10.Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Test

20.09.2011 tarihinde 10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

 1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) İşler yavaş yavaş düzelmeye başladı.
B) Kara kara gözleriyle etrafına dikkatlice bakıyor.
C) çimde gürül gürül sevgi çağlayanları akıyor.
D) Sesimi duydu ve ağır ağır merdivenlerden indi.
E) Benden duyduklarını bir bir herkese anlattı.
2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kulanılmamıştır ?
A) Derse yetişmek için hızlıca karşıya geçtim.
B) Servis bugün geç gelecekmiş.
C) Eve her gittiğim gün aynı şeyleri yaşıyorum.
D) Yaşanan her güzel gün diğer güzel günlerin habercisidir.
E) Bu yazımı siz nasıl buldunuz?
3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Beni ne diye arıyorsunuz ki?
B) Bu elbiseleri hangi parayla aldın?
C) Burada tembel tembel ne oturuyorsun?
D) Bu kalemin kime ait olduğunu biliyor musunuz?
E) Hangisini daha çok beğendiniz?

4- Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir zamir kullanılmamıştır?
A) İçimde uzayan her yol
Çıkar, gider dosta doğru.
B) Görmediğim bir el beni
 Çeker gider dosta doğru.
C) Durman gayri dünya dursa
 Dünden kalma neyim varsa.
D) Bu soruyu sordum hep kendime
Bulamadım derdime bir çare.
E) Ancak çeken bilir bu derdi, gamı
Bir kördüğüm baştan sona hepsi
5-Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme, görev yönünden diğerlerinden farklı kullanılmıştır?
A) Sağanak sağanak yağmurla uyandık bir gece erken.
B) Yaktı birer birer yıldızlarını gökyüzü.
C) Gamzelerini çiçek çiçek saldı ardından gece.
D) Açıldı perdesi sabahın ağır ağır, vakitsiz.
E) Üzerimize aktı damla damla yağmurlu gece.
6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uygun” kelimesinin görevi “Kurallara uygun hareket etmenizi istiyoruz.” cümlesindeki ile aynıdır?
A) Buralarda kendime uygun ev bulamadım.
B) Uygun bir zamanda sizinle görüşmek istiyorum.
C) Haydi arkadaşlar! Uygun adım, marş!
D) Bu arabayı çok uygun taksitlerle aldım.
E) Uygun görmediğim için siparişleri vermedim.
7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adlaşmış sıfat vardır?
A) Kırık notları bir an önce düzeltmen gerekiyor.
B) Bu işi kimseye belli etmeden yap.
C) En iyi ders, insanı eğiten derstir.
D) Notun iyisi tembeli motive eder.
E) Ders çalışırken aklımda hep sınav vardı.
8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir isim vardır?
A) Biz kitap okurken pat diye bir ses duyduk.
B) Küçük bir vücut yanımızda horuldamaya devam etti.
C) Gürültüye adeta baş kaldırıyordu küçük dünyasında.
D) Kelimeler zaman kırıntısıdır dilimize doladığımız.
E) İçimizi parıldatan olay, bunaltı ve sıkıntımızı da yok ediyor.
 9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, birden fazla sözcük tarafından nitelenmiştir?
A) Ağır hareketlerle ve nazlanarak kapıya doğru yaklaştık.
B) Kapının tokmağından tutup yavaşça içeri girdik.
C) Duvarlar, pencereler, perdeler, her şey çok güzeldi.
D) Köşede gümüş renkli, çok güzel bir semaver vardı.
E) Tıpkı eskisi gibi dolu dolu, meraklı ve sevinçliydi.
10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?
A) Yollar kar, toprak, çamur olsa da sana geleceğim.
B) Beyaz bir güvercin kondu omuzlarıma.
C) Bedenim yorgun, aç ve susuz; bir gün geri döneceğim.
D) Bu dönüş kışın beyaz akşamında olabilir.
E) çimdeki duyguların en temiziyle gelirim.
11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yeni” sözcüğü diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?
A) Ticaret hayatına atıldığım ilk günlerde yeni girişimlerde bulunmak istiyorum.
B) 0 günlerde çocuğunuz yeni konuşmaya başlamıştı.
C) Yeni çizmelerini giymiş, karda keyifli keyifli yürüyordu.
D) Gazete ve dergilerde yeni isimlere rastlıyoruz.
E) Onların amacı edebiyat dünyasında yeni bir düşünce sistemi oluşturmaktı.
12-“ Beyazlar giyinmiş küçük bir çocuk, parka doğru yürüyordu.”
Bu cümle dil bilgisi yönünden incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Adlaşmış sıfat kullanılmıştır.
B) Birden fazla sıfat vardır.
C) Zamir kullanılmamıştır.
D) Bağlaç kullanılmıştır.
E) Edat kullanılmıştır.
13- Sen şairsin kelimeler ülkesindeki bilge
El salla fosfordan daha ışımış bir umuda
Zeytinden daha yeşil bir muştu
Daha sakin palmiyeden defneden
Bir çağrıyla tükenmeyen
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Şahıs zamiri
