TÜRKÇE KARMA TEST 2

27.03.2012 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

                                          TÜRKÇE KARMA TEST 2
SORU 21)
“Bizim memleketimizin teknik elemana olan ihtiyacı tespit ve giderilmeye çalışılmalıdır” cümlesindeki anlatım bozukluğu  aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
a)”tespit ve” sözcükleri atılarak
b)”tespit” ten sonra “edilmeli” getirilerek
c)”gereksinimi” yerine “ihtiyacı” denerek
d)”olan” sözcüğü atılarak
e)”tespit” yerine “tespite” getirilerek
SORU 22)
“Git gide artan borçlar ülkenin dışa bağımlılığını sağladı” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Özne-yüklem uyuşmazlığı
b)Nesne eksikliği
c)Dolaylı tümleç eksikliği
d)Yüklem eksikliği
e)Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanımı
SORU 23)
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
a)Anlatmayı beceremem pek
b)Onun bakışını beğenmedim
c)Yüzü hiçbir zaman gülmezdi
d)Telefon edip de gelin
e)Sevildiğini bilsin o

SORU 24)
“Yazarken kitapları bir yana bırakır aklımdan çıkarırım; kendi işimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkâna hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı (bilgi yelpazesi.net) sıkıya tembihlermiş. Ben de kimsenin bana el uzatamayacağı bir ortamda olmalıyım ki, yazdıklarım bana ait olabilsin.”
Parçanın yazarı hakkında aşağıdaki yargılardan, hangisine ulaşılamaz?
a)Başka yazarların etkisinde kalan biridir
b)Eleştiriye açık bir kişiliğe sahiptir
c)Yazarken özgür olmayı yeğlemektedir
d)Özgün eserler vermeye özen gösteren biridir
e)Kendisinden daha güçlü yazarların varlığını kabullenen biridir
SORU 25)
“Hâlimi anlamış olmalı ki sepetimi kaptığı gibi merdivenleri çıkmaya başladı. Dinlene dinlene merdivenleri çıkıp daireme geldim. Sepet kapımın önündeydi; fakat çocuk yoktu. Adını bile sormamıştım. Gözlerimdeki yaşları elimle siliverdim, içim aydınlanıvermişti.”
İçinde bulunduğu durumu böyle anlatan biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Sevinçli    b)Duygulu    c)Ümitli    d)Pişman    e)Memnun
SORU 26)
“Toplumun amaçlarına aykırı yolda büyüler yapan büyücünün toplum tarafından hemen oracıkta öldürülüvermesi, yığınlarla sanatçı arasındaki bağlantıyı çok iyi açıklar. Yazarın yığınlara ait bir parça olması gerçeği de, tarihsel gelişim içinde doğrulanır. “Boyalı kuş” gibi toplum bir başkalık gördü mü sanatçısında, gagalayıp öldürüyor onu “Vahşet” gibi görünen bu durum, aslında toplumla sanatçı arasında sürmesi gereken toplumsal ilişkiyi de doğruluyor.”
Bu parçada anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır?
a)Sanatçının içinde bulunduğu toplumla olan ilişkileri
b)Toplumun sanatçı üzerindeki etkisi
c)İlkel toplumlarda sanatın gelişmesi
d)Sanatçıların birbirlerini etkilemesi
e)Toplumların tanımadığı kişilik karşısında tepki göstermesi
SORU 27)
…Anadolu, halk kültürlerinin düğümlendiği bir bölgedir. Tarihî, kültürlerin geliştiği, karmaştığı bir toprak parçasıdır Anadolu. Örneğin dünyanın en zengin masalları Anadolu’dan derlenmiştir. Anadolu’da İlyada’dan yaşayan parçalar bulduğumuz gibi, Hint masallarından da buluruz. Manas Destanı da Anadolu’da birçok bölümleriyle yaşar, Tufan efsanesi de… Anadolu halaylarında zenci oyunlarını da buluruz. Çin oyunlarını da… Anadolu bir sesler, ezgiler karmaşasıdır. Büyük bir ezgiler zenginliği vardır.
Bu parçada Anadolu’nun hangi özelliğinden söz edilmemiştir?
a)Anadolu kültürünün pek çok kültürü bünyesinde taşıdığı
b)Zengin bir masal birikimine sahip olduğu
c)Pek çok tarihî olaya sahne olduğu
d)Zengin bir folklor geleneğine sahip olduğu
e)Sıcakkanlı ve iyiliksever insanlarla dolu olduğu
SORU 28)
“Nurullah Ataç’tan alınan bu yazıda bir sohbet havası vardır. Karşısındakilerle oturmuş da konuşuyormuş gibi bir anlatımla karşılaşılmaktadır. Söz dizimi, günlük konuşmalardaki doğallık içindedir. Konuşma sözlerinde devriklik ve girişiklik vardır. ‘Canım Ankara!’, ‘Ah yolları bu şehrin!’ gibi, konuşma sırasında söylediğimiz doğal ünlemlere Ataç’ın her yazısında rastlamak mümkündür.”
