Divan Edebiyatı Test 3

10.12.2011 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Divan Edebiyatı Test 3
1.    17. yüzyıl Divan şairidir. Kaside ustası olan …, hicivleriyle tanınır. Hicivlerindeki üslup nedeniyle IV. Murat tarafından boğdurulmuştur. Hicivlerini … adlı bir kitapta toplamıştır.
        Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)   Nabi – Hayrabâd
B)   Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk
C)   Nabi – Hayriye
D)   Nef’i – Siham-ı Kaza
E)   Fuzuli – Şikâyetname
2.    18. yüzyılın zevk ve sefasını şiirlerine yansıtan şair olarak bilinir. Konuşma dilini, halk ağzında yaşayan bazı deyimleri kullanarak yerli hayatı şiire sokabilmeyi başarmış ve diğer Divan edebiyatı sanatçılarından bu yönüyle ayrılmıştır. Ölümü de epey sıra dışıdır: Patrona Halil       ayaklanmasında damdan düşerek ölmüştür.
        Bu parçada tanıtılan Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzuli                                                                     
B) Nedim                                                                            
C) Nabi
D) Şeyhi                                             
E) Bağdatlı Ruhi
3.    Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)    Harname, fabl tarzında yazılmıştır.
B)   Şikayetname, toplumsal bozuklukları hicveden bir eserdir.
C)   Fuzuli, hem dini hem de din dışı konulardan bahsetmiştir.
D)   Siham-ı Kaza bir hiciv ve kaside ustası olan Nef’i’ye aittir.
E)   Nabi, kalıpları zorlayarak kendine özgü söyleyişlerle İstanbul şivesini şiirine sokmuştur.

4.      I.    15. yüzyıl eseridir.
         II.    Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
        III.    Dil devrine göre oldukça sadedir.
        IV.    Hz. Muhammed’in doğumunu anlatır.
        Özellikleri verilen bu eser ve sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Vesilet’ün Necat – Süleyman Çelebi
B)   Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip
C)   Su Kasidesi – Fuzuli
D)   Siham-ı Kaza – Nef’i
E)   Harnâme – Şeyhi
5.    Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin matla (ilk) beytidir?
A)    Güler düşman benim ağlamadığıma
       Acep şol kafirin imanı yok mu
B)   Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben
       Afetzede dilhaste ciğerhûn imişim ben
C)   Gül hasretinle yollara tutsun kulağını
       Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar
D)   Ger derse Fuzuli güzellerde vefa var
       Aldanma ki şair sözü elbette ki yalandır
E)   Gönül ağyar için incinme yare
       Gül olmaz bağ-ı alemde dikensiz
6.    Kendinden sonra bu alanda ses getiren bir sanatçı gelmediği için Divan edebiyatının son büyük temsilcisi kabul edilir. Sekb-i Hindi akımının öncüsüdür.
        Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baki                                                        
B) Şeyh Galip                                                    
C) Nedim
D) Nabi                                                                                               
E) Şeyhi
7.    Halk edebiyatı ile Divan edebiyatının karşı¬laştırılmasına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)    Halk edebiyatında dil sade, Divan edebiyatında oldukça ağırdır.
B)   Divan edebiyatında ölçü ve uyağa önem verilmiş, Halk edebiyatında önem verilmemiştir.
C)   Her iki edebiyatta da hem dinsel, hem de profan (din dışı) konular işlenmiştir.
D)   Divan edebiyatında nazım birimi olarak beyit, Halk edebiyatında ise dörtlük kullanılmıştır.
E)   Halk edebiyatında ölçü hece, Divan edebiyatında ise aruzdur.
8.    Aşağıdakilerden hangisi “Terkib-i bend” biçiminde yazılmıştır?
A)    Kanuni Mersiyesi
B)   Hüsn ü Aşk
C)   Vesilet’ün Necat
D)   Künh’ül Ahbar
E)   Hayrabâd
9.    Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
A)    Gazel, kaside, koşma, müstezat
B)   Şarkı, mesnevi, kıt’a, mani
C)   Murabba, muhammes, koşma, tuyuğ
D)   Kaside, rubai, murabba, şarkı
E)   Tuyuğ, mesnevi, kaside, ilahi
10.  , 18. yüzyılda yaşamış  şairi diye bildiğimiz bir sanatçıdır. Mahallileşme akımını canlandıran, İstanbul Türkçesini şiirlerde yaşatan şair, yaşanılan yerli hayatı da şiirlerinde işlemiştir. Hep  konularda yazmıştır.  de kullanmıştır.  Divan edebiyatına kazandırmıştır.
        Parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I
11.  Ünlü bir şiire, aynı ölçü ve uyakla şaka yollu ve alay edilerek yazılmış nazirelere … denir.
        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler¬den hangisi getirilmelidir?
A)    inşa
B)   ziyade
C)   tehzil
D)   tanzim
E)   münşeat
12.  Ünlü bir kişiyi övmek için genellikle kaside biçimiyle oluşturulan şiir türüne … denir.
        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)    hicviye
B)   mersiye
C)   methiye
D)   fahriye
E)   şathiye
1 D 2 B 3 E 4 A 5 B 6 B 7 B 8 A 9 D 10 A 11 C 12 C
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.