TÜRK EDEBİYATI -DİL VE ANLATIM DERSİ YILLIK ÖDEV KONULARI

06.12.2011 tarihinde DÖKÜMANLAR kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

 TÜRK EDEBİYATI DERSİ YILLIK ÖDEV KONULARI 
1.Okuduğunuz bir romanı aşağıdaki plana uygun olarak inceleyiniz.
ROMAN İNCELEME PLÂNI
A. ROMAN HAKKINDA BİLGİLER
1. Romanın adı
2. Romanın yazarı (çevireni)
3. Basıldığı yer ve tarih
4. Sayfa sayısı
B. ROMANDAKİ OLAYIN İNCELENMESİ
1. Olay örgüsü
2. Olaydaki kişiler,kişilerin fiziksel ve ruhsal özellikleri
a) Asıl kişiler (kahramanlar)
b) Yardımcı kişiler (kahramanlar)
3. Olayın geçtiği yerler
4. Olayın meydana geldiği zaman
5. Olayı anlatan kişi (anlatıcı)
6. Romanın dil ve anlatım özellikleri

7. Romanın türü
8. Romanın ana fikri
C. YAZARIN HAYATI,SANATI VE ESERLERİ HAKKINDA KISA BİLGİ
D. FAYDALANILAN KAYNAKLAR
2..Seçtiğiniz beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleyiniz.
I. Biçim Yönünden inceleme
a. Ölçüsü
b. Nazım Birimi
c. Nazım şekli
d. Kafiye ve rdifleri.
  e. Dil ve Analtım
II. Anlam yönünden inceleme
a.      Teması
b.      Konusu
c.       Şiirin anlam açıklaması
III. Dil ve anlatım özellikleri
IV. Şairin hayatı ve edebi kişiliği
2.Bir konu başlığı altında,  kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi  oluşturunuz.
3.Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle  anlatan bir albüm hazırlayınız.
4.”Yunus Emre ve Tasavvuf düşüncesi “ konulu bir Powerpoint sunusu hazırlayınız.
5.a.Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırınız.
b. Destanalrla ilgili bir Powerpoint sunusu hazırlayınız.
6 Yörenizdeki  halk hikayesi, masal, efsane,mani, türkü,ninni tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleyiniz. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatınız.
7. Okulumuzun web sitesindeki edebiyat sayfasını hazırlayınız.
8.Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutunuz. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet,röportaj, haber yazısı)
9.Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlayınız.
11.Türk masallarındaki “kara” motifini araştırınız.
12.Bir halk aşığı ile röportaj yapınız.
13. Bir edebiyat dergisi hazırlayınız.
DİL VE ANLATIM DERSİ İÇİN YILLIK ÖDEV KONULARI 
1.Bir hikaye üzerinde sözcük türlerini inceleyiniz. ( sıfat, zarf, zamir , edat , bağlaç, isim)
2.Bir metin( hikaye, günlük , anı, şiir)  üzerinde sözcükleri yapı olarak inceleyiniz  (İsim, sıfat, zamir, zarf)
3.a.Günlük dildeki anlatım bozukluklarını konu alan bir ödev hazırlayınız. (Sokaktaki iş yerlerinin adlarındaki yanlışlıklar olabilir.)
b. Anlatım bozukluklarını sunum olarak hazırlayınız.
4.Bir  metin üzerinde cümle türlerine örnekler yazınız.(20 Cümle)
5.a.Çeşitli metinlerden kelime gruplarına örnekler bulunuz.
   b. Bir metinde geçen  isim ve sıfat tamlamalarını gösteriniz.
6.Atatürk’ün Türk dilinin gelişimi ile ilgili yaptığı çalışmaları  araştırınız. Bir sunum haline getiriniz.
7.Çeşitli metinlerden(hikaye,roman,deneme, makale) paragraf türlerine örnekler bulunuz.
8.”Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki durumu ve yapılması gerekenler” konulu bir ödev hazırlayınız.
9.Çeşitli metinlerden ses olaylarına örnekler bulunuz. Metindeki sözcükleri Türkçenin ses özelliklerine göre inceleyiniz.
10.Seçtiğiniz beş kişinin bir gün boyunca kaç sözcükle konuştuğunu kaydediniz. Araştırma sonucunda hangi sözcüklerin ne kadar sıklıkla söylendiğini ve kişiler arasındaki farkları grafiklerle gösteriniz.
 11. Anlatım bozuklukları ile ilgili 60 test sorusunu sunum olarak hazırlayınız.
 12. Anlatım türleri ile ilgili 75 test sorusunu slayt olarak  hazırlayınız
  
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.