TÜRK EDEBİYATI KARMA TEST 3

06.12.2011 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

                                 TÜRK EDEBİYATI KARMA TEST 3
1. Tanzimat edebiyatı ile Servet-i Fünûn edebiyatı arasında en önemli ayrılık aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Şiirlerindeki nazım biçimleri
B)  Sanat anlayışları
C) İşledikleri konular
D) Dil anlayışları
E)  Edebi türler
2.   “Ala gözlerini sevdiğim dilber.
      Kokuya benzettim güller içinde.
      İnceciktir belin, hilaldir kaşın,
      Selviye benzettim dallar içinde.”
Bu dörtlük konusuna göre ne ad alabilir?
A) Ağıt                                       
B) Güzelleme                                  
C) Taşlama
D) Gazel                                                     
E) Koçaklama
3. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi Halk edebiyatı ozanlarından değildir?
A)  Eşrefoğlu Rumi
B)  Yunus Emre
C) Seyrani
D) Kaygusuz Abdal
E)  Pir Sultan Abdal

4. “Destanlar giderek halk hikayeciliğine dönüş¬müştür.”
Aşağıdakilerden hangi çift bu türdendir?
A)  Koşuk – Sagu
B)  Koçaklama – Mani
C) Mani – Koşma
D) Ağıt – Mersiye
E)  Güzelleme – Koçaklama
5. Bir kimseyi, bir nesneyi ya da yeri, bir inancı ya da düşünceyi yermek, toplumun ya da düzenin aksayan, kusurlu yanlarını iğneleyici,    alaycı bir dille eleştirmek amacı taşıyan manzum yazılara hiciv (taşlama/yergi) denir.
Türk Yazını’nda düzyazı biçiminde yazılan hiciv türünün en ünlü örneği ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Kâbusname – Mecimet Ahmet
B)  Zafername – Ziya Paşa
C) Harname – Şeyhi
D) Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip
E)  Siham-ı Kaza – Nef’i
6.   “Şu karşıma göğüs geren
      Taş bağırlı dağlar mısın”
“Taş bağırlı dağ” ifadesiyle hangi söz sanatı yapılmıştır?
A)  Telmih
B)  Tezat
C) Cinas
D) Kinaye
E)  Tariz
7. Aşağıdaki dizelerden hangisinde farklı bir söz sanatı vardır?
A)  Siyah bir gece, orman sükûn içinde uyur.
B)  Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar.
C) Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.
D) Yapraktan saçını yerlere yaymış.
E)  Çınarın yaprağı el attı bana.
8. Destan türüne ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)  Toplumu ilgilendiren konular işlenir.
B)  Önemli kişilerce yaratılır, oluşturulur.
C) Halkın göçebe ve yerleşik yaşama geçişi anlatır.
D) Uzun manzum yapıtlardır.
E)  Genellikle eski dönemlere ilişkindirler.
9.   “İşim gücüm budur benim
      Gökyüzünü boyarım her sabah
      Hepiniz uykudayken
      Uyanır bakarsınız ki mavi…”
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis                                   
B) Tevriye                               
C) Mübalağa
D) Teşbih                                        
E) Hüsn-i Ta’lil
10. Bireyi merkeze alan sanat anlayışı, bize Ede¬biyat-ı Cedi¬de’den miras kalmıştı ve biz bunu ifade etmekle ortaya yeni bir görüş getirmiyor¬duk. Öyle ya, Edebiyat-ı Cedidecilerin, özellik¬le Hüseyin Ca-hit’le, Mehmet Rauf’un, Rıza Tevfik’le estetik konusu üzerinde tartışırken ter ter tepinircesi¬ne ‘Güzellik görecedir, güzellik görecedir.’ de¬yişlerinin, bizim “Sanat kişisel ve saygıya de¬ğerdir.” sözümüzden farkı neydi?
Bu parçada, yazarın “biz” dediği kimler olabilir?
A)  Fecr-i Âticiler
B)  Servet-i Fünûncular
C) Yeni Lisancılar
D) Garipçiler
E)  Bağımsızlar
11. Kökü bende bir sarmaşık
      Olmuş dünya sezmekteyim
      Mavi, masmavi bir ışık
      Ortasında yüzmekteyim.
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Lirik şiir türüne örnektir.
B)  Sadece bir yerde ulama yapılmıştır.
C) Hece ölçüsünün 8’li kalıbıyla yazılmıştır.
D) Çapraz kafiye örgüsü vardır.
E)  I. ve III. dizelerde redif vardır.
12. Ok gibi doğru olsam yabana atarlar beni
      Yay gibi eğri olsam elde tutarlar beni
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?
A) Satirik                                                          
B) Lirik                                                        
C) Epik
D) Pastoral                                                 
E) Dramatik
1 B 2 B 3 C 4 A 5 E 6 D 7 D 8 B 9 C 10 A 11 E 12 A
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.