10.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama yükseltme Sınavı Soruları

17.08.2013 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

 

 

            Sûfîlere sohbet gerek,                            Cennet cennet dedikleri,
            Ahîlere ahret gerek,                                Bir evle birkaç hurî,
            Mecnun’lara Leylâ gerek,                       İsteyene vergil onu,
            Bana seni gerek seni.                              Bana seni gerek seni.
1. Yukarıdaki şiirin temasını yazınız.
2. Dörtlükle ilgili aşağıdaki ifadeleri yazınız.
     Nazım Birimi:         Nazım Biçimi:               Ölçü:                Tema:
3. Birinci dörtlüğün kafiyelerini bularak kafiye şemasını yazınız.
4. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmesini doğru şekilde yapınız.    

    

Divân-ı Hikmet                                             Yusuf Has Hacip
Atabetü’l Hâkâyık                                         Kaşgarlı Mahmut
Muhakemetü’l Lügateyn                               Hoca Ahmet Yesevî
Kutadgu Bilig                                                Edip Ahmet Yüknekî
Divân-ı Lügâti’t Türk                                    Ali Şîr Nevâî 
5. Dede Korkut Hikayelerinin özelliklerinden beş tanesini yazınız.
            Yanaram mumlayın başdan ayağa
            Nedür bu yanmagın pâyânı yok mı
                                  
6. Yukarıdaki beyitde geçen edebî sanatı bularak açıklayınız.
7. İslamiyet Öncesi Destanlarından beş tanesini yazınız.
8 . Doğal destan yapma destan arasındaki farklar nelerdir?
9.  Edebiyatın devirlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir?
10. Aşağıdaki yay ayraçlı yerlere, verilen bilgi doğru ise D; yanlış ise Y koyunuz.
a) Battal Gazi ile Danişmend Gazi’nin ortak önü hayatını kötülüklerle mücadeleye adamalarıdır (   )
b) Divân-ı Lügâti’t Türk mesnevi geleneğiyle yazılmıştır.   (   )
c) Divân-ı Hikmet alegorik bir eserdi.     (   )
d) Köktürk Yazıtları Türk milletinin özüne, kültürüne, devletine, gelenek ve göreneklerine bağlı kalmasını öğütler.        (   )
e) Türk edebiyatının yazılı dönemi Uygur metinleriyle başlar.    (   )                                                       
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.