CUMHURİYET DÖNEMİ ROMAN-HİKAYE-TEST 1

06.10.2013 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.


1. Aşağıdakilerden hangisi ilk çeviri romanımızdır?

A) Telemak B) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat C) Araba Sevdası D) İntibah E) Aşk-ı Memnu
2. Yazar eserinde Rabia karakteri vasıtasıyla bütün İstanbul’u dolaşır. Zaman II. Abdulhamit devridir. Rabia dedesi tarafında muhafazakar yetiştirilmiştir. Babası bir ortaoyunu oyuncusudur. Rabia karakteri ile dönemin şartlarını tahlil etmeye çalışmıştır yazarımız. Bu eser İngilizce olarak yazılmış, yazarı tarafında Türkçe’ye çevrilmiştir. Eserin orijinal ismi “Soytarının Kızı”dır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Peyami Safa, Sözde Kızlar
B) Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin dışındakiler
C) Halide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal
D) Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu
E) Orhan Kemal, Murtaza

3. Hikayelerinde köy ve kasabayı işlediği gibi aşkı da işlemiştir. Bir öğretmen, gazeteci veya işsiz olarak halkın içinde yaşarken onların meselelerini de dile getirmiştir. Eserlerinde kadın çok yer tutar. Toplum şartlarına yenik düşen bu kadınlara büyük bir acıma duyduğu hissedilir. Eserlerinde anlattığı kişiler kaderlerini oluşturan çevre şartlarından kurtulamazlar. Toplumcu gerçekçilik akımının sanatçılarındandır. Halk şiir geleneğini sürdüren şiirle (Dağlar ve Rüzgar, 1934) başlamıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçımız kimdir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Nazım hikmet Ran
C) Kemal Tahir
D) Sabahattin Ali
E) Selahattin Batu
4. “Bu kısa romanın daha ilk sayfasında okuyucunun genzini dolduran, keskin bir hastane kokusu, roman boyunca hasta gençle birlikte okuyucu tarafından da teneffüs edilir.”
Yukarıdaki değerlendirme aşağıdaki romanların hangisiyle ilgilidir?
A) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
B) Devlet Ana
C) İnce Memed
D) Küçük Ağa
E) Eylül
5. “Feride’nin İstanbul’dan Anadolu’ya kaçışını sadece ferdi bir macera olarak değil, aynı zamanda Türk edebiyatı bakımından manalı bir vakıa olarak görüyor ve onu Türk romanının İstanbul’dan Anadolu’ya geçişi şeklinde telakki ediyoruz. Feride’nin karşılaştığı her güçlükten biraz daha vakarlı ve haysiyetli çıkışı, sanki Anadolu mücadelesinin zaferiydi ve 1922’lerin Türk okuyucusu böyle bir zafere fazlasıyla muhtaçtı.”
Yukarıda bahsedilen karakter aşağıdaki romanlardan hangisinin kahramanıdır?
A) Yakup Kadri, Yaban
B) Reşat Nuri, Çalıkuşu
C) Peyami Safa, Yalnızız
D) Fakir Baykurt, Yılanların Öcü
E) Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan
6. Tahir Alangu hikayeciliğimizi tasnif ederken F.Celaleddin’i “geleneksel öyküleme”, Sadri Ertem-Sabahattin Ali’yi “………..”, Sait Faik’in şehirdeki yalnız insanın anlatıldığı hikayelerini “………….”, M.Şevket Esendal’ı da “…………” diye kümelendirir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sosyal gerçekçilik, tasvirci gerçekçilik, gözlemci gerçekçilik
B) Psikolojik gerçekçilik, Gözlemci gerçekçilik, Tasvirci gerçekçilik
C) Tahlilci gerçekçilik, tasvirci gerçekçilik, sosyal gerçekçilik
D) Tasvirci gerçekçilik, tahlilci gerçekçilik, gözlemci gerçekçilik
E) Gözlemci gerçekçilik, psikolojik gerçekçilik, sosyal gerçekçilik
7. Aşağıdakilerden hangisi Halikarnas Balıkçısı hakkında yanlış bir bilgidir?
A) Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlıdır.
B) Eskişehir’e sürgüne gönderilmiş ve kendi isteğiyle buraya yerleşmiştir.
C) Yahya Kemal’in gerçekleşmesini denediği Akdeniz medeniyetini gerçekleştiren şahıstır.
