Şiir Bilgisi ve Düz Yazı Türleri Test

20.06.2012 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

 Şiir Bilgisi ve  Düz Yazı Türleri
1. Alaycı bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle eleştirilir. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi adı verilir.
Bu parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epik şiir . B) Satirik şiir
C) Didaktik şiir D) Pastoral şiir
E) Lirik şiir
2. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?
A) Konular çağdaş toplumdan ve günlük hayattan alınır.
B) Üç birlik kuralına uyulur.
C) Kahramanlar soylu ve seçkin kişilerden seçilir.
D) Üslûpta her türlü kaba sözlere ve şakalara yer verilebilir.
E) insanları güldürmenin yanında düşündürmek de amaçlanır.
3. ileriyi gören, geriye bakmaz
Tuttuğu işi elden bırakmaz
Allah cömert ama ekmek bırakmaz
Oturup geçmişi konuşanlara
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Didaktik şiir B) Lirik şiir
C) Pastoral şiir D) Epik şiir
E) Dramatik şiir

4. Köyümün yükseğinde karlı yaylalar
Bir yanda ormanlar, bir yanda dağlar
Yamaçlarında sürülerini otlatır çobanlar
Dağlarda yankılanır türküler, ıslıklar, kavallar
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Epik şiir B) Pastoral şiir
C) Satirik şiir D) Lirik şiir
E) Didaktik şiir
Zenginin sözüne belî diyorlar
Fukara söylese deli diyorlar
Zemane şeyhine veli diyorlar
Gittikçe çoğalır delimiz bizim
5. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik şiir B) Didaktik şiir
C) Pastoral şiir D) Epik şiir
E) Satirik şiir
6. Tragedya ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Konular tarih ve mitolojiden alınır.
B) Öldürme, yaralama gibi olaylar seyircinin gözü önünde canlandırılmaz.
C) Üç birlik kuralına uyulma zorunluluğu yoktur.
D) İyi ve erdemli davranışları yücelterek seyirciye ahlak dersi vermek amaçlanır.
E) Kahramanlar, soylu kimselerden veya mitolojideki tanrılar ve tanrıçalardan seçilir.
Kurşunlarım yağmur gibi yağarken
Tütünlerim gökyüzünde dönerken
Yıkılası Bağdat seni döğerken
Şehitlere serdâr oldu, Genç Osman
7. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Epik şiir B) Satirik şiir
C) Pastoral şiir D) Didaktik şiir
E) Dramatik şiir
8. Bu tür şiirlere hamasi şiir, kahramanlık şiiri, destani şiir gibi adlar da verilir. Bu şiirler, okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Bu şiir türünün ilk örneği olarak Homeros’un derlediği İlyada ve Odissea destanı kabul edilir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklamalar, destanlar, varsağılar bu şiir türüne örnek olarak gösterilebilir. Yakın tarihimizin ürünleri olan Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Üç Şehitler Destanı”, Ceyhun Atıf Kansu’nun “Sakarya Meydan Savaşı” şiirleri de bu türün en güzel örnekle¬ridir.
Bu parçada tanıtılan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pastoral şiir B) Satirik şiir
C) Lirik şiir D) Epik şiir
E) Didaktik şiir
Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz
Gayrı dünya bana aralandı, gel
Derildi dertlerim, artsız arasız
Üst üste dizildi, sıralandı gel
9. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Satirik şiir B) Epik şiir
C) Lirik şiir D) Pastoral şiir
E) Didaktik şiir
10. Çoban, kır, dağ, orman, yayla, köy hayatını ve bunlara duyulan özlemleri anlatan şiirlere …………; belli bir konuda öğüt ve bilgi veren, ahlakî, kültürel dersler veren şiirlere ……..; şairin ruhunda uyanan ve kabaran heyecanlan içli bir dille anlatan duygu yüklü şiirlere ise …………….. denir.
Parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) pastoral şiir – didaktik şiir – lirik şiir
B) epik şiir – didaktik şiir – lirik şiir
C) didaktik şiir – lirik şiir – pastoral şiir
D) pastoral şiir – satirik şiir – lirik şiir
E) pastoral şiir – didaktik şiir – dramatik şiir
11 . Aşağıdaki dizelerden hangisi epik şiirden alınmış olabilir?
A) Kuş tüyünden hafif geceler
Kalbim ümit içinde yüzer
B) Yurdumuz uçsuz bucaksız
Gökte yıldız kadar köylerimiz var
C) Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine
Kapılıp gidiyorum saçının tellerine
D) Ne güzel ellerin var incecik
Ne güzel saçların var sapsarı
E) Bir türkü söylenir siperlerde her sabah
Vurun Antepliler namus günüdür
Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelirse
Onu yâd ellere açıcı olma
12. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Lirik şiir B) Satirik şiir
C) Epik şiir D) Pastoral şiir
E) Didaktik şiir
1-B 2-C 3-A 4-B 5-E 6-C 7-A 8-D 9-C 10-A  11-E 12-E
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.