11.Sınıf Türk Edebiyatı Karma Test 1

06.12.2011 tarihinde Genel kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

                                   11.Sınıf Türk Edebiyatı Karma Test 1
1)       Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası ortaya çıkan topluluklardan değildir?
a)       Garipçiler
b)       Toplumcu Gerçekçiler
c)       Varoluşçular
d)       Fecr-i Ati
e)       Köy gerçeklerini dile getirenler
2)       Şiirde ölçü, kafiye, redif, söz sanatları, şairane söyleyiş gibi öğelere karşı olan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Orhan Veli Kanık
b)       Necip Fazıl Kısakürek
c)       Ahmet Muhip Dranas
d)       Fazıl Hüsnü Dağlarca
e)       Arif Nihat Asya
3)       Barış, özgürlük, insan sevgisi, gelecek inancı gibi toplumsal temalarla birlikte; bunalım, yalnızlık, aşk, umutsuzluk gibi bireysel temaları da işleyen “Toplumsal Gerçekçi” şairimiz hangisidir?
a)       Melih Cevdet Anday
b)       Oktay Rıfat Horozcu
c)       Mehmet Akif Ersoy
d)       Ahmet Kutsi Tecer
e)       Attila İlhan

4)       Sait Faik Abasıyanık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)       Hikâyelerini genellikle Adana ve İstanbul’daki izlenim ve olaylardan seçmiştir.
b)       Olay hikâyeciliğini benimsemiştir.
c)       Hikâyelerinde söylemek istediğini, seçtiği olaylar aracılığıyla sunarak olayın çözümünü okuyucuya bırakır.
d)       Çehov ve Maupassant’dan etkilenmekle birlikte kendi çizgisini geliştiren bir öykücüdür. Eserlerinde olaydan çok hayattan alınan kesitler vardır.
e)       Soylu insanları, yüksek karakterli kişileri abartıya kaçarak ve ağır bir dille anlatır.
5)       Kahramanı, annesiyle birlikte yaşayan ve bacağındaki kemik hastalığı yüzünden acılar çeken 15 yaşındaki bir çocuk olan psikolojik roman aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Biz İnsanlar
b)       72. Koğuş
c)       9. Hariciye Koğuşu
d)       Hür Şehrin İnsanları
e)       Gençliğim Eyvah
6)       Ahmet Hamdi Tanpınar’a ait olan roman üçlüsü aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Ekmek Kavgası, Önce Ekmek, İşsiz
b)       Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Huzur.
c)       Sözde Kızlar, Fatih Harbiye, Yalnızız
d)       Çalıkuşu, Zehra, Araba Sevdası.
e)       Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Kurt Kanunu
7)       Kemal Tahir’in Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarını anlattığı romanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Kurt Kanunu
b)       Yol Ayrımı
c)       Esir Şehrin İnsanları
d)       Yorgun Savaşçı
e)       Devlet Ana
8)       Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu insanının Kuvayı Milliye ile Hilâfet arasındaki bocalamasını, içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlarla amansız savaşını anlatan roman aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Küçük Ağa
b)       Devlet Ana
c)       Yorgun Savaşçı
d)       Bozkurtlar Diriliyor
e)       Yılanı Öldürseler
9)       Romanlarında yer olarak Çukurova, Toroslar ve Anadolu’nun kırsal yörelerini seçip köy romanlarına alışılmışın dışında bir bakış açısı getiren romancımız aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Orhan Kemal
b)       Kemal Tahir
c)       Yahya Kemal
d)       Yakup Kadri Karaosmanoğlu
e)       Yaşar Kemal
10)   Hangisi günümüz tiyatro yazarlarından değildir?
a)       Refik Erduran
b)       Recep Bilginer
c)       Turan Oflazoğlu
d)       Abdülhak Hamit Tarhan
e)       Necati Cumalı
11)   “Nezaket bir alışkanlık işidir.” cümlesindeki kelime grubu aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
