Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı Test 1

05.12.2011 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

                     Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı   Test 1
1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Bu dönemde dilde sadeleşme hareketi yerleşmiştir.
B) Günlük konuşma dili yazı dili haline gelmiştir.
C) Aruz vezni terk edilerek hece veznine dönülmüştür.
D) Şiirde ve düzyazıda toplumun her kesiminden oluşan sanatçılarla konular genişlemiştir.
E) Bu dönem başlıca konusu saltanatın kaldırılması olmuştur.
2. Yedi Meşaleciler topluluğunun bir üyesi olan sanatçı; aşk, doğa, insan sevgisi, çocukluk özlemi, ölüm, ev, aile, küçük mutluluk, Tanrı sevgisi, huzurlu hayat ve barış temalarını işlemiş-tir. “Dilek” adlı şiirinde felsefesini: “Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi…” diyerek ortaya koyar. Sanatçının en bilinen eseri “Sebil ve Güvercinler”dir.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Ziya Osman Saba
B)   Vasfi Mahir Kocatürk
C)   Sabri Esat Siyavuşgil
D)   Yaşar Nabi Nayır
E)   Kenan Hulusi Koray
3. “Beş Hececiler’i kuru bir memleket edebiyatı yapmakla suçlayan, eleştiren ve onlara karşı oluşan” edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Garipçiler
B)   Hisarcılar
C)   İkinci Yeniciler
D)   Yedi Meşaleciler
E)   Birinci Yeniciler

4. O bir “şiir ihtilalcisi”dir, “edebiyat yapma hüneri”ne karşıdır. Anlatımı lirik ve durudur. Her türlü mekanik ahenkle bağını koparmıştır. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır. Bilinen en meşhur şiiri “İstanbul’u Dinliyorum”dur.
Yukarıda tanıtılan “Garip” şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Cahit Sıtkı Tarancı
B)   Fazıl Hüsnü Dağlarca
C)   Orhan Seyfi Orhon
D)   Orhan Veli Kanık
E)   Ece Ayhan
5. Onun şiirlerinde derin bir müzikalite, zaman teması, rüya, renkli bir imajın yanı sıra bilinçaltına inen bir duyarlılık görülür. Sembolist özelliklerde, kendine has hayallerle örülü şiirler yazmıştır. Ayrıca şiir dışında; makale, deneme, öykü, roman ve biyografi türünde eserler de yazmıştır. Romanlarında tarihsel, toplumsal konuları özellikle ele almıştır.
Paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Necip Fazıl Kısakürek
B)   Ahmet Hamdi Tanpınar
C)   Refik Halit Karay
D)   Halikarnas Balıkçısı
E)   Orhan Veli Kanık
6. “Kemalettin Kamu”yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) En tanınmış şiirlerini Milli Mücadele yıllarında yazmıştır.
B) Savaş duygularını dile getiren şiirleri vardır.
C) En tanınmış şiiri pastoral bir niteliği olan “Bingöl Çobanları”dır.
D) Bütün şiirlerini heceyle yazmıştır.
E) Aşk, gurbet ve yurt temalarını da şiirlerinde işlemiştir.
7.     I.   Modern hikâyeciliğimizin öncülerindendir.
        II.   Hikâye ve roman türleri üzerine çalışmış, tiyatro oyunları da yazmıştır.
       III.   Maupassant tarzı ve realist hikâyeciliğin en büyük uygulayıcısıdır.
      IV.   Konularını günlük yaşayışın en sade, en silik olaylarından seçmiştir.
       V.   “Ayaşlı ve Kiracıları” en tanınmış romanıdır.
“Memduh Şevket Esendal”la ilgili yukarıda numaralandırılmış özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
8. …: Ankara, Bursa, Konya, Erzurum ve İstanbul şehirlerinin tarih boyunca yaşadığı medeniyetle kendi devrinin yaşayışını kaynaştıran bir Ahmet Hamdi Tanpınar eseridir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)   Yaşadığım Gibi
B)   O ve Ben
C)   Gezerek Gördüklerim
D)   Anadolu’nun Sesi
E)   Beş Şehir
9.     I.   Semaver
       II.   Sarnıç
       III.   Şahmerdan
       IV.   Son Kuşlar
       V.   Sonsuzluk Kervanı
Numaralandırılmış eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I
10. Siyasal fıkra ve makalelerinin yanı sıra özellikle gezi yazıları ve anılarıyla tanınır. Dış ülkelerde gördüklerini anlatırken Türkiye ile karşılaştırmalar yaparak önemli noktalara değinir. “Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Çankaya”da Birinci Dünya Harbi yıllarından başlayarak günümüze kadar geçen olayları ve devrimleri aktarır.
Parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)   H. Ziya Uşaklıgil
B)   R. Halit Karay
C)   F. Rıfkı Atay
D)   A. Kutsi Tecer
E)   Orhan Kemal
11. Aşağıda adları ve yapıtları verilenlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A)   Attila İlhan – Sisler Bulvarı
B)   C. Sıtkı Tarancı – Düşten Güzel
C)   Kemal Tahir – Devlet Ana
D)   Nazım Hikmet – Vazgeçemediğim
E)   Necip Fazıl – Çile
12. Romanlarında özellikle insanların duygu, düşünce ve sezişleriyle ilgili incelemelere girişir; olaylar arasındaki insanların ruhsal durumlarına, sezişlerine ve yorumlarına önem verir. “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” onun kendi hayatının bir dönemindeki psikolojik durumu verir okuyucuya.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   H. Edip Adıvar
B)   Mehmet Rauf
C)   A. Hikmet Müftüoğlu
D)   R. Halit Karay
E)   Peyami Safa
CEVAP ANAHTARI
1.E  2.A  3.D  4.D  5.B  6.D  7.C  8.E  9.A  10.C  11.D  12.E
Please follow and like us:
Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta

  • Enjoy this blog? Please spread the word :)