9.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Soruları

24.06.2013 tarihinde 9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 3. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 14 Yorum Yapılmış.

1.)      şağıdaki tabloda uygun boşlukları ( X )  ile işaretleyiniz.(Her bir yanlışınız, bir doğrunuzu götürecektir.) (15 p.)
ÖZELLİK
MASAL
DESTAN
HALK HİK.
Olay çevresinde oluşan edebî metindir.
Anlatıma ilahî bakış açısı hâkimdir.
Kahramanları arasında olağanüstü varlıklar bulunur.
Ana kahramanları olağanüstü özelliklere sahip varlıklardır.
Bu tür metinlerin hemen hepsinde “aşk” teması işlenmiştir.
Sözlü geleneğe bağlı olarak gelişim göstermiştir.
Millî duyguları en fazla dile getiren edebî türdür.
Tamamen nazım (şiir) şeklindedir.
Kahramanların çoğu karakter özelliği gösterir.
İçindeki şiir kısımları saz eşliğinde söylenir.
İçinde, toplumun yaşayışına dair birçok ipucu vardır.
Anonim bir özellik gösterir, sonradan yazıya geçirilmiştir.
İçinde basma kalıp ifadelere, tekerlemelere yer verilir.
İslâm dönemi öncesine ait olduğu için İslamî özelliklere rastlanmaz.
Ana kahraman “alp” tipidir.
2.)      Manzum hikâye hakkında bilgi veriniz.
3.)      Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosu arasındaki farkları yazınız. 
4.)       Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
v  Kalıplaşmış davranışlar sergileyen, aynıyla başka eserlerde karşımıza çıkabilecek kahramanlara……………..denir.
v  Bir tiyatro eserinin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasına …………………… denir.
v  Masallardaki  kalıplaşmış sözlere ……………………………..     denir.
v  Karagözcülerin piri ……………………………………….  olarak kabul edilir.
v  Olmuş veya olması muhtemel olayları anlatan kısa yazılara………………………….denir.
v  Yer ve zamanı  tam olarak belli olmayan olağanüstü nitelikler taşıyan yazılara………………….denir.
v  ……………bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, dinî, ticarî hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır. Yani devrin belirgin ve kabul edilmiş sanat zevki ve hâkim anlayışıdır.
v  Manzumelerin sanatsal özellik taşıyanlarına  ……………………     denir.
v  Herkesçe bilinen tarihi bir olayı, şahsiyeti veya sözü anlatma sanatına   ……………….  adı verilir.
v  İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan, on dört dizeli Batı şiirine  ………………   denir.
5.)      Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) yazınız.
Ø  *Bir metnin içeriğinden hareketle hangi dönemde yazılmış olabileceği hakkında fikir edinebiliriz.(    )   
Ø  *Yazar eserini oluştururken yaşadığı deneyimlerden faydalanmaz.  (      )
Ø  Hikaye ve romanlar kurmaca metinlerdir  (     )
Ø  “Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına
Nice bin atlı  kapılmıştı fetih rüzgarına”  beytinde hüsn-i tâlil sanatı vardır. (     )
Ø  Kasidenin fahriye bölümünde dua edilir. (     )
Ø  Tuyuğ ve rubai nazım şekilleri tek dörtlükten oluşur. (     )
Ø  Tiyatro metnine benzer biçimde oluşturulmuş şiirlere dramatik şiir denir. (     )
Ø  Bestelenmek için yazılan, dörtlüklerden oluşmuş divan şiiri türküdür. (     )
Ø  Göstermeye bağlı edebî metinler arasında komedi, trajedi, dram; modern tiyatro türünü oluşturur. (     )
Ø  Karagöz oyununun diğer bir adı “zıll-ı hayal” dir.(     )
6.)      Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını bulup yanlarındaki boşluklara yazınız.
İnsanlar mutlu olsun diye açmıştı tüm çiçekler.   ( …………………………………………….)                                    
Bülbül gülsüz; gül bülbülsüz yapamazdı.            ( …………………………………………….) 
        Mecnun bu aşkı bilseydi, kendinden utanırdı.    ( …………………………………………….)                
        Aslanlarımız maçı  dört sıfır kazanmış.            ( …………………………………………….) 
        Sessizce ağlamıştı kağnılar kadınların haline.   ( …………………………………………….) 
7.)      Aşağıdaki eserlerin kimlere ait olduklarını karşılarına yazınız.
Safahat                           :
Biz insanlar                    :
Semaver                         :
Huzur                             :
Forsa                              :
8.)      Asıl adı Yusuf Sinaeddin’dir.  Germiyan’da (Kütahya) doğmuştur. 15.yy. divan edebiyatı şairlerindendir. İran’da tıp, tasavvuf ve edebiyat eğitimi almıştır. Harname ve Hüsrev ü Şirin adlı mesnevileri vardır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen şairimiz kimdir? ……………………………………………….
9.)      Roman türü edebiyatımıza girmeden önce bu türü karşılayan Divan edebiyatı nazım şeklini yazınız. Niçin bu türün  roman türünü karşıladığını açıklayınız.
10.)   Aşağıdaki olay çevresinde oluşan edebi metinlerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosuna ait bir türdür?
            A) Halk hikayesi                   B) Hikaye                   B) Destan                              C) Orta oyunu            E) Manzum hikaye
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Anonymous
24 Haziran 2012 - 18:15

