9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

SORU-1) “……………, gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Trajedi B) Operet C) Dram D) Komedi E) Opera SORU2) Halk hikayeleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Anlatım tümüyle nesir şeklindedir B) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır. C) […]

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

     SORU-1)-“Ders verirken gözlerim gayri ihtiyarî ona dönüyordu. O da bana bakıyordu. İnci dişlerinde tatlı bir gülümseme, lacivert gözlerinde dudaklarıma sürünürcesine hissettiğim bir muhabbetle annelik hissini ben, ömrümde ilk defa bugün duydum.” Çalıkuşu” adlı romandan alınmış yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır? A) İlahi bakış açısı B) Gözlemci bakış C) Kamera bakış açısı D) […]

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

SORU-1) Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir? A) Karakterler her tabakadan olabilir. B) Acıklı ve gülünç olaylar yaşamda olduğu gibi vardır. C) Konular tarihten veya günlük yaşamdan alınabilir. D) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir. E) Üç birlik kuralına uyulur. SORU-2) Cervantes tarafından yazılan ………. adlı yapıt ……….. türünün dünyadaki ilk örneği kabul edilir. Bu cümlede […]

9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? A) Türkiye Büyük Millet meclisi, yılın son toplantısını yarın yapacak. B) Dün ölen milletvekilimiz, Askeri Törenle gömülmüş. C) Bu yıl kurban bayramı, 24 Mart salı gününe rastlıyor. D) Muhittin Amcam, bu hafta sonu askerden gelecek. E) Ziya Gökalp’in; Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak adlı eserini […]

Öğretici Metin Türlerini İnceleme

Posted on Mayıs 21st, 2015 | post in 9. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı |No comment

Öğretici Metin Türleri 1. Tarihi Metinler Tarihi metinler, konusunu tarihteki olaylardan alır. Konu tarih olduğundan nesnel davranılmalıdır, aksi taktirde tarihi yanıltmış oluruz. Bu metinlerde dil ve anlatım, ciddi ve ağırbaşlıdır. Dil, göndergesel işlevdedir. Osmanlılarda tarih yazıcılığı başlı başına bir uğraştı ve sarayda “vakanivüst” denen tarihçiler olayları tarih düşerdi. Özellikle Peçevi, Naima gibi tarihçiler, bugünkü tarihçilere […]

Öğretici Metinlerde Yorum

Posted on Mayıs 21st, 2015 | post in 9. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı |No comment

Bir metni yorumlarken onu yazarından bağımsız düşünmek doğru değildir. Her metin yazarından ve yazıldığı devrin sanat anlayışından, kültür birikiminden, sosyal ve siyasal olaylarından izler taşır. Bu yüzden okuyucu, metni yorumlarken metnin yazıldığı dönemle ilişkisini yansıtan sözcük, sözcük grupları, yapı ve anlatım özeliklerini beIirIer. Öğretici metinler bilgi vermek amacıyla yazıldığından öğretici metinlerde sözcükler genelde gerçek anlamlarında […]

Öğretici Metinlerde Metin ve Yazar

Posted on Mayıs 21st, 2015 | post in 9. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı |No comment

Her metin türünde olduğu gibi öğretici metinlerde de yazar ile metin arasında büyük ilgi vardır. Yazar, dünya görüşüne, birikimine göre edebiyat geleneğine yönelir. Yazar dönemin siyasi, kültürel yaklaşımları olan zihniyeti de kendisine yakın gördüğünden seçer. Yazarın kişiliği konu seçiminde önemlidir, sanatçı dünya görüşüne uygun konu ve dallarda yazmayı tercih eder. Yazarın kişilik özellikleri eserin üslubunun […]

Theme Designed By edebiyat