Şiir Bilgisi Test 5

09.02.2012 tarihinde Dil ve Anlatım Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.   Bana nispet çıkmış yolun üstüne
      Samur kürk giyinmiş alın üstüne
      Taramış saçların belin üstüne
      Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır
Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Benzetmelerden yararlanılmıştır.
B)  Hecenin 11’li kalıbıyla yazılmıştır.
C)  Kelime halinde redif kullanılmıştır.
D)  Zengin uyak kullanılmıştır.
E)  Beş yerde ulama yapılmıştır.
2. Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır?
A)  Elindeki kınası soldu mu ola
      Evde kaynatası duydu mu ola
B)  Sabah olsun tan yeri ışısın
      Çiğ düşünce gül goncalar üşüsün
C)  Ne yaman bahçeli güllü goncalı
      Sinemi vurdu bir kirpiği kancalı
D)  Altı kardeş idik bindirdik ata
      Kızılırmak’a varınca oldu bir hata
E)  Çek deveci develerin yokuşa
      Deli oldum o sendeki bakışa
3.   Yeşil ördek gibi daldım göllere
      Sen düşürdün beni dilden dillere
      Başım alıp gidem gurbet illere
      Ne sen beni unut ne de ben seni
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
B)  Halk edebiyatı söyleyiş özelliklerine sahiptir.
C)  Tam kafiye kullanılmıştır.
D)  11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
E)  İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç ve fiil türünden sözcükler vardır.
4.   Çınlasın çağrılarla çın çın da çın
      Çağ yıkarmış kaçın bulutlar kaçın
Bu dizelerde görülen uyak türü aşağıdaki¬lerden hangisidir?
A)  Yarım uyak
B)  Tam uyak
C)  Tunç uyak
D)  Cinaslı uyak
E)  Sarma uyak

5.   Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim
      Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim
      Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
      Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi
Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Örüşük uyak düzenine sahiptir.
B)  “–ar idim”lerle redif yapılmıştır.
C)  Divan edebiyatı söyleyiş özellikleri vardır.
D)  Yarım uyak kullanılmıştır.
E)  Ulama yapılmıştır.
6.   Ruhumu bir çarmıha kendi elimle gerdim
      Bir nebi ıstırabı kanıyor her yerimde
      Yukarıdaki dizelerde,
  I.  Yakıyor gözlerimde
 II.  Aldığım her nefesi
III.  Ölüm siyah bir tütsü
IV.  Son nefes gibi verdim
Bu parçalar kullanılarak sarmal uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?
A) III – I / IV – II                  
B) II – IV / III – I
C) IV – II / I – III                  
D) III – I / II – IV
E) I – III / IV – II
7.   Tuna’yı görmedim fakat tanırım
      Bir umut önünde koştuğum zaman
      Geçmişi anarak coştuğum zaman
      Kendimi Budin’in beyi sanırım.
Yukarıdaki dörtlüğün hem uyak düzeni, hem de 1. ile 4., 2. ile 3. dizelerin kendi ara¬larındaki uyak yapısını gösteren diziliş,     aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)  Sarma – yarım – tunç
B)  Sarma – zengin – tam
C)  Çapraz – zengin – yarım
D)  Çapraz – tunç – tam
E)  Sarma – tunç – yarım
8.   “Altın buğdayı tarlalarımızın,
      Seni bağrımızdan eker, biçeriz;
      Acılar kardeşin, gözyaşı kızın,
      …”
Ölçü, uyak, konu ve dil gibi özellikler de göz önünde tutulursa, dörtlüğün son dizesi aşağıdakilerden hangisi olur?
A)  Birleşirse doğacak uygarlığımız.
B)  Durmadan akan yaşı sileriz.
C)  Bir kazma ile bir kürek, bir de çapamız.
D)  Zengin parıltınla dolar gecemiz.
E)  Türkçe’den güzeli yok budur hecemiz.
9.   Cana an vermeyenin ne canı var
      Can verenin adı ile sanı var
Bu dizelerin şiirin bütünü ile ilgili özellik¬lerden hangisi kesin olarak bilinebilir?
A)  Konusu
B)  Ölçüsü
C)  Yazıldığı dönem
D)  Nazım birimi
E)  Kafiye örgüsü
10. Hülya serinleşen köyü her an morartıyor
      Sessiz gelen, saat başı sürdükçe artıyor.
Yukarıdaki ikiliğin uyağı ve redifi aşağıdaki¬lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)  Tunç uyak, –yor; redif
B)  Yarım uyak, –rtyor; redif
C)  Zengin uyak, –ıyor; redif
D)  Tam uyak, –tıyor; redif
E)  Uyak yok, –artıyor; redif
11. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam
      Böyle saatlerce bak, asırlarca bak
      Gözlerine yavaşça yavaşça doldu akşam
      Göklerin ateşini kalbime boşaltarak
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  “–ak” sesleriyle tam uyak yapılmıştır.
B)  “–u” sesiyle yarım uyak yapılmıştır.
C)  Ulama yapılmamıştır.
D)  Çapraz uyak örgüsü vardır.
E)  Kelime halinde redif vardır.
12. Kişilerin ya da toplumun kötülüklerini, kusurlarını, gülünçlüklerini, alaylı bir dille eleştiren şiirlere …; bilim, sanat, felsefe, ahlak gibi konularda öğretici olmayı amaçlayan şiirlere …; duygu ve düşünceleri coşkulu bir dille anlatan şiirlere … denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)  didaktik şiir, epik şiir, lirik şiir
B)  dramatik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir
C)  satirik şiir, dramatik şiir, epik şiir
D)  satirik şiir, didaktik şiir, lirik şiir
E)  dramatik şiir, lirik şiir, pastoral şiir
1 D 2 D 3 C 4 C 5 A 6 D 7 B 8 D 9 C 10 C 11 C 12 D
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.