Divan Edebiyatı Test 2

10.12.2011 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Divan Edebiyatı Test 2
1.    En ünlü “terkib-i bend” şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Şeyh Galip
B)   Nedim
C)   Sinan Paşa
D)   Bağdatlı Ruhi
E)   Veysi
2.    Aşağıdakilerden hangisi Katip Çelebi’ye ait bir eser değildir?
A)    Cihannüma
B)   Künh’ül Ahbar
C)   Fezleke
D)   Keşf’üz Zünun
E)   Mizan’ül Hak
3.    Beş ile on beş arasında değişen bentlerden oluşturulur. Her bent, beş ile on arasında değişebilen beyitlerden oluşur. bentler, hane bölümü ve vasıta beytinden oluşur. Vasıta beytine mısralar kendi arasında kafiyelidir. Hane bölümünün kafiyelenişi gazel gibidir.
        Bu paragrafta hangi nazım biçimi açıklanmaya çalışılmıştır?
A)    Terci-i Bend
B)   Tahmis
C)   Müseddes
D)   Terkib-i Bend
E)   Tardiyye

4.    Ünlü bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı ölçü ve kafiyelenişte yazılan benzerlerine … denir.
        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)    ziyade
B)   nazire
C)   inşa
D)   münşi
E)   tanzim
5.    Allah’a yalvarıp yakarmak için kaside biçiminde yazılan şiir türüne … denir.
        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler¬den hangisi getirilmelidir?
A)    tevhit
B)   münacaat
C)   naat
D)   mersiye
E)   methiye
6.    Sanatçı, Anadolu’daki bilinen ilk Divan şairidir. Vatan hasretini yansıtan şiirlerini divanında toplamıştır. Oturmuş, durulmuş bir şiir üslubu vardır. Yirmi bin beyitlik Selçuklu Şehnamesi adlı eseriyle tanınır.
        Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden han¬gisidir?
A)    Ahmedi
B)   Şeyhi
C)   Hoca Dehhani
D)   Ahmet Paşa
E)   Yazıcıoğlu Ali
7.    … Hz. Muhammed’i öven, O’nu yücelten şiir türüdür.
        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)    ilahi
B)   naat
C)   münacaat
D)   hilye
E)   methiye
8.  15. yüzyılın önemli bir şairidir. Tasavvuf düşüncesinin etkisinde kalmıştır. İran edebiyatından etkilenmiştir; ancak çağının Türkçesini başarıyla eserlerinde yansıtmıştır. Sembolik anlatımda yazdığı “Hârname”de sosyal hiciv söz konusudur.
        Paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Ahmedi
B)   Necati
C)   Veysi
D)   Şeyhi
E)   Muhibbi
9.  17. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Şeyh’üş Şuara (Şairler Şeyhi) adıyla anılır. Felsefi gazelin temsilcisidir; eserleri didaktiktir.
        Parçada tanıtılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Nabi
B)   Bağdatlı Ruhi
C)   Baki
D)   Şeyhi
E)   Ahmedi
10.  Allah’ın birliğini ve yüceliğini konu edinen kasidelere … denir.
        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)    tevhit
B)   münacaat
C)   ilahi
D)   naat
E)   methiye
1 D 2 B 3 D 4 B 5 B 6 C 7 B 8 D 9 A 10 A
İlgili Terimler :
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.