Yukarıdaki parçada Nurullah Ataç’ın yazılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a)Söz diziminin konuşma diline yakınlığından
b)Yazıların sohbet havasında yazılmasından
c)Konuların önemli, sözcüklerin çok anlamlı olmasından
d)Günlük konuşmalardaki sözcüklere yer verilmesinden
e)Devrik cümle yapılanışının sıkça görülmesinden
SORU 29)
Kendi yazılarımda bile her zaman ilk dediğim, düşündüğüm şeyi bulamam. “Burada ne demek istemişim acaba?” derim. Çok defa da yitirdiğim ilk anlamın yerine ondan da değersiz bir yenisini koyduğum olur.
Böyle diyen bir yazar için aşağıdakilerden ifadelerden hangisi söylenemez?
a)Kendini aşıyor
b)Yazdıklarını yeniden okuyor
c)Yanılgıya düşebiliyor
d)Kendisini yenilemeye çalışıyor
e)Yeni arayışlara giriyor
SORU 30)
(I) Dünyanın en çok festival düzenleyen ülkesi Fransa’dır. (II) Fransa’nın hemen arkasından, yine iki Akdeniz ülkesi olan İtalya ve İspanya gelir. (III) Bu ülkelerin güzel iklimli kıyı kentlerinin hemen hepsinin bir festivali vardır. (IV) Bunlar gelişmiş ülkelerdir. (V) Bunlardan kimileri yerel, kimileri de uluslararası etkinliklerdir.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
a) I     b) II     c) III     d) IV     e) V
SORU 31)
“Bir haberin, bir iftiranın veya yalanın çarçabuk yayılmasını ve birilerince duyulmasını istiyorsanız birini çağırıp ‘Bak sana bir sır vereceğim; ama sakın kimseye söyleme!’ diyerek onun kulağına fısıldamanız yeterlidir. Ondan sonra siz seyredin gittikçe büyüyen sizin masum fiskoslarınızı…”
Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi savunulmaktadır?
a)Bir görev verilecek insanın iyi seçilmesi gerekir
b)Bir sözün önemi gizli olmasına bağlıdır
c)İnsanlar sır saklamayı sevmezler
d)İnsanlar yasaklanan bir şeye daha çok ilgi gösterirler
e)Her insanın bir zayıf tarafı vardır
SORU 32)
“Bir dildeki kavramlar, çeşitli atasözleri, deyimler, kalıplaşmış sözler incelenir; ilgili oldukları kavram alanlarına göre öbekleştirilirse, kimi alanlardaki öğelerin kabarık olduğu, öbürlerine oranla fazlalık gösterdiği göze çarpar. Dikkat edilirse kabarık öbekler, o dili konuşan ulusun tarih boyunca en çok ilgilendiği, yaşayışında büyük yer tutan kavramlar ve konulara aittir.”
Bu parça aşağıdaki düşüncelerden hangisinin karşılığıdır?
a)Bir ulusun dili ile yaşam biçimi arasında doğrudan ilişki vardır
b)Her ulus dilini geliştirmek için çaba sarf eder
c)Atasözleri ve deyimler bir ulusun en önemli kültür değerleridir
d)Bir dildeki kavramların çokluğu, dilin zenginliğini gösterir
e)Bir ulusun kültürü ile dilindeki gelişme daima yan yana olmuştur
SORU 33)
“Kurdun biri, bir kuzunun peşine düşmüş. Kuzu kaçmış, kaçmış, bir tapınağa sığınmış. Kurt, ‘Ayol, oraya girme! Seni görürlerse yakaladıkları gibi Tanrı’ya kurban ederler’ demiş. Kuzu: ‘Olsun! Kendimi sana yedireceğime Tanrı’ya kurban olurum, daha iyi’ diye cevap vermiş.”
Bu kısa öykücük, aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması olabilir?
a)Kurt, koyunun pahalı olduğunu bilmez
b)Kurt, dumanlı havayı sever
c)Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
d)Doluda ıslanmışın, yağmurdan korkusu olmaz
e)Korkunun ecele faydası yoktur
SORU 34)
“Kitapsever insanla, kitap delisini birbirine karıştırmamalıyız. Kitap delilerine bir örnek olan Paris belediye başkanlarından Boulard, her gün Seine rıhtımlarını dolaşır, ayrım yapmadan yüzlerce kitap alırdı. Kitaplığında yer açmak için, sahibi olduğu altı bin dükkândan bütün kiracılarını çıkarttı, her yeri kitapla doldurdu. Aradığı hiçbir kitabı bulması mümkün değildi. Bu düpedüz okuma tutkusu değil, kitaba sahip olma hırsıydı; kitap deliliğiydi. Kitapları arasında ve onlara sahip olmanın mutluluğu içinde öldü.”
