile 1. nin
C) 1. ile 2. nin
D) 3. ile 1. nin
E) 4. ile 3. nün
4.Aşağıdaki dizilerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmişlerdir?
A) Corneille, Racine, Sophokles
B) Descartes, Pascal, Eflatun
C) Aisopos, La Fontaine, Phaedrus
D) Moliere, Aristophanes, Homeros
E) Balzac, Flaubert, E. Zola
5.“Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, işleyemedin. Onu cehlin ve yokluğun ve kıtlığın eline bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi, elinde tırpan, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Sana ıstırap veren her şey senin eserindir.”
diyen bir roman kahramanı edebiyatımızın aşağıdaki dönemlerinin hangisinde yaratılmış olabilir?
A) Toplum yararını ön planda tutarak halka yönelen Tanzimat döneminde
B) Özellikle kişilerin ruhsal durumlarını   incelemeye yönelen Edebiyat-ı Cedide döneminde
C) 1908’den sonra, Edebiyat-ı Cedide geleneğini  bir süre daha sürdüren Fecr-i Ati döneminde
D) Birinci Dünya Savaşı yıllarında güçlenen Milli Edebiyat döneminde
E) Köy ve köy sorunlarının ağır bastığı ve yeni   boyutlar kazandığı Cumhuriyet döneminde
6.Türk destanlarının oluşum sırasına uygun olarak verilen dizi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saka, Göktürk, Hun, Uygur
B) Uygur, Hun, Göktürk, Saka
C) Göktürk, Uygur, Saka, Hun
D) Hun, Saka, Uygur, Göktürk
E) Saka, Hun, Göktürk, Uygur
7.            A. Hamit Tarhan, Namık Kemal, Tevfik Fikret
                           1                        2                      3
ile şairin düşüncelerini şiirle yayması geleneği
girer şiirimize. Daha sonra İ. Şinasi Efendi,
                                                          4
oyunlarında şiirden yararlanır. Ziya Paşa,
                                                             5
Mehmet Akif’te ise salt toplumsal sorunların dile
          6 
getirilmesi için elverişli bir söz sanatıdır artık  şiir.
Yukarıdaki paragrafta verilen adların tarihsel sırası (kronolojisi) bir bilgi yanlışlığına yol açmaktadır. Numaralandırılmış adlardan hangilerinin yerleri değiştirilirse, bu paragraftaki bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) 4 ile 1, 5 ile 3
B) 1 ile 4, 6 ile 3
C) 5 ile 1, 4 ile 3
D) 4 ile 2, 5 ile 1
E) 5 ile 3, 1 ile 6
CEVAP ANAHTARI
1-B  2-D  3-B  4-D  5.E  6-E  7-A
                   
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.