a)       Bile bile yapılan şeylerin hepsi nezaketin dışında kalır.
b)       Aklına geleni yapan, nezaketsiz bir adamdır.
c)       Bir dalkavuk nezaketi vardır ki, güzel değildir.
d)       Düşünerek yapılan iyi muamele de nezaket değildir.
e)       Nezaketsizlik daima beceriksizliktir.
12)   “Tasvir ve tahlilde gözlem ve tecrübenin önemi çok fazladır.” cümlesinde isim tamlamasının tamlayanı hangi kelime grubudur?
a)       Bağlama grubu
b)       Sıfat tamlaması
c)       Edat grubu
d)       Belirtisiz isim tamlaması
e)       Kısaltma grubu
13)   “Tasvir ve tahliller, ilgiyi sürekli canlı tutmak için kullanılırlar.” cümlesindeki edat grubunun isim kısmı aşağıdaki kelime gruplarından hangisidir?
a)       Bağlama grubu
b)       İsim fiil grubu
c)       Zarf fiil grubu
d)       Sıfat fiil grubu
e)       Birleşik fiil
14)   “Faruk Nafiz şiire aruzla başlamıştır” cümlesinin öznesi aşağıdaki kelime gruplarından hangisidir?
a)       Unvan grubu
b)       Unvan sıfatı
c)       Birleşik isim
d)       Fiil grubu
e)       Vasıta grubu
15)   “İyi insan, iyi vatandaş toplumun üzerinde titrediği değerleri sahiplenen ve bunlara uyum sağlayan bir kişidir” cümlesinde kaç tane sıfat fiil grubu vardır?
a)       II
b)       III
c)       IV
d)       V
e)       VI
16) Aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil grubu yoktur?
a) Cevdet Ankara’dan gelince derhal Paşa’nın huzuruna çıktı.
b) Bihter kahkahalarla gülerek Efruz Beye baktı.
c) Ev halkı durumunu farkına varmadan bir yolunu bulup onunla konuşmalıydı.
d) Sabah kararlaştırdıkları yere gelmeyip işinin başına döndü.
e) Geziye başından itibaren katılmadığına pişman olmuştu.
17) “Kendisiyle kahvenin kapanması konusunda konuşsam şunları söyleyeceğini tahmin ediyorum.” cümlesinin yüklemi aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ile yapı bakımından aynıdır?
a) Çoluk çocuk evde ensemde boza pişiriyor.
b) Şurada beni tanıyan bir iki dost etrafımı alıyorlar.
c) Bu kahveler de kapanırsa buralarda gece hayatı namına kalan tek ışık da sönmüş olacaktır.
d) Genç kadın odadakilere hizmet ediyordu.
e) Avuçlarındaki kınayı, sahanları sofraya koyarken görebiliyordum.
18) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aitlik grubu vardır?
a) İslamî devrin Türk tarihindeki yerini, ancak o devri tanımak suretiyle anlayabiliriz.
b) Bizim Ereğli’nin kayısıları Malatya’nınkilere benzemez.
c) Ne yazık ki evdeki hesap, çarşıya uymadı.
d) Karşıki komşunun çocukları ile birlikte oyuna dalmışlardı.
e) Şimdiye kadar elindekileri harcayarak ayakta durabilmişti.
19) “Derhal benden bahsediliyormuş gibi kulak kabarttım.” cümlesinin yüklemi olan birleşik fiil çeşidi aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
a.       Bir beyaz martı gibi çırpınır durur.
b.       Siyah saçlarını iki kalın örgü ile arkasına salıvermişti.
c.        Grip salgını pek çok kişiyi yatağa düşürdü.
d.       Kar geceden beri devam ediyordu.
e.        Ova, beyaz yağışın altında sonsuzluğunu unutup gitmişti.
20) Belirtili isim tamlamasının unsurları, şiir dilinde yer değiştirebilir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde buna örnek vardır?
f.        Artık demir almak günü gelmişse zamandan.
g.        Hakkıdır Hakk’a tapan, milletimin istiklal
h.       Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
i.         Bu dil bizim ruhumuz, aşkımız, canımızdır.
j.         Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı.
İlgili Terimler :
Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.