Nesir Türleri Test 1

10.02.2012 tarihinde Dil ve Anlatım Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Fıkra ile makalenin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)  Yazar ikisinde de kendi düşüncelerini açıklar.
B)  Fıkrada konu, makaleye göre çok yüzeysel kalır.
C)  Fıkranın anlatımı, makaleninkinden daha yalındır.
D)  İkisi de gazete ve dergi yazısıdır.
E)  İkisinde de savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.
2.            Yazınsal tür                        Ünlü sanatçısı
        I.        Makale                        Şinasi
       II.         Fıkra                           Çetin Altan
      III.        Eleştiri                        Namık Kemal
      IV.        Deneme                     Abdülhak Hamit
       V.           Anı                           Ziya Paşa
      Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
3.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi biyografi türünün tanınmış simalarından değildir?
A)  Şevket Süreyya Aydemir
B)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C)  Behçet Necatigil
D)  Şeyhi
E)  Ömer Seyfettin

4. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir savı savunmak, desteklemek amaçlı yazılan yazılardır. Daha çok siyasal ve toplumsal olaylara, sanat ve bilince yönelik olarak yazılan bir yazınsal türde anlatım nesneldir.
Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra                                                  
B) Eleştiri                                                     
C) Makale
D) Deneme                                      
E) Biyografi
5.   Makale türünün bizde ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?
A)  Şinasi – Mukaddime
B)  Ahmet Haşim – Bize Göre
C)  A. Mithat Efendi – Avrupa’da Bir Cevelan
D)  Cenap Şehabettin – Hac Yolunda
E)  F. Rıfkı Atay – Denizaşırı
6.   Aşağıdakilerden hangisi komedyanın özelliklerinden değildir?
A)  Seyirciye ibret vermek veya hoşça vakit geçirtmek için yazılır.
B)  Olay birden çoktur. Sadece mekân ve zaman birliği vardır.
C)  Kişiler seçkin tabakadan insanlardır.
D)  Üslup olarak sınırlama yoktur.
E)  En büyük sanatçısı Moliere’dir.
7.   Belli bir insan tipini ele alarak insanın kusurlarını ve gülünç yanlarını ele alan komedi türüdür. Moliere’nin “Cimri”, “Tartüffe”, Sheakspeare’nin “Venedik Taciri” bu türün en güzel örneklerindendir.
Yukarıda özellikleri verilen komedi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Töre komedyası
B)  Entrika komedyası
C)  Karakter komedyası
D)  Tip komedyası
E)  Aşamalı komedya
8.   Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?
A)  Baş kısmında giriş mahiyetinde bir tekerleme yer alabilir.
B)  Şahıs kadrosu kalabalık ve çeşitlidir.
C)  Etkisini, anlatılıp dinlendiği zaman gösterir.
D)  Yer, zaman ve mekân bilinir.
E)  Nazım ya da nesir olarak oluşturulabilir.
9. Türk edebiyatında ilk öykü sayılan “Leta-if-i Rivayât”ın yazarı kimdir?
A)  Ahmet Mithat Efendi
B)  Sami Paşazâde Sezai
C)  Ömer Seyfettin
D)  Abdülhat Hamit Tarhan
E)  Ziya Paşa
10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?
A)  Siyer: Hz. Peygamberin hayatını anlatan eserler.
B)  Ortaoyunu: Pişekar ve Kavuklu’nun başrollerinde olduğu irticalen oynanan güldürü.
C)  Meddah: Değişik taklitlerin yapıldığı, küçük hikâyelerin anlatıldığı birçok şahsın rol aldığı güldürü.
D)  Tuluat: Bir metne bağlı olmaksızın sahnede akla gelen sözlere dayalı oyun.
E)  Menkîbe: Din büyüklerinin, dervişlerin hayat hikâyelerinin anlatılması.
11. Emir, Beyoğlu’nun dar sokaklarına girdi. İlk gördüğü ahbabına takılarak her günkü sonu bitmez yolculuğuna başladı. Önce gece mesaisini doldurmayı bekleyen garsonun yanına uğradı. Bir iç geçirmeyle, ezile büzüle karnını doyurdu. Ardından lavaboları temizlemeye aşağı indi. Patronun isteklerini yerine getirdi. Cebine koyduğu üç kuruş, suratına inen belki bininci tokattı.
Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra                                                              
B) Öykü                                                       
C) Makale
D) Anı                                                           
E) Deneme
1 E 2 D 3 E 4 C 5 A 6 C 7 C 8 D 9 A 10 C 11 B
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.