Sesli Masallar

Posted on Ocak 31st, 2015 | post in Sesli Masallar |No comment

Tweet KELOĞLAN MASALLARI 4 KELOĞLAN MASALLARI 5 KELOĞLAN MASALLARI 7 KELOĞLAN MASALLARI 8 KELOĞLAN MASALLARI 9 KELOĞLAN MASALLARI 11 KELOĞLAN MASALLARI 12 KELOĞLAN MASALLARI 13 KELOĞLAN MASALLARI 14 KELOĞLAN MASALLARI 16 KELOĞLAN MASALLARI 19 KELOĞLAN MASALLARI 20 KELOĞLAN MASALLARI 21 KELOĞLAN MASALLARI 22 KELOĞLAN MASALLARI 25 KELOĞLAN MASALLARI 27

Çirkin Ördek Yavrusu Masalı

Posted on Ocak 31st, 2015 | post in Dünya Masalları |No comment

Tweet Çirkin Ördek Yavrusu Anne Ördek sabırla yumurtalarının kırılmasını bekliyordu. Vakit tamamlanınca ördek yavruları yumurtalarından çıkmaya başladılar. Fakat en son ve en büyük yumurta bir türlü kırılmıyordu. Sonunda yumurtanın beyaz kabuğu çatladı. Diğerlerinden daha gri ve farklı olan ördek yavrusunun küçük kafası göründü. Anne ördek yeni doğan yavruya bakarak ; “Umarım değişir..” dedi şefkatle. Zaman […]

SİNBAT MASALI

Posted on Ocak 31st, 2015 | post in Dünya Masalları |No comment

Tweet Bir varmış, bir yokmuş… Eskiden, deniz kıyısında uzanan bir ülkede Sinbat adında bir gemici yaşarmış.Çok uzun süreden beri karada yaşayan Sinbat, hareketsiz yaşayıştan sıkılmağa başlamış. Engin denizlere açılmak, dünyayı görmek, ticaret yapmak, para kazanmak isteğine kapılmış. Bir miktar ticaret malı satın almış. Bir gemi bulmak üzere limanın yolunu tutmuş. O sırada, limanda bir gemi […]

Pinokyo Masalı

Posted on Ocak 31st, 2015 | post in Dünya Masalları |No comment

Tweet Bir varmış, bir yokmuş çook eski bir zamanda küçük bir kasabada Geppetto adında ihtiyar bir oyuncakçı yaşarmış. Yaptığı tahtadan oyuncakları satarak geçimini sağlarmış. İhtiyar oyuncakçının hayatta üzüldüğü tek şey bir çocuğunun olmamasıymış. Bir çocuğunun olması için neler vermezmiş ki. Bir gün yeni bir oyuncak yapmak için ormana gidip kütük aramaya başlamış. Derken tam aradığı […]

DÜNYA MASALLARI

Posted on Ocak 31st, 2015 | post in Dünya Masalları |No comment

Tweet UYUYAN GÜZEL GÜZEL VE ÇİRKİN HANSEL VE GRETEL YOKSUL ODUNCU ÇİZMELİ KEDİ SU PERİSİ ALTIN SAÇLI KIZ RAPUNZEL SİHİRLİ FASULYE SİNBAT MASALI Parmak Kız Masalı Pinokyo Masalı Fareli Köyün Kavalcısı Çirkin Ördek Yavrusu

2014 2015 10. Sınıf Öğün yayınları Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları- Öyküleyici Anlatım- İsim sayfa 113-116

Posted on Ocak 30th, 2015 | post in 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları |No comment

Tweet SAYFA 113 1. “Esir Şehrin İnsanları” adlı metinde bir anlatıcının olup olmadığını belirleyiniz. Metnin bir anlatıcısı varsa bu anlatıcının kim olduğunu açıklayınız. Metnin bir anlatıcı var. Bu anlatıcı olayı dışarıdan izleyen birisidir. 3. Şahıs anlatıcı kullanılmış. Bun akam(ilahi) bakış açısı anlatıcı denir. 2. Bir anlatıcı olmadan öyküleyici anlatım türüyle yazılmış bir metin kaleme alınabilir […]

10 Edebiyat Kitabı Cevapları- Nova Yayınları- XV. ve XIX. yy Ortalarına Kadar Osmanlı Şiiri Divan Şiiri – sayfa 116-117

Posted on Ocak 30th, 2015 | post in 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları |No comment

Tweet SAFFA 117 a) Kitabınızdaki gazelin ilk beytinde geçen “cigeri” kelimesinin sözlükteki ilk (temel) anlamıyla kullanılıp kullanılmadığını belirtiniz. Bu söz sanatının adını belirtiniz. Şiirden bu tarzda kullanılmış kelimelere örnekler veriniz. Ciğer sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Göğün kandili ifadesi ile güneş kastedilmiştir. Güneşin ciğeri olmadığına göre bu sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır. Burada güneşe insana özgü bir […]

10 Edebiyat Kitabı Cevapları- Nova Yayınları- XV. ve XIX. yy Ortalarına Kadar Osmanlı Şiiri Divan Şiiri – sayfa 113- 116

Posted on Ocak 29th, 2015 | post in 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları |No comment

Tweet XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBİYATI Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir: Divan Şiiri) SAYFA 113 Aşağıdaki üç şiiri okuyunuz. Bu şiirlerde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? Gösteriniz. Gazelde ahengi sağlayan unsurlar ölçü aruz vezni, kafiye ve rediftir. “Yalnızlığa Dair” şirinde ölçü kullanılmamış. İkili dizelerde rediflerle ses uyumu sağlanmış. aa,bb,cc,dd, şeklinde bir kafiye […]

DEVRİYE NAZIM ŞEKLİ

Posted on Ocak 27th, 2015 | post in 10. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı |No comment

Tweet Evrendeki canlı cansız her şey Allah’tan gelmiştir, yine Allah’a dönecektir. Bu felsefeyi yansıtan şiirlere Tekke edebiyatında devriye denilmiştir. Her şeyin Allah’a kavuşma yolculuğunu ve Allah’ın her şeyi kapsayıcılığını öne çıkarır. Nazım birimi dörtlüktür. Kafiye düzeni koşmaya benzer. abab, cccb,dddb, eeeb…. şeklindedir. Genellikle 8’li ve 11’li hece ölçüsüyle yazılır. Dili sadedir.  Halkın konuştuğu dil kullanılır. […]

NUTUK NAZIM ŞEKLİ

Posted on Ocak 27th, 2015 | post in 10. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı |No comment

Tweet Tekke Edebiyatı’nda pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren müridleri bilgilendirmek tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek amacıyla söylenen didaktik şiirlerdir. Bektaşilerinin, aşık tarzı halk edebiyatı nazım türü olan nefese verdiği isimdir. Türün en önemli temsilcisi Kaygusuz Abdal’dır. Nazım birimi dörtlüktür. Didaktik yönü ağır basar. Genellikle 8’li ve  11’li hece ölçüsü ile yazılır. Dili sade […]

Theme Designed By edebiyat