11.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama yükseltme Sınavı Soruları

17.08.2013 tarihinde SORUMLULUK SINAVLARI kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

 

S.1Aşağıdaki tablodaki boşlukları doldurunuz.

ESER ADI                      YAZARI                          ESERİN ÖZELLİĞİ
Araba Sevdası      ………………….                     ……………………………
Tercüman-ı Ahval   ……………….                     …………………………
Letâif-i Rivayat …………………                      ……………………………
Tercüme-i Telemak   …………………                    ………………………………
Ceride-i Havadis ……………………..               …………………………………
S.2. “Hürriyet Kasidesi” hangi yönüyle klasik kasideden ayrılır? Bunun Tanzimat şiiri ile ilişkisi nedir?
S.3. Tanzimat edebiyatıyla Servet-i Fünun edebiyatının farklılıklarından beş maddesini yazınız. yazınız

S.4.a Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi yazarlarımızdan biri değildir?
A)  H. Edip Adıvar   B)  H. Ziya Uşaklıgil  C) R. Nuri Güntekin   D) Peyami Safa  E)  R. Halit Karay
 b.  Dilde sadeleşme hareketi, “Yeni Lisan” adıyla aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde yer almıştır?
A) Tanzimat    B) Servet-i Fünûn      C) Fecr-i Âti         D) Milli Edebiyat      E) Cumhuriyet
S.5. Tanzimat edebiyatı I.dönem sanatçıları kimlerdir? Beş tanesini yazınız.
S.6. . Gazete türünün Tanzimat edebiyatındaki etkisini yazınız.     
S.7. I. Dönem Tanzimat şiiri ile Divan şiirini karşılaştırınız.
 S.8.Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler  doğru ise D  yanlış ise Y yazınız.     
    *  Şinasi’nin çıkardığı gazete takvim-i  Vekayi’dir                                                           (   )
    * Tanzimat’ın II. Dönem şairleri sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.(   )
    * Demdeme Şemsettin Sami’nin yazmış olduğu bir eserdir.                                        (   )
    * Tanzimat döneminde bütün değil parça güzelliğine önem verilmiştir.                    (   )
    *Namık Kemal’in ” Şevki Yok” adlı şiirinin nazım şekli şarkıdır.                                    (    )
S.9-   Aşağıdaki cümlelrde geçen bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
•-Servet-i Fünun döneminde nazım nesre yaklaştırılmıştır. (    )
•-Servet-i Fünun döneminde ahenk geri plana itilmiştir. (    )
•-Servet-i Fünun hikâyesinde mekân tasvirleri gerçeklik duygusu uyandırmaz. (    )
•- Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. (    )
•- Servet-i Fünun döneminde “kafiye göz için değil kulak içindir” ilkesi benimsenir.. (    )
S.10. “ Meh bile gayretle aguşunda ağlar halenin” ( Ay, çevresindeki halenin ortasında sürekli ağlar.)dizesinde hangi söz sanatı vardır? Açıklayınız.
               
Please follow and like us:
Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta

  • Enjoy this blog? Please spread the word :)