HALK EDEBİYATI İLE İLGLİ TEST 1

25.09.2013 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

 1. Halk edebiyatında Tanrı aşkını dile getiren ve özel besteyle söylenen Tekke şiirlerine verilen genel addır. Hece ölçüsünün 7’li ve 8’li kalıplarıyla söylenir. Nazım birimi dörtlüktür. Belli bir uyak düzeni yoktur. Bektaşilerde “nefes”, Mevlevilerde “ayin”, Alevilerde “deme”, Gülşeniler¬de “tapuğ”, Halvetilerde “durak” adını alır. En ünlü şairi Yunus Emre’dir.
Paragrafta açıklanan Tekke edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlahi                                                    
B) Şathiye                                           
C) Devriye
D) Nutuk                                                                  
E) Hikmet
2. Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı ve ozanlarıyla ilgili değildir?
A)  Ozanlar halkın içinden çıkmıştır.
B)  Ozanların hepsi bir eğitimden geçmiştir.
C)  Daha çok koşma nazım şekli kullanılmıştır.
D)  İslâm öncesi Türk edebiyatının devamı niteliğindedir.
E)  Şiir ve yazıların toplandığı defterlere “cönk” denir.

3. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)  Beş mesneviden oluşan eser toplamına Divan edebiyatında hamse denir.
B)  Nazire, Divan edebiyatında bir başka şairin şiirine benzetilerek yazılan şiirlere verilen addır.
C)  Kıt’a uyak düzeni bakımından maniyi andıran bir Halk edebiyatı nazım türüdür.
D)  Halk edebiyatı şairlerinden okur yazar olanlar, şiirlerini “cönk” adı verilen defterlere yazarlardı.
E)  Şarkı, Divan edebiyatı şairlerinin Halk edebiyatından esinlenerek yazdıkları bir nazım biçimidir.
4. Aşağıdakilerden hangisi Saz şairlerinin özelliklerinden biri değildir?
A)  Gezgindirler.
B)  Sazla söylerler.
C)  Usta–çırak ilişkisiyle yetişirler.
D)  Halk diliyle söylerler.
E)  Medreselerde tahsil görürler.
5. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca din dışı konularda eser vermiştir?
A)  Dadaloğlu
B)  Kaygusuz Abdal
C)  Yunus Emre
D)  Süleyman Çelebi
E)  Pir Sultan Abdal
6. Aşağıdaki şairlerden hangisi Divan edebiyatına yakınlık duymamıştır?
A)  Dertli
B)  Erzurumlu Emrah
C)  Seyrani
D)  Dadaloğlu
E)  Bayburtlu Zihni
7. Karacaoğlan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Dili, dönemin konuşma dilidir.
B)  Şiirlerinde maddi aşk ve tabiat sevgisi en fazla işlenen konulardır.
C)  Hece ölçüsünün 8’li ve 11’li kalıplarını kullanmıştır.
D)  Semai ve varsağıları da olan şair, en çok koşma nazım biçimini kullanmıştır.
E)  Nazım türlerinden en çok koçaklamayı benimsemiştir.
8.   Kıldan köprü yaratmışsın
      Gelsin kullar geçsin deyi
      Hele biz şöyle duralım
      Yiğit isen geç a Tanrı
Bu dörtlük konusu bakımından ne tür bir halk şiiridir?
A)  Taşlama
B)  İlahi
C)  Şathiye
D)  Koçaklama
E)  Güzelleme
9.   Rüyaları hayra yor
      Gel bugün hayatım sor
      Ayrılığın azabı
      Her azaptan daha zor
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Rubai
B)  Mani
C)  Koşma
D)  Türkü
E)  Tuyuğ
10. Bir Halk edebiyatı ürünü olan “destan”la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  3–5 dörtlükten meydana gelir.
B)  Nazım birimi dörtlüktür.
C)  Kendine özgü bir ezgisi vardır.
D)  Toplumu ilgilendiren olaylar üzerine düzenlenir.
E)  Çoğunlukla 11’li hece ölçüsüyle yazılır.
11. Aşkın aldı benden beni,
      Bana seni gerek, seni.
      Ben yanarım dünü günü.
      Bana seni gerek, seni.
Yukarıda verilen Tekke edebiyatı nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Nefes
B)  İlahi
C)  Devriye
D)  Nutuk
E)  Şahtiye
12. İçkili Bektaşi âyinlerine … denir. Bu tür âyin¬lerde özel bir kadehten yudum yudum şarap   içilir. Kadeh sırayla dolaştırılıp âyine katılmış olanla¬rın sarhoş olmalarına kadar devam edilir. Herkesin kadehten yudum yudum içmesi onların vahdette birleşmesini temsil eder.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Deme
B)  Nefes
C)  Hikmet
D)  Bezm-i Cem
E)  Ritl-i Girân
CEVAP ANAHTARI
1 A 2 B 3 E 4 E 5 A 6 D 7 E 8 C 9 B 10 A 11 B 12 D

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.