Nesir Türleri Test 2

19.01.2012 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.     I.    İlk edebi roman
       II.   İlk realist roman
      III.   İlk tarihi roman
      Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
              I                                II                                III
A)  Mai ve Siyah           Cezmi                    Araba Sevdası
B) İntibah                     Araba Sevdası       Cezmi
C) Araba Sevdası          İntibah                  Karabibik
D) Karabibik                 Eylül                       Telemak
E) İntibah                      Mai ve Siyah         Cezmi
2.   Aşağıdakilerden hangisi “trajedi”nin özelliklerinden değildir?
A)  Çirkin olaylar sahnede gösterilmez.
B)  Diyaloglarda kaba sözlere yer verilmez.
C)  Yüksek üslupla yazılır.
D)  Üç birlik kuralına uyar.
E)  Amaç, insanları eğlendirmektir.
3.   Günlük olaylarla ilgili kişisel görüşleri yansıtan kısa, gazete yazılarıdır. Konuşma diliyle ve nükteli yazılan bu türde olaylar ve düşünceler açık bir dille anlatılır. Ayrıca yazarın düşüncelerini ispatlama zorunluluğu yoktur.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki edebi türlerden hangisine aittir?
A) Günlük                                                
B) Sohbet                                         
C) Söylev
D) Fıkra                                                        
E) Röportaj
4. 1956’da Konya’nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum. Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu ve sefaleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece yaşama sevincini yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun yaşamıma.
Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Günlük                                                                                  
B) Özyaşamöyküsü
C) Yaşam öyküsü                                  
D) Anı
E) Portre

5. Diğer sanat dallarıyla hiçbir bağı yoktur. Doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, eksiği fazladan ayırmaya çalışır. Yazar, “Aklın yolu birdir” ilkesine uygun davranır, düşünür. Yabana     atılmayacak etkileri olsa bile hiçbir zaman baş tacı edilmez. Şimdilerdeyse daha çok gazete¬lerde köşe yazarlarına konuk olmaktadır.
Bu sözler, aşağıdaki yazınsal türlerden özellikle hangisi için söylenmiş olabilir?
A) Eleştiri                                               
B) Söyleşi                                                     
C) Fıkra
D) Deneme                                                  
E) Makale
6.            Dramatik Tiyatro                                               Epik Tiyatro
I.      Seyirci sahne eylemine karıştırılır.                 Seyirci gözlemci olarak tutulur.
II.     Seyirciye yaşantı sunulur.                             Seyirciye dünya görüşü sunulur.
III.   Akıl egemendir.                                           Duygu egemendir.
IV.   Eylemle çalışır.                                             Anlatıya başvurur.
V.   Seyircinin merakı “son” üzerine toplanır.      Seyircinin merakı oyun akışı üzerinde toplanır.
Yukarıda numaralandırılmış bilgilerle karşı¬laştırmaları verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
7. Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiyatında “tezkire” adıyla karşılık bulmuştur.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı                                                                 
B) Makale                                                                 
C) Fıkra
D) Otobiyografi                                
E) Biyografi
8.   Beyoğlu’ndaki ev Bizans savunmasından önceki yıllardan kalma olsa gerek, bana anlatıldığına göre. Kaç kez gözümde canlandırmak istedimse, önce karanlığı geldi kapladı ortalığı. Bir posta kutum vardı. Pencerenin sağında, biraz altında, bir posta kutusu. Posta tutkum o zaman başlamıştı sanırım.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait olabilir?
A) Biyografi                                  
B) Otobiyografi                                 
C) Anı
D) Günlük                                                    
E) Deneme
9. Mektup, bir iletişim aracıdır. Bireyler arasında yazılanlara özel, kurum ve kuruluşlar arasında yazılanlara da iş mektupları denir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mektup dalında ünlü değildir?
A) Namık Kemal                                                             
B) A. Mithat Efendi
C) C. Sıtkı Tarancı                                                         
D) Aziz Nesin
E) Ömer Seyfettin
10. Artık “armut piş ağzıma düş” devri sona erdi. Günümüz muhabirleri eskiden olduğu gibi masa başı mesai doldurarak haber yapmıyorlar. Bir gezgin gibi Türkiye’yi karış karış dolaşıyorlar. Haberleri birinci ağızdan alıp olay yerinde bire bir görüntülüyorlar. Ardından bunları yazılı ve görsel medya aracılığıyla insanlığa iletiyorlar.
Bu parçaya göre günümüz gazetecilerinin insanlığa ilettikleri aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?
A) Fıkra                                       
B) Gezi yazısı                                  
C) Eleştiri
D) Makale                                                    
E) Röportaj
11. Volker, barın kapısını itip içeri girdi. Barın duvarlarından gelen ağır bir sıcaklık şakaklarını sıkıyor, onu boğuyordu. Alt kattaki lavaboya kadar kendini sürükledi. Musluğu açtı. Yüzüne su çarptı.
Bu parçanın alındığı yapıtın türü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Öykü                                                  
B) Roman                                        
C) Deneme
D) Tiyatro                                                                            
E) Fıkra
12. Antalya’nın Serik bağları, suyu ile havasının güzelliği ve meyvelerinin bolluğu bakımından öbür bağlardan üstündür. Antalya’nın yedi türlü elması olur. İzmit’in misket ve ferik elmasından daha tatlı ve suludur.
Bu paragraf aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?
A) Eleştiri                                                           
B) Anı                                                           
C) Fıkra
D) Gezi yazısı                                  
E) Röportaj
1 B 2 E 3 D 4 D 5 A 6 C 7 E 8 C 9 E 10 E 11 E 12 D
Please follow and like us:
Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta

  • Enjoy this blog? Please spread the word :)