Parçaya göre kitapsever bir okuyucu aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a)Her kitabı seçerek almalıdır
b)Az ama kapsamlı eserler seçmelidir
c)Okuma arzusuyla kitap almalıdır
d)Kendi kitaplığından başkalarının da yararlanmasını sağlamalıdır
e)Kitaplığında aradığı kitabı bulabilecek bir sistem geliştirmelidir
SORU 35)
(I) Sanatçının mektupları bir araya getirilerek bir kitap oluşturulmuş. (II) Oluşturulan kitap iki bölüme ayrılmış. Birinci bölümde sanatçının çeşitli kişilere yazın alanında yazdıkları, ikinci bölümde ise ona yazılanlardan alıntılar yer alıyor. (III) Sanatçı şiiri, düzyazıdan daha çok seviyor. (IV) Bir mektubunda: “Şiirin bir tek dizesi bile, koskoca bir yazının anlatmak istediğini bir çırpıda anlatıverir” diyor. (V) Bu söz de onun şiire ilişkin görüşlerini kısaca açıklıyor.
Bu parça, açıklanan düşünceler açısından iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
a) I      b) II      c) III      d)IV      e) V
SORU 36)
Akçakavakların, dişbudakların arasından geçerek yeşil çam ormanına giriyorum. Yoğun bir reçine kokusu duyuyorum. Çevrem yeşilin değişik tonlarıyla donanmış. Az ileride kalın gövdeli, yaşlı bir çam ağacı görüyorum. Altına oturuyorum. Kekik kokuları geliyor burnuma.
Bu parçada ayrıntıların seçiminde hangi duyulardan yararlanılmıştır?
a)Görme-koklama    b)Koklama-işitme    c)İşitme-dokunma    d)Koklama-dokunma    e)Görme-işitme
SORU 37)
(I) Karşısında, biri kız, ikisi erkek üç çocuk ısınmaya çalışıyordu. (II) Burası, suların azgın zamanında oyduğu bir kovuktu. (III) Şimdi sular çekildiğinden rahatça kullanılabilecek bir barınak olmuştu. (IV) Ateş kovuğun önünde yanıyordu. (V) Nehrin kumlu sahilinden, ateşin yandığı yere doğru ilerledim.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse parça, anlamlı bir bütün olur?
a) I ve III      b)I ve V      c)II ve IV      d)III ve V      e)IV ve V
SORU 38)
(I) Baharın geldiği, ağaçların çiçek açmasından belliydi. (II) Gökyüzü masmaviydi. (III) Koca bir mevsim toprağı altına alan ve köyü örten kar, dağların tepesine çekilmişti. (IV) Ayaz yoktu; yel de esmiyordu. (V) Yamaçtaki tarlalarda çift süren köylüler vardı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, ötekilerden farklı bir duyu organı aracılığıyla algılanan ayrıntılara yer verilmiştir?
a) I      b) II      c) III      d) IV      e) V
SORU 39)
Bizden öncekiler nedense sözden korkmuşlar; bizi söylemekten yıldırmışlar. Hep dinlemeyi ve susmayı öğretmişler. Söz bir bela sayılmış, susmak ise en yüce erdem. Birini övmek mi istiyorsunuz, şaşmaz ölçü hazır: …
Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?
a)Ağzı var dili yok.
b)Ağzından bal akıyor.
c)Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
d)İki dirhem bir çekirdek.
e)Ekmek elden su gölden.
SORU 40)
Aşağıdaki cümlede geçen altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
a)Ahlakla hukuk arasında sıkı bir bağın olduğu herkesçe bilinen bir gerçek.
b)Adam bağrını yağmura vermiş, bir heykel gibi kımıldamadan duruyor.
c)Onlar kadar birbirine düşkün iki insan, şimdiye kadar hiç görmemiştim.
d)Rıhtımda kaynaşan kalabalığa düşman nazarıyla bakıyordu.
e)Minderin üzerine uzanıp, esneye gerine vakit geçirmekten çok hoşlanırdı
CEVAP ANAHTARI
21.b 22.e 23.c 24.b 25.c 26.b 27.e 28.c 29.a 30.d 31.d 32.a 33.a 34.c 35.c 36.a 37.c 38.d 39.a 40.a
Please follow and like us:
İlgili Terimler :
Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta

  • Enjoy this blog? Please spread the word :)