Şiir Bilgisi Test 4

09.02.2012 tarihinde Dil ve Anlatım Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.   Ateşinden duramadım
      Ben bu sırra eremedim
      Seher vakti göremedim
      Yıldız gibi aktı geçti
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Konusuna göre lirik şiirdir.
B)  Redif kullanılmıştır.
C)  Düz kafiye örgüsüne sahiptir.
D)  Hem ünlü düşmesi hem de ünsüz türemesine uğramış birer sözcük vardır
E)  Tenasüp (uygunluk) sanatına yer verilmiştir.
2.   Urganında un serilmiş yine şah-ı goncanın
      Gülistanın şimdi bülbül Hoca Nasreddin’idir.
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Telmih (anımsatma) sanatına başvurul¬muştur.
B)  Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır.
C)  Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
D)  Ek-fiil kullanılmıştır.
E)  Hem isim hem fiil cümlesine örnek gösterilebilir.
3.   Ak saçlı başını alıp eline
      Kara hülyalara dal anneciğim
      O titrek kalbini bahtın yeline
      Bir ince tüy gibi sal anneciğim
Yukarıdaki dörtlük için hangisi söylenemez?
A)  Çapraz uyak düzenindedir.
B)  Hem kelime halinde hem de ek halinde redif vardır.
C)  Benzetmeye başvurulmuştur.
D)  Lirik şiir türüne örnektir.
E)  Zengin kafiye vardır.

4.   Torunlarım dört yana kol kol gitsin
      Malazgirt’ten İstanbul’a yol gitsin!
      Gelip sana çarpan gücü yavaştan
      Anlamazsa haritadan sil gitsin!
Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Kafiye düzeni “aaba” şeklindedir.
B)  Kelime halinde redif kullanılmıştır.
C)  Epik şiir türüne örnektir.
D)  Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E)  Tam kafiye kullanılmıştır.
5.   Ilık rüzgârlar okşardı yüzünü,
      Saçlarını yapraklar,
      Doyamazdın çıplak ayaklarını öpen yeşile,
      Neşe taşardı savrulan eteklerinden,
      Bahçeler boyunca…
      Hatırlar mısın?
Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?
A) Pastoral                B) Lirik           C) Satirik          D) Didaktik          E) Epik
6.   Ala gözlü benli dilber
      Sen d’olasın benim gibi
      Zülfün dökük boynun bükük
      Sen d’olasın benim gibi
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Lirik şiir türündedir.
B)  Kelime halinde redif vardır.
C)  “abab” uyak şemasına sahiptir.
D)  Ünlü düşmesine uğramış sözcükler vardır.
E)  Halk söyleyişine sahiptir.
7.   Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla,
      Çoban hicranlarını basar bağrına yayla,
      – Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al
      Diye hıçkırır kaval.
Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Tunç uyak vardır.
B)  Teşhis (kişileştirme) sanatı yapılmıştır.
C)  Konusuna göre pastoraldir.
D)  Ünlü düşmesine uğramış birden fazla sözcük vardır.
E)  Hem fiil hem isim cümlesi kullanılmıştır.
8.   Tilki kapıp onu dedi ki: “Efendiciğim,
      Size küçük bir ders vereceğim;
      Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere;
      Böyle bir ders de değer sanırım bir peynire.”
Yukarıdaki dizeler hangi şiir türüne örnektir?
A) Lirik       B) Pastoral        C) Satirik     D) Didaktik fabl         E) Epik
9.   Yürün arslanlarım savaş edelim
      Buna kavga derler bey ne, paşa ne
      Haykırıp haykırıp kelle keselim
      Seyreyleyin el ayağı şaşanı
Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?
A) Lirik    B) Satirik     C) Didaktik      D) Epik        E) Pastoral
10. Türlü türlü çiçeklerle bezenmiş toprak
      Irmak kıyılarını çepeçevre
      Eğilmiş oyuğun üstüne değin ak kavaklar
      Kapıyor üstünü sarmaş dolaş olmuş
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Konusuna göre pastoraldir.
B)  Ünlü türemesi görülmektedir.
C)  Pekiştirilmiş sözcük vardır.
D)  Teşhis (kişileştirme) sanatı yapılmıştır.
E)  Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmıştır?
A)  Kulağında şimdi uzak bir türkü
      Bir masal anısı, bir eski türkü
B)  Merhabalar olsun, merhabalar
      Yayla çiçeğim, kırk ikindim, dil-i bahar!
C)  Ezelden gül gibi olurdum handan
      Şimdi bülbül gibi kalmışam giryan
D)  İnceliğin inceliğimin harmanı
      Dokunduğun yerler kala gül kanı
E)  Sensiz çekilmez oldu cennet olsa da dünya
      Gel, gel yalvarıyorum bitsin bu korkunç rüya
12. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…
      Gölgende bana da, bana da yer ver!
      Bu dizeler, aşağıdaki şiir türlerinden hangisinden alınmış olabilir?
A) Postoral        B) Lirik        C) Dramatik         D) Didaktik         E) Epik
1 E 2 B 3 E 4 E 5 B 6 C 7 E 8 D 9 D 10 E 11 D 12 E
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.