cevap ları yokmu ya?.s

qaRizmaa
26 Haziran 2012 - 20:28

cevaplarınıda versen kardesım yarında sınav geçmem lazım nolurrrrrrr

Anonymous
28 Haziran 2012 - 12:32

2)manzum hikaye hakkında bilği veriniz.
CVP;Nazım şeklinde yazılan hikâyelere manzum hikâye denir. Manzum hikâyelerin öykülerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır. Bu tür hikâyelerde didaktik şiir özelliği görülür.
3)Geleneksel Türk Tiyatro Ve Modern Türk Tiyatrosu Arasındaki Farklar Nelerdir ? ?
CVP; 1)Geleneksel türk tiyatrosunda yazılı bir metin yokken , modern türk tiyatrosunda vardır.

2)Geleneksel türk tiyatrosunda sahne fikri yokken modern türk tiyatrosunda sahne ve dekor vardır.

3)Geleneksel türk tiyatrosunda belirli tiplaer varken , modern türk tiyatrosunda çeşitli karakterler ve tipler olabilir.

4)Geleneksel türk tiyatrosunda taklit ve yanlış anlamalar önemli yer tutarken modern türk tiyatrosunda konuya göre dil kullanılır.

5)Geleneksel türk tiyatrosu halk çevresinde , modern türk tiyatrosu ise aydın çevrede ortaya çıkmıştır.
5)Doğru Olanlara D Yanlış Olanlara y Yazınız.
CVP;D,Y,D,D,D,D,Y,D,D,D,Y
7)Yazarları Kimdir ? ?
CVP; SAFAHAT;MEHET AKİF ERSOY,Biz İnsanlar;Peyami Safa,Semaver;Sait Faik Abasıyanık,Huzur;Ahmet Hamdi Tanpınar,Forsa;Ömer Seyfettin
8)Bahsedilen Kimdir ? ?
CVP;Yusuf Sinaeddin

Benden Bu Kadar Yardımcı Olduysam ne Mutlu Bana

Anonymous
28 Ağustos 2012 - 11:30

s

Zeynep yksl
02 Eylül 2012 - 13:51

teşekkürler

Anonymous
01 Temmuz 2012 - 14:56

süperdin

Anonymous
02 Temmuz 2012 - 20:08

saol

Anonymous
03 Temmuz 2012 - 03:13

ARKADAŞLAR BEN 02 07 2012 TARİHİNDE EDEBİYAT ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİRDİM . SORULARI SİZİN İÇİN YAZACAM

1.SORU : KOŞMA ADLI ŞİİR.
A.NZMN ŞKLİ
B.NZM BİRİMİ
C.ÖLÇÜSÜ

2.SORU: 2ŞİİR VERİLMİŞ KONUSUNA GÖRE TÜRÜ NEDİR DİYOR

3.SOORU : UYAK DÜZENİ İLE İLGİLİ SORU

4.SORU : EDEBİ SANATLAR LA İLGİLİ SORU

5. Bİ ŞİİR VERİLMİŞ BAĞLI OLDUGUGELENEĞİ SORUYOR BİZE

6.SORU: İSTİKLAL MAARŞINDAN 1 KITA VERİLMİŞ NE ANLATTIGINI SORUYOR ACIKLAYACAZ YANİ
7.SORU :Bİ METİN VERİLMİŞ BAKIŞ AÇISINI SORUYOR

8.SORU :GELENEKSEL TÜRK TİYATROSUNUN TÜRLERİ NELERDİR?

9.SORU : HİKAYA(ÖYKü) TÜRLERİNİN ADLARINI YAZINIZ

10.SORU : BİR KİMSENİN HAYATINI ANLATAN ÖĞRETİCİ BİR METİN TÜRÜ NEDİR ..

SORULAR BUNLAR ARKADAŞLAR BAŞARILAR SİZE:))

Anonymous
12 Ağustos 2012 - 23:05

çok doru söylüyon bende sınava girdim nerdeyse hepsi aynoıı

Eylül
14 Ağustos 2012 - 14:33

yardımcı olduğunuz için tesekkur ederiz 🙂

Anonymous
31 Ağustos 2012 - 00:12

arkadaşlar bu soruları dersin öğretmeni mi? yoksa başka birileri mi? hazırlıyor

Anonymous
03 Eylül 2012 - 17:49

tabıkı ogrencıler hazırlıo 😀

Anonymous
08 Eylül 2012 - 22:50

doğru olduğuna eminmisiniz soruların arkadaşlar

Anonymous
30 Haziran 2013 - 21:24

Bu sınav soruları bu yılın mı?