TÜRK EDEBİYATI KARMA TEST 1

06.12.2011 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

9.SINIF  TÜRK EDEBİYATI KARMA TEST 1

       Ala gözlerini sevdiğim dilber
       Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün
       Kadir Mevla’m seni övmüş yaratmış
       Kısmeti olduğun kullar öğünsün 


1.Yukarıdaki şiirle ilgili istenen bilgileri aşağıdaki boşluklara yazınız.
Nazım şekli:
Nazım birimi:
Ölçü:
Konusuna göre türü:
2- Aşağıdaki olay çevresinde oluşan edebi metinlerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosuna ait bir türdür?
A) Halk hikayesi                   B) Hikaye           B) Destan                                 C) Orta oyunu       E) Manzum hikaye
3- Aşağıdaki   edebiyat dönemleri   ile  onlara ait olan   nazım  biçim ve   türleri  eşleştirilirken hangisinde   yanlışlık  yapılmıştır?
     A) Âşık   edebiyatı – Semai      B)  Sözlü  edebiyat- Koşma
     C)  Anonim  edebiyatı- Türkü     D)Divan edebiyatı-gazel
     E) Tekke  edebiyatı – İlâhi
4-  Yoruma göre değişir şiir. Soldan sağa, sağdan sola.. Bin türlü okunur
 ve büyülü bir kumaş gibi…Her okunuşunda yeniden dokunur.
    Yukarıdaki dizelerde şiire özgü hangi nitelik  vurgulanmıştır?
A) Biçimce güzellik         B) Anlam zenginliği     C) Sanatlı söyleyiş                 D) Anlamca kapalılık         E) Duygu yoğunluğu  

5- “İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere
      Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere”
 Bu mısraların ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A ) Hece ölçüsünden yararlanılmıştır            
B ) Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.
C ) “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır       
D ) Rediflerden  yararlanılmıştır.
E ) “ e “ sesiyle asonans (benzer sesler kullanmak)
6-Millet  vicdanında  derin  izler  bırakan  tarih  ve     toplum  olaylarının kuşaktan  kuşağa  aktarılarak  olağanüstü nitelik  kazanıp daha sonra  bir ozan    tarafından  derlenmesiyle  oluşan  türe…………denir
Bu parçada boş bırakılan yerlere  aşağıdakilerden   hangileri   getirilmelidir? 
A ) Masal    B )Yapma destan   C )Doğal destan   D )Halk  hikâyesi  E ) Efsane
7-Aşağıdakilerden hangisi bir  olayı  göstermeye  bağlı   olarak anlatan yazı türüdür?   
     A )  Hikâye         B) Roman     C ) Masal          D ) Destan           E ) Tiyatro
8-       “Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar
            Bir karanlık geldi gittiğin yerden
            Ümitlerim vardı tesbih misali
            Sen giderken dağılıverdiler birden”
  Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
     A) Karamsarlık       B) Umutsuzluk    C) Bezginlik    D) Üzüntü E) Hüzün    
9-   Düşün garip gecelerini bu şehrin,
        Düşün yalnızlıklar içinde beni.
        Hani bir resmim kalmıştı sende,
        Onu olsun yalnız bırakma emi?
  Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların  hangisi    çıkarılamaz?
       A)Özlem    B)Sevgi    C)Ayrılık     D)Pişmanlık        E ) Yalnızlık
10- Aşağıdaki kavramları uygun şekilde eşleştiriniz.
                Destan                        Göstermeye Bağlı Modern Metinler
                Hikaye                                                  
                Meddah                      Anlatmaya Bağlı Metinler
                Mesnevi
                Dram                           Göstermeye Bağlı Geleneksel Metinler
11-    Bir meydandaydım. Yağmur durmuştu. Meydan sis içindeydi. Her şey yine yapış yapıştı. Burnuma ayva, muşmula kokusu geliyordu. Sarı bir aydınlık içindeydim. Bir salepçinin kalaylı güğümü tütüyordu. Üstüne bol zencefil ektiğim salep fincanını iki elimle kavramıştım. Burnum yanıyor, akıyor, elimin tersiyle siliyor; salepçinin öteki salepçiye anlattıklarına gülüyordum.”
Yukarıdaki metnin anlatıcısı, anlatıcı türlerinden hangisine girmektedir?10
12- Ala gözlerini sevdiğim dilber
       Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün
       Kadir Mevla’m seni övmüş yaratmış
       Kısmeti olduğun kullar öğünsün
    Yukarıdaki dörtlüğün türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
   A) Lirik – Koşma – Güzelleme       B) Pastoral – Koşma – Güzelleme
   C) Lirik – Semai – Güzelleme         D) Epik – Koşma – Destan
   E) Lirik – Semai – Varsağı   
13-   Her zaman tam karanlık değil gece
          Kendimde denemişim ben.
          Kulak ver, dinle…
          Her acının sonunda bir pencere vardır,
          Aydınlık bir pencere.
Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki  atasözlerinden hangisi  karşılar?
A)  Kara haber tez duyulur.       
B)  Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
C ) Kara gün kararıp kalmaz.    
D) Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.
E ) Bin kaygı bir borç ödemez.
14-Bakî çemende hayli perişan imiş varak
          Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan”   (Baki)
 Yukarıdaki  dörtlükle ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Nazım şekli:
Nazım birimi:
Ölçü:
Konusuna göre türü:
15- “Yunus okur diller ile
        Ol kumru bülbüller ile
        Hakk’ı seven kullar ile
        Çağırayım Mevla’m seni”
 Yukarıdaki  dörtlükle ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Nazım şekli:
Nazım birimi:
Ölçü:
Konusuna göre türü:
16-  Bu tür yazılarda olaylar ve kişiler tamamıyla düşseldir. Kişiler, iyiler ve kötüler olarak karşımıza çıkar. Konuşmalar kalıplaşmıştır. İnsan dışı varlıklar bile insan gibi konuşur. Olaylar karşıtlıklar üzerine kurulur. Yer ve zaman belirsizdir.
 Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden     hangisidir?
    A)Roman        B) Destan    C)  Mesnevi     D)Masal      E)  Halk Hikayesi
17- Aşağıdakilerden hangisi nazmı ( şiiri )  nesirden (düzyazı) ayıran bir özelliktir?
A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler.  
B ) Deyimler ve mecazların kullanımı.                           
C ) Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.      
D ) Üslup, dil ve anlatım özellikleri. 
E )  Etkileme gücü.    
“Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini koğarken
Cennet demek sana yakışır dağlar”
 18- Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?
 A) Koçaklama          B) Güzelleme     C) Ağıt D) Devriye       E) Taşlama
19- “İnsanın çoğu kez içi ağlarken dışı güler.” cümlesinde hangi edebî sanat vardır?
A) Teşhis   B) Tezat   C) Tecahül-i arif  D) İstiare  E) Teşhis

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.