Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Posted on Mayıs 24th, 2015 | post in 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konu Anlatımı |No comment

Cümle, belirli bir yapısı ve görevi olan kelimelerin aynı bağlam içinde bir anlam ifade eden anlamlı bir dil birliğidir. Dil birimlerinin en alt basamağında ses, en üst basamağında ise cümle yer alır. Her cümle içerdiği anlama göre bir mesaj taşır. Bu yönüyle her cümle bir iletişim aracıdır. Cümleler belirttikleri duygu ve düşüncenin içeriğine göre bir […]

Cümlede Anlamın Oluşumu

Posted on Mayıs 24th, 2015 | post in 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konu Anlatımı |No comment

Cümle bir fikri, bir düşünceyi, bir hareketi, bir duyguyu, bir hadiseyi tam olarak bir hüküm halinde ifade eden kelime grubudur. Bir cümleyi oluşturan sözcük veya söz grupları rast gele bir araya gelmezler. Dil belirli kurallarla örülüdür. Cümle oluşturulurken de bu kurallar geçerlidir. Cümleyi meydana getiren söz veya söz gruplarının birbirini anlam ve yapı yönünden tamamlaması […]

Bilimsel Metinler

Posted on Mayıs 24th, 2015 | post in 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konu Anlatımı |No comment

Bilimsel yazı, öğretme, doğruluk ve yenilik için yazılan yazı türüdür. Kendine özgü bir anlatım tarzıdır. Yazı, dile dayanır. Dil ortak anlaşma aracıdır. Belli kural ve tekniklere ulaşabilir. Bilimsel ancak dile dayandığı için sıkıcı veya anlaşılamaz olmamalıdır. 1. Plan Bilimsel yazı birkaç sayfalık bir makale olabileceği gibi birkaç yüz sayfalık kitap da olabilir. Esas itibariyle teknik […]

Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

Posted on Mayıs 24th, 2015 | post in 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konu Anlatımı |No comment

Sanat metinleri durduk yere ortaya çıkmış metinler değildir. Bir ihtiyaçtan doğmuşlardır. Sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. Kendini anlatma çabası, sanatçının zihninde ortaya çıkmış, bu isteği giderebilmek için de çeşitli yollar denemiştir. İşte bu çabalar sanatların ve sanat eserlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Her […]

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

SORU-1) “……………, gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Trajedi B) Operet C) Dram D) Komedi E) Opera SORU2) Halk hikayeleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Anlatım tümüyle nesir şeklindedir B) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır. C) […]

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

     SORU-1)-“Ders verirken gözlerim gayri ihtiyarî ona dönüyordu. O da bana bakıyordu. İnci dişlerinde tatlı bir gülümseme, lacivert gözlerinde dudaklarıma sürünürcesine hissettiğim bir muhabbetle annelik hissini ben, ömrümde ilk defa bugün duydum.” Çalıkuşu” adlı romandan alınmış yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır? A) İlahi bakış açısı B) Gözlemci bakış C) Kamera bakış açısı D) […]

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

SORU-1) Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir? A) Karakterler her tabakadan olabilir. B) Acıklı ve gülünç olaylar yaşamda olduğu gibi vardır. C) Konular tarihten veya günlük yaşamdan alınabilir. D) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir. E) Üç birlik kuralına uyulur. SORU-2) Cervantes tarafından yazılan ………. adlı yapıt ……….. türünün dünyadaki ilk örneği kabul edilir. Bu cümlede […]

Theme Designed By edebiyat