D) Eserlerinin konuları genellikle deniz, deniz maceraları, mitoloji, deniz insanıyla toprağı işleyenler arasında karşılaştırmaları işlemiştir.
E) Aganta BurinaBurinata, Ötelerin Çocuğu, Uluç Reis, Deniz Gurbetçileri, Ege Kıyılarından, Merhaba Akdeniz belli başlı eserleridir.
8. Ömrü boyunca derin bağlılığını devam ettirdiği Atatürk için yazdığı monografi (Atatürk,1946) hala aşılmamış bir eserdir.
Yukarıda bahsedilen eserin yazarı kimdir?
A) Suut Kemal Yetkin
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Behçet Kemal Çağlar
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Hüseyin Nihal Atsız
9. Zengin kültürü ile edebiyat ve kültür konularındaki denemeleriyle ………bu alanın önemli bir adıdır. Şiirleri ve çok önemli bir edebiyat tarihi bulunan yazar, kültürlü bir Milli Eğitim bakanı olarak Türkçeye klasik eserlerin kazandırılmasında önemli bir rol oynamıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Nurullah Ataç
B) Ruşen Eşref Ünaydın
C) Peyami Safa
D) Hasan Ali Yücel
E) Ahmet Hamdi Tanpınar
10. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alan bir eser değildir?
A) Yaban B) Türkün ateşle İmtihanı C) Küçük ağa
D) Fatih-Harbiye E) Esir Şehrin İnsanları
11. Bir devletin çöküşünü ………’nin Kiralık Konak, …………… ‘ın tamamlanmamış Miras, ……………..’nin İbrahim Efendi’nin konağı adlı eserlerinden gözlemleyebiliriz.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halide Edip Adıvar, Memduh Şevket Esendal, Yaşar Kemal
B) Yakup Kadri, Sait Faik, Orhan Kemal
C) Yakup Kadri, Memduh Şevket Esendal, Samiha Ayverdi
D) Reşat Nuri, Sait Faik, Tarık Buğra
E) Reşat Nuri, Memduh Şevket Esendal, Peyami Safa
12. Aşağıdakilerden hangisinde eser ve eserin kahramanı eleştirmesi yanlıştır?
A) Huzur- Mümtaz
B) Sinekli Bakkal- Halide Edip
C) Ankara- Selma
D) Çalıkuşu- Feride
E) Yaprak dökümü- Ali Rıza Bey
13. Tanpınar yaşadığı en feci günleri, Milli mücadele günlerini ………… adlı romanında işlemiş, toplumun medeniyet değiştirmesinin tenkidi…………..adlı eseridir. ………adlı romanında da aşkı Nuran karakterinde ölümsüzleştirir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Huzur, Abdullah Efendinin Rüyaları, Sahnenin Dışındakiler
B) Sahnenin Dışındakiler, Huzur, Abdullah Efendinin Rüyaları
C) Huzur, Beş Şehir, Sahnenin dışındakiler
D) Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur
E) Abdullah Efendinin Rüyaları, Sahnenin Dışındakiler, Huzur
14. Osmanlı döneminde özellikle taşrada memurların çalışma amaçlarını kaybederek işe yaramaz ve yoldan çıkarak halkı sömüren kişiler haline dönüşmesi Anadolu’daki ahlak bozukluğunu körüklediği gibi halkın devlete olan güvenini de sarsmıştı. Bunun yenileşme döneminde örneklerini, Namık Kemal’in akif Bey oyununa kadar götürmek mümkündür. İstanbul kalemlerinin bozulması ise yaygın şekilde Tanzimat sanatçıları tarafından işlenmiştir. (Araba Sevdası, Felatun Bey’le Rakım Efendi, Turfanda mı yoksa Turfa mı?) Ancak bunları taşra örneklerini tam anlamıyla gözlem ürünü olarak sunan …………’ın Memleket Hikayeleridir. Şeftali Bahçeleri adlı hikayesi başta olmak üzere hikayelerinde tükenen memuru teşhir eder.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Peyami Safa
C) Refik Halit Karay
D) Halide Edip Adıvar
E) Memduh Şevket Esendal
15. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını anlatan yazarlarımızdan değildir)
A) Peyami Safa
B) Kemal Tahir
C) Tarık Buğra
D) Mustafa Kutlu
E) Ahmet Hamdi Tanpınar
CEVAPLAR
1  A    2  C    3 D   4 A   5 B    6 A   7 B   8  B   9 D  10 D 11 C   12 B  13 E   14 C  15 C
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.