TÜRK EDEBİYATI KARMA TEST 2

06.12.2011 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.


                               TÜRK EDEBİYATI KARMA TEST 2
1. “Halk şiirini pek sevmediğimi söyledim. Ben sanatın bir çaba, bir uğraşma istediği kanısın¬dayım. Gönülden kopup bir anda söylenmiş gibi sözlere aldırmam. Divan şiirinde sevdiğim birçok parçalar vardır. Ancak onlar da bugün için ölmüşlerdir. Bunun için elbette…”
Yukarıdaki paragrafta noktalı yere gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)  yeni şiiri benimsiyorum.
B)  Divan şiirini savunuyorum.
C) bir tercih yapmalıyım.
D) her ikisinin yararlı olduğundan yanayım.
E)  Halk şiirini benimsiyorum.
2. Nedim’le Fuzuli’yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)  İkisi de kasideden çok gazelde başarılı olmuşlardır.
B)  Fuzuli tasavvuftan yararlanmış, Nedim tasavvufla hiç ilgilenmemiştir.
C) İkisinde de dil, çağdaşlarına göre daha sadedir.
D) İkisinin de “Divan”larından başka, “Mesne¬vi”leri de vardır.
E)  Nedim, şiirine günlük hayatı sokmuş, Fuzuli ise bundan kaçınmıştır.
3.   Bir yâr sevdim etekleri yeldirme
      Yeldirir sallanı sallanı kâfir
      Dedim, halim kimselere bildirme
      Bildirir sallanı sallanı kâfir
Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Yarım uyak                           
B) Çapraz uyak                  
C) Redif
D) Sarmal uyak                                          
E) Hece ölçüsü

4. Küçük bir köydür Velika. “Velika” Boşnak dilinde “büyük” anlamına gelir. Istrancaların doruklarına yakın, meşe ormanları arasında sıkışmış kalmıştır öyle. Gitmezseniz, ne türlerini duyarsınız, ne de türkülerine gizlenmiş öykülerini. Dört mevsim uğuldayan Istrancalar boğuverir Velika’nın sesini.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin girişi olamaz?
A) Makale                                                         
B) Öykü                                                       
C) Söyleşi
D) Gezi                                                                                            
E) Anı
5. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir destanın oluşması için zorunlu nedenlerden biri değildir?
A)  Toplumu derinden etkileyecek büyük bir olay
B)  Olağanüstü olaylara inanacak bir toplum
C) Olayın kuşaktan kuşağa geçmesi için uzun bir süre
D) Anlatılanları aktarabilecek güçte ozanlar
E)  Olayı çözmede başarılı olmuş bir kahraman
6. Tanzimat romanında ve öyküsünde insan tüm boyutlarıyla ele alınmaz. Yazarlığı, canlılığı     olan ve değişik insanlık durumlarını simgeleyen güçlü tiplere rastlanmaz. İnsan ilişkilerinde doğallık yoktur. Aşklar, rastlantıya ve kaçamaklara dayanan yıldırım aşkıdır.
Bu parçadaki özelliği örnekleyen romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntibah                                                                                              
B) Vurun Kahpeye
C) Handan                                                                                           
D) Yaban
E) Mai ve Siyah
7. Edebiyatımızda Fenolon’dan yaptığı ilk çeviriyle anılan, Divan geleneğine bağlı kalarak ustaca şiirler yazan şair ve yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Recaizade Mahmut Ekrem
B)  Mithat Paşa
C) Yusuf Kamil Paşa
D) Sami Paşazade Sezai
E)  Ziya Gökalp
8.     I.  Balzac
       II.   Verlaine
      III.   Rimbaud
      IV.  E. Zola
       V. Stendhal
Yukarıdaki numaralandırılmış sanatçılar bağlı oldukları akımlara göre eşleştirilirse hangisidışta kalır?
A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I
9. “Dede Korkut Hikayeleri, destan çağından halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür. As¬ya’dan gelip Kuzeydoğu Anadolu’ya yerleşen, Şamanizm’den Müslümanlığa geçen göçebe Türklerin yaşamını ve savaşlarını dile getirir. Şiir ve düzyazı karışımı, ahenkli bir söyleyiş gö¬rülür. Yunandestanlarıyla da benzerlikler taşır. ‘Dede Korkut’, her öyküde geçen, öğüt verip yol gösteren yüce bir kişiliktir.”
Parçada, Dede Korkut öykülerinin hangi özelliği belirtilmemiştir?
A)  Anonim bir ürün olduğu
B)  Hangi Türk boyuna özgü olduğu
C) Tarihsel önemi
D) Hangi etkileri taşıdığı
E)  Masal, öykü ve destan özelliğini taşıdığı
10. “Üzüm üzüme, baka baka kararır.” atasözündeki söz sanatı aşağıdaki sözlerin hangisinde vardır?
A)  Yüce dağ başında kar ben olaydım.
B)  Dilim seni dilim dilim dileyim.
C) Sen gittin diye soldu güller.
D) Sarımsak da acı ama evde lazım bir dişi.
E)  Güvenme varlığa düşersin darlığa
11. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki meşhur gezginlerden (gezi yazarlarından)değildir?
A)  Evliya Çelebi
B)  A. Mithat Efendi
C) F. Rıfkı Atay
D) Ahmet Haşim
E)  Cenap Şehabettin
12. Yarattığım tipleri gerçek yaşamdan alırım. Ama onları hayalimde öyle yoğururum ki kimse onların asıllarını bilemez. Kişilik kazanan bu tiplere, olaylar zinciri içinde öyle görevler yüklerim ki bir an gelir beni bile dinlemez olurlar. İsyan ederler bana. İşte o zaman ustalığımla övünürüm.
Bu sözleri söyleyen yazar, hangi yazınsal türde yapıtlar vermektedir?
A) Tiyatro                                               
B) Roman                                       
C) Günce
D) Masal                                                                 
E) Öykü
1 A 2 C 3 D 4 A 5 D 6 A 7 C 8 B 9 B 10 C 11 B 12 B
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.