9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KARMA TEST 3

21.02.2012 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KARMA TEST 3
1.Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Edebiyat bilim dallarından etkilenmez.
b) Şiir gerçekleri değiştirmeden anlatmalıdır.
C) İmge sınırsız hayal gücünün ürünüdür.
D) Şiirin ana duygusuna aliterasyon adı verilir.
E) Şiirde ölçü ve kafiye mutlaka olmalıdır.
2. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla ilgilidir?
A) Kullandığı malzemenin ses olması
B) Sınırlı sayıda konuları işleyebilmesi
C) Öznellik taşımaması
D) Bir sanat dalı olması
E) Tek amacının insana bilgi vermek olması
3. Şiirin bütün birimlerinde kendisini hissettiren ana duyguya ve şiirin yazılma amacı olan kavrama ne ad verilir?
A) Konu                      B) Tema                       C) Düşünce
            D) Zihniyet                       E) Ahenk

4. Aşağıdakilerden hangisi ahenk unsuru sayılmaz?
A) Ünlü harflerin aynı mısrada sıkça tekrarlanması
B) Vezin
C) Edebi sanatlar
D) Uyak ve redifler
E) Ünsüz harflerin aynı mısrada sıkça tekrarlanması
5. Bu erkekler kokuyu kediler gibi alır
Ve kediler de her gece ağlar döşeklerde
Denizleri bahtiyar eden günler kısalır
Yukarıdaki mısralarda aşağıdaki edebi sanatlardan hangileri var?
A) teşhis-teşbih B) teşhis-hüsnü talil
C) teşbih-hüsnü talil D) telmih-teşhis
E) teşbih -telmih
106. Saçımda siyahım var
Bülbül gibi ahım var
Göz gördü gönül sevdi
Benim ne günahım var.
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 3+4 = 7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Anonim Halk Edebiyatı ürünlerindendir.
C) aaxa şeklinde kafiyelenmiştir.
D) Sevgiliye duyulan sitem dile getirilmiştir.
E) Cinaslı kafiye vardır.
7. Aşağıdakilerden hangisi şiir dilinin bir özelliği değildir?
A) İmge ve mecazlar ön plandadır.
B) Şiir dilinde gerçek anlam ön plandadır.
C) Kişilerin yorum gücüne bağlı olarak farklı anlamlar çıkarılabilir.
D) Hayaller somutlaştırılarak ifade edilir.
E) Şiir dilinde sözcüklerin anlamları sözlük anlamlarından farklıdır.
Güzelliğin on par’etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa
8. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nazım birimi dörtlüktür
B) Redif ve kafiye vardır.
C) Hece ölüsüyle yazılmıştır.
D) Şiirin teması aşktır.
E) İkinci dizede imge kullanılmıştır
9.”Şiir gerçeği mecaz ve imgelerle değiştirerek aktarır.” cümlesinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Şair gerçeği olduğu gibi aktarmaz.
B) Şiirdeki gerçek görünen gerçek değildir.
C) Şairin amacı gerçekleri olduğu gibi aktarmak değildir.
D) İmge ve mecazlarla şiire has gerçek ortaya çıkar.
E) Şair gerçeği değil hayalleri yazar.
Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elimdeki asa ile
Çağırayım Mevla’m seni
10.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nazım birimi dörtlüktür
B) Redif ve kafiye vardır.
C) Hece ölüsüyle yazılmıştır.
D) Şiirin türü epiktir.
E) İkinci dizede telmih sanatı kullanılmıştır
” Biliyorum gölgede senin uyuduğunu
Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin
Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin
Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu”
11. Ünsüz harfle biten bir kelimeden sonra ünlü harfle başlayan bir kelime gelirse ve birinci kelimeni son harfi ikinci ilk harfine bağlanarak söylenirse buna ”Ulama” denir.
Buna göre aşağıdaki dörtlükte kaç ulama vardır?
A) 5       B)  4        C) 3         D) 2         E) 1
12. Aşağıdaki şıklarda geçen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsanlar duygularını hayallerini sadece dille ifade etmez.
B) Kafiyesiz ve ölçüsüz şiir olabilir.
C) Düz yazıyla yazılan eserlere “mazmun” denir.
D) Resmin malzemesi boyadır.
E) Şiirdeki uyum ve düzene ahenk denir.
13.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Koşma on birli hece ölçüsüyle yazılır.
B) Kaside dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılır.
C) Gazel divan edebiyatı nazım şeklidir.
D) Şarkı bestelenerek söylenen nazım biçimidir.
E) Gazel aşk, tabiat ve güzellik konularında yazılır.
14. Aşağıdaki mısraların hangisinde imge yoktur?
A) Bir geyiğin eriyen gözleri düşer kara.
B) Denizleri bahtiyar eden günler kısalır.
C) Dünden kalan bir aynada gördüm kendimi.
D) Son, en son söz olarak “sen” demek istiyorum.
E) Ta boğazıma kadar çıkan deli yağmura.
Okumaktan murat ne
Kişi Hakkı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru emektir
15. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Okumaktaki amaç Hakkı tanımaktır.
B) Hakkı bilmeyen ne okuduğunu da bilmez.
C) Ne okuduğunu bilmeyen boşuna çaba sarf eder.
D) Okumanın bir amacı olmalı.
E) Okuyan insanın kelime hazinesi gelişir.
Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.
Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin.
16.Yukarıdaki mısralarda verilmek istenen ana duygu (tema) aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlarda duygularıyla yaşar.
B) Tabiatın gücüne karşı konulmaz.
C) İnsan güzelliyle övünmelidir.
D) Yalnızlık acısı çekenler mutludur.
E) Tabiatın değerini bilmeliyiz.
17. Aşağıdakilerden hangisi kafiye çeşidi değildir?
A)Zengin       B)Tam        C) Yarım       D)Tunç        E)Asonans
18. Hangisi Batı edebiyatından gelen bir nazım şeklidir?
A)Koşma       B)Gazel       C)Beyit       D)Kaside       E)Sone
19. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dizelerle yazılan eserlere manzum denir. b) Sanatta ilk amaç maddi çıkar sağlamaktır.
C) Olay, kişi, zaman içeren ölçülü, uyaklı metne manzum hikaye denir.
D) Edebiyatın malzemesi dildir.
E) Şiiri oluşturan bütün unsurlara “yapı” denir.
1C    2 D   3 B    4 C   5 A  6 E   7B   8 E   9  E   10 D  11 C  12  C  13  B   14  D  15  E   16  A   17  E   18  E  19  B
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.