Divan Edebiyatı Test 5

10.12.2011 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Divan Edebiyatı Test 5
1.      I.    Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazmunlarla anlatılır.
         II.    Konular genellikle aşk, şarap, sevgilidir.
        III.    Anlatım süslü ve sanatlıdır. Anlam ve söz sanatlarına özellikle yer verilir.
        IV.    Nazımdan çok nesir alanında eserler ortaya konulmuştur.
         V.    Ahenge çok önem verildiği için redife özellikle yer verilir.
        Divan edebiyatı ile ilgili numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I
2.    Çağatay lehçesinin en önemli şairlerinden biridir. Divan edebiyatında beş mesnevi sahibi olan şairlerimizden biridir. “Muhakemet’ül Lugateyn” adlı eserinde Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu savunmuş, dille ilgili düşüncelerini ortaya koymuştur.
        Paragrafta bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Has Hacib                                                 
B) Haca Dehhani
C) Ali Şir Nevai                                                                                          
D) Necati Bey
E) Ahmet Paşa
3.    Genellikle sevgi, güzellik ve içki konuları işleyen nazım biçimine gazel denir. Gazelin ilk beytine …, son beytine …, en güzel beytine … denir.
        Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)    nesip – fahriye – yekâvâz gazel
B)   matla – makta – yekâvâz gazel
C)   makta – matla – beytü’l gazel
D)   fahriye – makta – beytü’l gazel
E)   matla – makta – beytü’l gazel

4.      I.    Konu bakımından Halk şiirindeki koşmaya benzer.
         II.    İlk iki beyit kendi arasında kafiyeli, diğer beyitlerin ikinci mısraları birinci beyitle   kafiyelidir.
        III.    Kafiyelenişi aa, ba, ca, da … şeklindedir.
        Yukarıdaki kimi özellikleri verilen Divan edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel                                                      
B) Kaside                                                          
C) Mesnevi
D) Kıt’a                                                                               
E) Müstezat
5.    Gezi ve anı yazılarında kullanılan nesre sade nesir denir. … adlı eseri ile … bu nesre örnek gösterebiliriz.
        Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A)    Tazarruname – Sina Paşa’yı
B)   Cihannüma – Katip Çelebi’yi
C)   Kabusname – Mercimet Ahmet’i
D)   İskendername – Ahmedi’yi
E)   Mantıku’t Tayr – Gülşehri’yi
6.    Aşağıdaki sanatçı–eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)    Ahmedi – İskendername
B)   Şeyhi – Hârname
C)   Süleyman Çelebi – Vesiletü’n Necat
D)   Nef’i – Siham-ı Kaza
E)   Fuzuli – Hayrâbâd
7.    Aşağıdaki şairlerden hangisi “hamse” sahibi değildir?
A)    Ali Şir Nevai
B)   Hamdullah Hamdi
C)   Taşlıcalı Yahya
D)   Nev’izade Atayi
E)   Bağdatlı Ruhi
8.    Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuzuli’ye ait değildir?
A)    Hadikatü’s Süedâ
B)   Şikayetname
C)   Rind ü Zahid
D)   Şah u Geda
E)   Enisü’l Kalb
9.  Aşağıdakilerden hangisi beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?
A)    Gazel
B)   Mesnevi
C)   Kıt’a
D)   Rubai
E)   Kaside
10.  Aşağıdaki eserlerden hangisi süslü nesre örnek olabilir?
A)    Tazarruname
B)   Seyahatname
C)   Mirkat’ül Edep
D)   Cihannüma
E)   Naima Tarihi
1 B 2 C 3 E 4 A 5 C 6 E 7 E 8 D 9 D 10 A

Ms� _ m l �6� � argin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt’>11.    I.    13. yüzyıl tasavvuf şairidir.

         II.    Çağından günümüze insan sevgisini taşıyan, hoşgörülü bir kişiliği vardır.
        III.    Oğlu Sultan Veled de ünlü bir şairdir.
        IV.    Divan-ı Kebir, Mektubat önemli eserlerindendir.
        Tanıtıcı bilgiler verilen Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Mevlana
B)   Ali Şir Nevai
C)   Nesimi
D)   Süleyman Çelebi
E)   Necati Bey
1 E 2 C 3 C 4 A 5 A 6 D 7 E 8 E 9 E 10 D 11 A
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.