Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı Test 4

05.12.2011 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.


Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı Test 4
1. Cumhuriyet döneminin başlarında, tıpkı şiirde olduğu gibi roman ve hikâyede de Milli Edebiyat sanatçılarının etkili olduğu görülür. (1) Bu döneme has roman ve hikâye ise 1940’lı yıllardan sonra başlar. (2) Bu dönemde ortaya çıkan toplumcu gerçekçi romanlar, işçilerin, köylülerin hayatını konu almış ve yönetenleri zalim, yönetilenleri mazlum gösteren bir yapıya bürünmüştür. (3) Üstelik böyle davranmayan romancılar aşağılanmış, sanatçı sayılmamıştır. (4) Fakat bunun yanı sıra Mehmet Rauf’un psikolojik romanları, nitelikli roman örnekleri olarak edebiyat tarihinde yerini almıştır. (5)
Yukarıdaki paragrafın kaçıncı cümlesinde Cumhuriyet dönemi roman ve hikâyesiyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) 1          B) 2          C) 3          D) 4          E) 5
2.         –   Ziya Osman Saba
            –   Yaşar Nabi Nayır
            –   Sabri Esat Siyavuşgil
Yukarıdaki sanatçılar hangi edebi toplulukta eser vermiştir?
A)   Beş Hececiler         B)   Yedi Meşaleciler
C)   Garipçiler              D)   İkinci Yeniciler
                E)   Hisarcılar
3. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Seyfi Orhon’a ait bir şiir kitabı değildir?
A)   Fırtına ve Kar
B)   Kervan
C)   Gönülden Sesler
D)   Dinle Neyden
E)   O Beyaz Bir Kuştu
4. “Ahmet Hamdi Tanpınar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Romanlarında Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaştığı görülür.
B) Romanlarında yapmacıksız, uydurmasız, konuşma diline has bir sözcük seçimiyle yazar.
C) Romanlarının konusu arasında İstanbul sokakları, camileri, çarşıları, harabeleri vardır.
D) Eserlerinde rüya çok önemlidir. Hem tüm eserlerinde rüyaya geniş yer verir.
E) Romantizm akımının etkisi eserlerinde açıkça sezinlenir.

5. Çağdaşları arasında Fransız sembolistlerinin ilham ve sezişlerine en çok eğilen sanatçıdır. Az, fakat seçkin şiirleriyle dikkat çeker. Hece ölçüsündeki durakları kullanmayarak hece veznine yeni bir anlayış getiren sanatçı, on iki, on üçlü kalıplar oluşturmuştur. Söyleyişlerinde Baudelaire’nin etkisi açıkça görülür. Asıl sanatçı kişiliğini “Olvido, Ağrı, Dağlara” gibi destansı şiirlerinde gösterir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki-lerden hangisidir?
A)   Ahmet Hamdi Tanpınar
B)   Ahmet Kutsi Tecer
C)   Cahit Sıtkı Tarancı
D)   Melih Cevdet Anday
E)   Ahmet Muhip Dıranas
6. Aşağıdaki şiirlerden hangisi Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait değildir?
A)   Otuz Beş Yaş
B)   Düşten Güzel
C)   Ömrümde Sükût
D)   Şimdi Sevişme Vakti
E)   Sonrası
7. Bu yazarımız deniz edebiyatının ünlü roman ve öykücüsüdür. Anadolu’nun eski uygarlıklarını, bilinmezlikleri, Anadolu köylüsünü, ilmin Anadolu topraklarında yeşerdiğini ondan öğrendik. Anadolu’nun her bucağında yaşayan bir öykünün bir mitolojinin yaşadığına inanır. O bir hümanisttir; çünkü eserlerinde ağa, paşa, bilgin gibi kalburüstü değil, yaşayan her tür insan vardır. En tanınmış eseri günümüzde de MEB tavsiyeli olan “Aganta Burina Burinata”dır.
Yukarıdaki parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Halikarnas Balıkçısı
B)   Kemal Tahir
C)   Necati Cumalı
D)   Orhan Asena
E)   Tarık Buğra
8. Tanpınar’ın… romanda Cumhuriyet döneminde değişen insanın iç buhranlarına, ezikliklerine şahit oluruz. Bu bunalımları anlatırken, yazarın o dönemde Avrupa’da hızla yayılan bir akım olan Egzistansiyalizm akımından etkilendiği görülür.
Parçadaki boşluğa aşağıdaki Tanpınar eserlerinden hangisi getirilmelidir?
A)   Huzur
B)   Sahnenin Dışındakiler
C)   Mahur Beste
D)   Saatleri Ayarlama Enstitüsü
E)   Aydaki Kadın
9.         Limanda sıra bekleyen gemilerin arasında
            İnsanlar hayat mücadelesinde
            Adamlar, kadınlar, çocuklar
            Ellerinde yemek çıkınları
            Rejiye giden işçi kızlar
Bu dizeler Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterilemez?
A)   Ölçü ve kafiyeye önem vermemesine
B)   Toplumsal sorunlara değinmesine
C)   Çevre gözlemlerine yer vermesine
D)   Edebi sanatlara yer vermemesine
E)   Dili olabildiğinde yalınlaştırmasına
10. “Şiire halktan, günübirlik yaşayan insan tipini soktular.”
Bu açıklama, hangi edebi topluluğun özelliğini yansıtmaktadır?
A)   Garipçiler                B)   Beş Hececiler
C)   Hisarcılar                D)   İkinci Yeniciler
             E)   Fecr-i Âticiler
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yazarla bağlı olduğu ekol yanlış verilmiştir?
A)   Ziya Paşa – Tanzimat Edebiyatı
B)   H. Ziya Uşaklıgil – Servet-i Fünûn
C)   H. Rahmi Gürpınar – Servet-i Fünûn
D)   Ahmet Haşim – Fecr-i Âti
E)   Ömer Seyfettin – Milli Edebiyat
CEVAP ANAHTARI
1.E  2.B  3.D  4.E  5.E  6.D  7.A  8.D  9.D  10.A  11.C
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.