B) Belirtme sıfatı
C) Üstünlük zarfı
D) Niteleme sıfatı
E) Zaman zarfı
14-1-Aşağıdakilerden hangisinde “yönelme ve bulunma” durum eklerini almış sözcükler kullanılmıştır?
A)           Düşüncelerimi senden saklayacak değilim.
B)           Dün gece parkta uzun uzun konuştuk.
C)           Bu dünyada sana uygun eş bulamayacağız.
D)           Yoldan geçenleri kızdırıyor, rahatsız ediyordu.
E)            Beni hâlâ tanımadın demek ki!
15-“-ler” eki aşağıdaki cümlelerin hangisine “benzerlik” anlamı katmıştır?
A)           İngilizler, Çanakkale’de büyük bir yenilgiye uğradılar.
B)           Fare, kemirgenler sınıfından küçük bir hayvandır.
C)           Dün gece Banular’da bir davet vardı.
D)           Bizler bu vatanın gerçek sahipleriyiz.
E)            Bugün dünyalar kadar iş beni bekliyor.
16-“Ne” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?
A)           Ne hakla benim kitaplarımı karıştırıyorsun?
B)           Ne biçim resim bu!
C)           Ne renk kumaşlar var elinizde?
D)           Ne muhteşem görünüyor manzara!
E)            Ne insanlar var şu dünyada!
17-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bir sıfat tamlamasından oluşmuştur?
A)           Her zaman şikâyet ettiği, yalnızlıktı.
B)           Her zaman harıl harıl çalışan bir edebiyatçıdır.
C)           Etraf çınlıyordu akarsuyun gürül gürül sesiyle.
D)           Anlattıklarının birçoğunu bilmiyordum.
E)            Lodostan etkilendiğini her zaman anlatıyordu.
18-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem iyelik hem de ilgi zamiri kullanılmıştır?
A)           Yavrularımız birer yuvadan uçacak.
B)           Sokaktaki insanla bir türlü dağılmadı.
C)           Kalemlerimi, seninkilerle aynı yere koymuştum.
D)           Ovanın ortasında köylüler çalışıyordu.
E)            O herkesten dürüstlük bekler; ama dürüstlük nedir bilmez.
19- “Vakit olsa gerek, der
       Hep içim ürpererek
       Diyorum
       Vakit dar olsa gerek.”
Bu  dizelerdeki eylemsinin türdeşi, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A ) Yalvarmak, yakarmak nafile bugün
B)  Geliş ternle, gidiş uçakla olacak.
C) Her alanda hızlı bir gelişme var.
D) Haber vermeksizin çıkıp gitmiş.
E) Suyunu sebil ettiğim o çeşme
20- “Orada, yol boyunca, türlü ağaçlar ve çiçeklenmiş , rengarenk tarlaları vardı.”
 Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?
A) Sıfat    B) Bağlaç      C)Adıl         D) Ad      E)Fiil
21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belgisiz sıfat hem de belgisiz zamir vardır?
A) Her güneş doğacak bir kuytuluk bulur kendine.
B) Yolculuğa hazır bir yelkendir sabahleyin odamızda karanlık.
C) Bütün uyanışların en mutluları geçer odamızdan sabah karanlığına
D) Aşk deyince ötesini arama
E) Bir dünya varmış kimsenin aşkı tanımadığı
I. hayat, suda başlamıştır.
      II. kimi hayvanların hayatı insanlarınkinden uzundur.
      III. Köy hayatı ona çok ilginç gelmiştir.
      IV: Bu şehirde hiç hayat yok.
      V. Gece hayatına bir türlü alışamadı.
22- Yukarıdaki cümlelerde “hayat” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1         B)2         C)3         D) 4           E) 5
23- “ Kurallı cümlelerin yazıya bilimsellik kattığı, güçlendirdiği kesindir”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gereksiz sözcük kullanımı
B) Yüklem eksikliği
C) Özne eksikliği
D)Dolaylı tümleç eksikliği
E) Nesne eksikliği
24- “Hakkı Devrim: ‘Ahmet Altan çok laf kaldırır konuları sever.’ demiş”
Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hakkında çok şey söylenebilecek
B) Yaşamın gerçeklerini anlatan
C) Okuyucuya ilginç gelen              
D) Hayallerle süslenebilecek
E) Toplumsal ilişkileri yansıtan
               
25- Öğretici metinlerde anlatıcı gerçek kişidir. —- metinlerde ise anlatıcı kurmaca bir kişidir. Anlatıcı ya olayın içinde yer alır; ya dışarıdan olayı gözlemler ya da olayı her şeyi bilen hakim bir bakış açısıyla anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Açıklayıcı           B)  Öyküleyici            C) Kanıtlayıcı
D) Betimleyici         E) Tartışmacı
         PUANLAMA: Her soru 4 puandır.
                                                               BAŞARILAR DİLERİM
                                                                    ALİ TURGUT
                   
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.