Kafiye Çeşitleri Test 2

18.12.2011 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Kafiye Çeşitleri Test 2
1.   Dudağında yangın varmış dediler
   Ta ezelden yayan koşarak geldim.
   Alev yanaklara sarmış dediler
   Sevda seli oldum, taşarak geldim.
   Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur?
A) Redif                             
B) Yarım uyak
C) Tam uyak                       
D) Zengin uyak
E) Çapraz uyak
2.   Bir akşam mehtabı getiren bana
   Bahçe kapısını açan bir eldi.
   Gözlerim sevinçle baktı o yana
   Yıldızlar içinde kadınım geldi.
   Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangi-sini örneklemeye uygundur?
A) Lirik şiir                          
B) Epik şiir
C) Didaktik şiir                           
D) Satirik şiir
E) Dramatik şiir
3.   Sevdalı akşamlar tekin değildir
   Pek dolaşma gönül viranesinde
   Bu dizelerle,
  I.   Boyun eğildir
 II.   Gururlu güneşler
III.   Aşkın efsanesinde
IV.   Şaka yoktur
   sözlerinin tümü kullanılarak “çapraz uyak” düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak is-tenirse, son iki dize aşağıdakilerden hangi-sinde verilenlerle oluşturulur?
A) IV – III – I – II                        B) II – IV – I – III
C) II – I – IV – III                        D) IV – III – II – I
                  E) I – II – III – IV
4.   –   Opera için yazılan manzum eserlerde görülür.
   –   Acıklı ve korkunç bir olayı anlatır.
   –   Anlattığı, insanın gözünün önünde tiyatro gibi canlanır.
   Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lirik                 
B) Epik              
C) Satirik
D) Dramatik              
E) Pastoral
5.   Aşağıdakilerden hangisinde “yarım uyak” vardır?
A)   Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
   Bir dakika araba yerinde durakladı
B)   Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı
   Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı
C)   Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi
   Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi
D)   Bizden evvel buraya inen üç, dört arkadaş
   Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş
E)   Yaylımız tüketirken yoları aynı hızla
   Savrulmaya başladı karlar etrafımızda
6.   Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince
   Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
   Bu dizelerde, aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?
A) Zengin uyak                    
B) Yarım uyak
C) Tam uyak                       
D) Cinaslı uyak
E) Çapraz uyak
7.   Gevherî der işler hata
   Katırlar baskındır ata
   Olur olmaz maslahata
   Çocuklar karışır oldu.
   Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Epik                 
B) Lirik              
C) Satirik
D) Pastoral              
E) Didaktik
8.   Sevgilim güvenme güzelliğine
   Senin de saçların tarumar olur.
   Bu iki dizeden, şiirin bütünüyle ilgili özelliklerin hangisi kesin olarak belirlenebilir?
A) Yazıldığı dönem              
B) Nazım çeşidi
C) Konusu                          
D) Uyak örgüsü
E) Ölçüsü
9.   Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?
A)   O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör
   Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
B)   Bahar gelince yine karşı dağlara
   Bülbül figan eder iner bağlara
C)   Başka şeyler de vardı, ekmek gibi, su gibi
   Gülüşler öpüşler ne bileyim hepsi
D)   Bu gece tek başıma karanlıktayım
   Affet beni biraz kalbimi dinleyeceğim
E)   Durup dinlenmeden akan bir ırmakla
   Ne güzel bir orman dolusu yeşil yaprakla
10.   Dumanlıdır Aladağ’ın alanı
   Ortasında sarı çiçek savranı
   Yiğit durağı da aslan yatağı
   Dilberleri hep de böyle ola mı?
   Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Düz uyak düzeni kullanılmıştır.
B)   I. ve II. dizelerde tam uyak vardır.
C)   11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D)   Dört dizede de redif kullanılmıştır.
E)   Halk edebiyatı şiir örneğidir.
11.   Sahipsize kimse bakmaz
   Tarlasına suyu akmaz
   Kız evladı ocak yakmaz
   O da bir gün ele gider.
   Bu dörtlüğün uyak dizilişi (örgüsü) ve türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Düz – Yarım uyak
B)   Düz – Tam uyak
C)   Çapraz – Tam uyak
D)   Çapraz – Zengin uyak
E)   Düz – Zengin uyak
12.   Bir gün bile anmaz bizi andıklarımız
   Er geç unutur sevgili sandıklarımız
   En sonra kül olduk bu büyük yangında
   Boşmuş tutuşup kor gibi yandıklarımız.
   Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden han-gisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Satirik                 
B) Epik               
C) Lirik
D) Pastoral           
E) Dramatik
13.   Mısra sonlarındaki ses benzerliğine … denir. Eğer iki ses benzerliği varsa …, ikiden çok ses 
benzerliği varsa … olur.
   Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-gileri getirilmelidir?
A)   redif – yarım uyak – tam uyak
B)   uyum – zengin uyak – cinaslı uyak
C)   uyak – tam uyak – zengin uyak
D)   uyak – tam uyak – cinaslı uyak
E)   vezin – yarım uyak – tam uyak
14.   Bursa’da eski bir cami avlusu
   Küçük şadırvanda şakırdayan su.
   Bu dizeler, ölçü ve uyak yönünden aşağıdakilerden hangisiyle paraleldir?
A)   Kaşın kudret kalemiyle yazılmış
   Güzel, hicrin ile bağrım ezilmiş
B)   Uzun kavak ne gidersin engine
   Yaprakların benzemiyor rengine
C)   Menekşe açılır bahar, yaz olur
   Niçin boynu eğri, ömrü az olur
D)   Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
   Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
E)   Yıldız arıyorum gökler dolusu
   Zaman oraya varmamış olsun
15.   Sevgiden, sevinçten böyle pek uzak
   Yaşamak bilsen ah ne acı anne!
   Yılların saçında yaktığı her ak
   Şu ıssız gönlümün son tacı anne!
   Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   I. ve III. dizelerde tam uyak vardır.
B)   II. ve IV. dizelerde zengin uyak vardır.
C)   Kelime halinde redif kullanılmıştır.
D)   6 + 5 durak ve 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E)   Sarmal uyak düzenine uymaktadır.
16.   Vücuduma uğurböcekleri konuyor.
   Ne estetik şey onlar.
   – Uç böcek, uç, annen sana terlik pabuç alacak, diyorum.
   Uçuyorlar.
   Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangi-sinden esinlenerek yazılmış bir şiirden alınmıştır?
A) Epik şiir                          
B) Satirik şiir
C) Dramatik şiir                    
D) Pastoral şiir
E) Didaktik şiir
17.   Yeşil pencereden bir gül at bana
   Işıklarla dolsun kalbimin içi.
   Geldim işte mevsim gibi kapına
   Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.
   Bu dörtlükte aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?
A) Tunç uyak                       
B) Tam uyak
C) Zengin uyak                    
D) Cinaslı uyak
E) Yarım uyak
18.   Lirik şiir:   Duygunun ön plana çıktığı şiirlere,
   Epik şiir:   Kahramanlık, yurt sevgisi gibi temaların işlendiği şiirlere,
   Dramatik şiir: Bir fikri, bir insanı, bir alışkanlığı yeren şiirlere,
   Pastoral şiir: Kır ve doğa sevgisini dile getiren şiirlere,
   Satirik şiir : Manzum tiyatro eserlerindeki şiirlere denir.
   Yukarıdaki açıklamaları verilen şiir türlerinden hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışlığı 
giderilmiş olur?
A)   Lirik – Satirik
B)   Epik – Pastoral
C)   Pastoral – Lirik
D)   Dramatik – Epik
E)   Satirik – Dramatik
19.   Şu dağlar olmasaydı
   Çiçeği solmasaydı
   Ölüm Allah’ın emri
   Ayrılık olmasaydı.
   Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)   Kafiyelenişi a–a–b–a şeklindedir.
B)   Tam kafiye kullanılmıştır.
C)   Ayrılıktan duyulan hüzün dile getirilmiştir.
D)   Mani özelliği göstermektedir.
E)   “olmasaydı” kelimesiyle cinas yapılmıştır.
20.   Aşağıdakilerin hangisinde “zengin uyak” vardır?
A)   Delikanlı oldum, barut kesildin
   Aşık oldum, yar olmayı sen bildin
B)   İpek oldun yar omzuna serildin
   Gönül aldın en değerli yosmadan
C)   Asker oldum, tüfeğimde kundaksın
   Eş bulunca, baktım bize kuraksın
D)   Beşik oldun, ben anamdan doğunca
   Gah gül oldun, gah tomurcuk, gah gonca
E)   Yokluğunla kalbimizde meraksın
   Sen yok olma ölüm bizi sarsmadan
1 D  2 A 3 C 4 D 5 E  6 A  7 C 8 E 9 C  10 D  11 B  12 A  13 C  14 C  15 E  16 D 17 E  18 E  19 E  20D

İlgili Terimler :
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.