EDEBİYAT TEST -1974- ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

17.10.2013 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.


 1.“Yeşile koşan Londra’yı gördükçe hep denizi kovan İstanbul’u düşündüm” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A)           Teşbih
B)           Teşhis
C)           Mürsel Mecaz
D)           Tekrir
E)            Kinaye
2.            Bir merhaleden güneşle derya görünür
               Bir merhaleden her iki dünya görünür
               Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer
              Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür
Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)           Rubai
B)           Murabba
C)           Tuyuğ
D)           Şarkı
E)            Musammat

3.            Aşağıdaki özelliklerden hangisi Divan nesrinde yoktur?
A)           Dilin, yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü olması
B)           Söz ve ses sanatlarına önem verilmesi
C)           Söyleyiş güzelliğinden çok düşünceye önem verilmesi
D)           Kullanılan cümlelerin çok uzun olması
E)            Noktalama işaretlerine yer verilmemesi
               
4.            Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Mehmet Akif ile Tevfik Fikret’te ortak değildir?
A)           Dini Lirizm
B)           Milli heyecan ve yurt sevgisi
C)           Manzum Hikâyecilik
D)           Sosyal konulara eğilme
E)            Aruzu Türkçeye uygulamadaki ustalık
5.Hikâyelerinde konu ve olaydan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıları ve deniz insanını anlatan, daha çok bir İstanbul hikâyecisi olarak bilinen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A)           Haldun Taner
B)           Sait Faik
C)           Necati Cumalı
D)           Zeyyat Selimoğlu
E)            Halikarnas Balıkçısı
6)            Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisinde Tanzimat romanında rastlanmaz?
E)            Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.
E)            Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.
E)            Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır.
E)            Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.
E)            Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.
7)            “Sen sana ne sanırsan
                 Ayruğa da onu san”
diyerek daha XIII. yüzyılda hümanizmanın müjdecisi olan, bu yönünden ötürü de ölümünün 650. yıl- dönümünde UNESCO’ca bütün dünyada ve yurdumuzda anılan Türk şairi kimdir?
A)           Mevlana
B)           Ahmet Yesevi
C)           Hacı Bayram Veli
D)           Yunus Emre
E)            Sultan Veled
8)            Şu iki parçayı okuyunuz:
                      I
       Bir garip ölmüş diyeler
       Üç günden sonra duyalar
       Soğuk su ile yuyalar
       Şöyle garip bencileyin
                      II
       Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
       Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı
 Bu iki parça arasındaki ortak yön,  aşağıdakilerden hangisidir?
A)           Kullanılan vezin
B)           Nazım birimi
C)           Halk edebiyatı ürünü oluşları
D)           İşlenilen tema
E)            Anlatım biçimi
      
9)1860’tan günümüze değin edebiyatımızın   geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?
A)           Tanzimat / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet
B)           Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
C)           Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun /  Cumhuriyet /  Milli Edebiyat
D)           Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
E)            Tanzimat / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
10)         Hayır, hayal ile yoktur benim alış verişim…
            İnan ki; her ne demişsem görüp de söylemişim.
Yukarıdaki mısralar, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temel niteliğini yansıtır?
A)           Klasisizm
B)           Romantizm
C)           Realizm
D)           Sembolizm
E)            Sûrrealizm
1-B   2-A  3-C  4-A  5-B  6-E  7-D  8-D  9-E   10-C
               
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.