Şiir Bilgisi Test 2

09.02.2012 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Şiir Bilgisi test 2
1. Mısra sonlarındaki ses benzerliğine… denir. Eğer iki ses benzerliği varsa …, ikiden çok ses benzerliği varsa … olur.
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)  redif – yarım uyak – tam uyak
B)  uyum – zengin uyak – cinaslı uyak
C)  uyak – tam uyak – zengin uyak
D)  uyak – tam uyak – cinaslı uyak
E)  vezin – yarım uyak – tam uyak
2.   Bursa’da eski bir cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su.
Bu dizeler, ölçü ve uyak yönünden aşağıdakilerden hangisiyle paraleldir?
A)  Kaşın kudret kalemiyle yazılmış
Güzel, hicrin ile bağrım ezilmiş
B)  Uzun kavak ne gidersin engine
Yaprakların benzemiyor rengine
C)  Menekşe açılır bahar, yaz olur
Niçin boynu eğri, ömrü az olur
D)  Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
E)  Yıldız arıyorum gökler dolusu
Zaman oraya varmamış olsun
3.   Sevgiden, sevinçten böyle pek uzak
Yaşamak bilsen ah ne acı anne!
Yılların saçında yaktığı her ak
Şu ıssız gönlümün son tacı anne!
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  I. ve III. dizelerde tam uyak vardır.
B)  II. ve IV. dizelerde zengin uyak vardır.
C)  Kelime halinde redif kullanılmıştır.
D)  6 + 5 durak ve 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E)  Sarmal uyak düzenine uymaktadır.

4.     Vücuduma uğurböcekleri konuyor.
Ne estetik şey onlar.
– Uç böcek, uç, annen sana terlik pabuç alacak, diyorum.
Uçuyorlar.
Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisinden esinlenerek yazılmış bir şiirden alınmıştır?
A) Epik şiir
B) Satirik şiir
C) Dramatik şiir
D) Pastoral şiir
E) Didaktik şiir
5.   Yeşil pencereden bir gül at bana
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.
      Bu dörtlükte aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?
A) Tunç uyak
B) Tam uyak
C) Zengin uyak
D) Cinaslı uyak
E) Yarım uyak
6.   Lirik şiir: Duygunun ön plana çıktığı şiirlere,
Epik şiir: Kahramanlık, yurt sevgisi gibi temaların işlendiği şiirlere,
Dramatik şiir: Bir fikri, bir insanı, bir alışkanlığı yeren şiirlere,
Pastoral şiir: Kır ve doğa sevgisini dile getiren şiirlere,
Satirik şiir: Manzum tiyatro eserlerindeki şiirlere denir.
Yukarıdaki açıklamaları verilen şiir türlerinden hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A)  Lirik – Satirik
B)  Epik – Pastoral
C)  Pastoral – Lirik
D)  Dramatik – Epik
E)  Satirik – Dramatik
7.   Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm Allah’ın emri
Ayrılık olmasaydı.
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  Kafiyelenişi a–a–b–a şeklindedir.
B)  Tam kafiye kullanılmıştır.
C)  Ayrılıktan duyulan hüzün dile getirilmiştir.
D)  Mani özelliği göstermektedir.
E)  “olmasaydı” kelimesiyle cinas yapılmıştır.
8.   Aşağıdakilerin hangisinde “zengin uyak” vardır?
A)  Delikanlı oldum, barut kesildin
Aşık oldum, yar olmayı sen bildin
B)  İpek oldun yar omzuna serildin
Gönül aldın en değerli yosmadan
C)  Asker oldum, tüfeğimde kundaksın
Eş bulunca, baktım bize kuraksın
D)  Beşik oldun, ben anamdan doğunca
Gah gül oldun, gah tomurcuk, gah gonca
E)  Yokluğunla kalbimizde meraksın
Sen yok olma ölüm bizi sarsmadan
9.   El çek tabib el çek yaram üstünden,
Sen benim derdime deva bilmezsin.
Sen nasıl tabibsin yoktur ilacın,
Yaram yürektedir sarabilmezsin.
      Bu dörtlüğün II. ve IV. dizesinde görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım uyak
B) Tam uyak
C) Zengin uyak
D) Cinaslı uyak
E) Örüşük uyak
10. Kalem böyle çalınmıştır yazıma
Yazım kışa uymaz, kışım yazıma
Bu dizelerde örneklendirilen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım uyak
B) Zengin uyak
C) Tam uyak
D) Tunç uyak
E) Cinaslı uyak
11. Kafiyeli mısraların sıralanışı a–a–b–a veya   a–a–a–b şeklinde olan düzene …; a–b–a–b şeklinde olan düzene …; a–b–b–a şeklinde olan düzene ise … denir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)  düz uyak – çapraz uyak – sarmal uyak
B)  düz uyak – sarmal uyak – çapraz uyak
C)  örüşük uyak – çapraz uyak – sarmal uyak
D)  örüşük uyak – düz uyak – mani tipi uyak
E)  mani tipi uyak – çapraz uyak – düz uyak
12. Oda senin, oda senin
Döşenmiş oda senin
Ne istersin sevdalım
Bir canım var, o da senin
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili tekrarlarda görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinaslı uyak
B) Tunç uyak
C) Yarım uyak
D) Zengin uyak
E) Tam uyak
1 C 2 C 3 E 4 D 5 E 6 E 7 E 8 D 9 C 10 E 11 A 12 A
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.