12.Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı

19.06.2012 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

12.Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı

(1)“Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim,       (2)”Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Minicik gövdeme yüklü kafdağı,                     Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
Bir zerreciğim ki , arş’ a gebeyim,                                                                          Şeyh Galib
Dev sancılarımın budur kaynağı!”                 (3)“Evreni içinde gizleyen özneyim ben”
      Necip Fazıl KISAKÜREK                                                             Hüseyin ATLANSOY
1.            Üç metni muhteva(Konu) yönünden yönünden inceleyiniz.
a.            Temalarını bulunuz,
b.            Tema benzerliğinin sebebini açıklayınız.
2.            “Uyandım baktım ki sabah
                Güneş vurmuş içime
Kuşlara yapraklara dönmüşüm
Pır pır eder durur, bahar rüzgarında” dizelerinde Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine kesinlikle örnek gösterilebilir? (Doğru seçeneği gösteren harfi yuvarlak içine alıp karalayınız.)
A) Edebi sanatlara yer vermemesine
B) Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine
C) Doğa betimlemesine başvurmasına
D) Ölçü ve uyağa öem vermemesine
E) Toplumsal sorunlara değinmesine
3.            ……………………………’nin ilk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.

4.            ………………………….. dergisindeki yazarların temel düşünceleri, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi; Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, pırıl pırıl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal dile bir geçiş sağlandı.
5.            Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
A) Hayriyye, 17. yy. şairlerinden Nabi’nin mesnevi biçiminde yazdığı, öğüt veren, didaktik bir eserdir( )
B) Cihannüma yazarı Kâtip Çelebi, batılı anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizdendir. ( )
C) Realizm ve Natüralizim roman ile hikâyede, Pamasizm ise şiirde gerçekçilik demektir.             ( )
D) H. Rahmi Gürpınar, tiyatro ve romanlarında Anadolu halkının törelerini, inanışlarını, dilini alaysamalı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır. ( )
E) Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi Âşık Veysel’in şiirleri “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı kitapta bir araya getirilmiştir. ( )
6.            “Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek, ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikâyelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.” Metninde tanıtılan yazar/şairin adını ve eserlerinden birinin adını yazınız.
7.            Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
A) Orhan Veli ve arkadaşları uyağı şiir için gerekli olmaktan çıkardılar. ( )
B) İkinci Yeni şairleri şiirde anlama değil, söyleyişe önem verdiler.           ( )
C) Yedi Meşaleciler, “Sanat, sanat içindir.” görüşüne bağlı kaldılar.          ( )
D) Toplumsal Gerçekçiler, özellikle köye ve köylü sorunlarına yöneldiler.( )
E) Beş Hececiler, şiirlerini sanatlı bir söy¬leyişle oluşturmuşlardır.            ( )
8.            “ I. Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini önek almıştır.
II. Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak şiirimize biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.
III. Garip şiiri temsilcileri , konuşma dilinin doğallığından yararlanmışlardır.
IV. İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.
V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır. “
Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bularak bilginin doğrusunu aşağıya yazınız.
9.            “Edip Cansever, ………………………..………….; Orhan Veli, …………………………………………… edebi topluluğu içinde bulunmuşlardır. Cümlesindeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
10.          “Sanki ben upuzun bir hikâye
En okunmadık yerlerimle” mısralarını ait olduğu edebi akımın özelliklerini düşünerek sizde uyandırdığı çağrışımlardan yararlanarak anlamlandırınız.
Please follow and like us:
Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta

  • Enjoy this blog? Please spread the word :)