10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – Terkib-i bent ölçme değerlendirme soruları  Sayfa 139

Posted on Mart 2nd, 2015 | post in 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları |No comment

Tweet XV. yüzyıl divan edebiyatında gazel, kaside ve mesnevi nazım biçimlerinin üçünde de eser veren şairlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Şeyhî ­ Bağdatlı Rûhî ­ Necâtî B) Necâtî ­ Âşık Paşa ­ Şeyhî C) Şeyhî ­ Necâtî ­ İvaz Paşazâde Atâi D) Ahmet Paşa ­ Melihî ­ Nevîzâde Atâî E) Ahmedî ­ Necâtî […]

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – Ölçme değerlendirme soruları Sayfa 138

Posted on Mart 2nd, 2015 | post in 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları |No comment

Tweet 1.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına ise “Y” yazınız. Divan şairleri ağırlıklı olarak bireysel konularda şiirler yazmışlardır. (D) Tevhit, münacaat, naat gibi türler çoğunlukla gazel nazım şekliyle yazılmıştır. (Y) Fuzûlî divan şiirinin en usta gazel şairlerinden biridir. (D) Nedîm, Lale Devrinin güzelliklerini şiirlerinde yansıtmıştır. (D) Divan şiirinin kurgusu nesnel gerçeklikten uzaktır. (D) Âşık […]

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – Terkib-i bent Sayfa 136-137

Posted on Mart 2nd, 2015 | post in 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları |No comment

Tweet 4.a) Okuduğunuz şiirin ve birimlerinin temasını aşağıya yazınız. 1.bendin teması: ilahi aşk ve dünya nimetlerine meyletmeme 4.bendin teması: gerçek aşkın ilahi aşk olduğu vurgulanmış. b) Tespitlerinizden yararlanarak bentlerin aynı tema etrafında oluşturdukları bütünlüğü açıklayınız. Her bent kendi içinde anlam yönünden bir bütünlük arz etmektedir. Tema ilahi aşktır. Bütün beyitler bu tema etrafında şeklenmiş, her […]

Nedimin Hayatı , edebi kişiliği ve eserleri

Posted on Mart 2nd, 2015 | post in YAZARLAR VE ŞAİRLER |No comment

Tweet Nedîm (نديم) (d. 1681 – ö. 1730, İstanbul) Osmanlı’nın en meşhur divan edebiyatı şairlerinden birinin mahlası. Şöhretini Osmanlı Devleti’nin 1718–1730 yılları arasındaki Lâle Devri’nde kazanmıştır. Yaşamı ve eserleri ile o devrin ruhunun temsilcisi olarak kabul görmektedir. Hayatı yüzyıl sonu ile 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamıştır. Asıl adı Ahmed olan Nedîm; İstanbul’da 1681’de[1] doğdu. Babası […]

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – Terkib-i bent Sayfa 135

Posted on Mart 2nd, 2015 | post in 10. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı |No comment

Tweet 1.a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini belirleyiniz. Tespitlerinizi defterinize yazınız. Asonans: “e”, “i” ve “a” sesleri asonans olarak kullanılmıştır.  Aliterasyon: “z”, “r” ve “l” sesi aliterasyon olarak kullanılmıştır. Kelime tekrarı: “olayın der” Kafiye düzeni “aa, ba, ca, da…” şeklindedir. Uyak ve redifleri: Bent “­est”: zengin uyak ve “­iz”: redif Bent “­ad”: zengin uyak ve “olayın […]

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – şarkı Sayfa 133

Posted on Mart 2nd, 2015 | post in 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları |No comment

Tweet b) Aşağıdaki tabloya şiirde başvurulan diğer söz sanatlarının özelliklerini yazınız. Söz sanatları    Teşbih (benzetme):  “billur sine”  sine billura benzetilmiş. “Sen açıl gül gibi “ sevgili güle benzetilmiş. “Nedîm de inleyip feryad edecek bülbül olsun”  Nedim bülble benzetilmiş. İstiare (eğretileme): “Bend bend olsun ham-ı zülfün şikâr olsun Nedîm”  Zülüfler avcıya benzetilmiş. Ama avcı söylenmemiş. “bülbül […]

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – şarkı Sayfa 132

Posted on Şubat 28th, 2015 | post in 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları |No comment

Tweet 2.a) Şiirin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerini ve özelliklerini söyleyiniz. Şiirdeki her bir birimin anlam yönünden kendi içinde bir bütünlüğü olup olmadığını belirtiniz. Şiir dörder mısralık birimlerden oluşuyor. Buna dörtlük ve bent denir. Şiir beş bentten oluşmaktadır. Her bendin sonundaki mısra aynen tekrar edilerek nakarat yapılmıştır. Bu bentlerin birebirine bağlanmasını sağlar. Şiirdeki ehr […]

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – şarkı Sayfa 131

Posted on Şubat 28th, 2015 | post in 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları |No comment

Tweet 1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini belirleyiniz. Tespitlerinizi aşağıya yazınız. Asonans : “a, u” Aliterasyon : l, d, ğ, m, n” Kelime tekrarı:  Iyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum, -olduğun bilmez misin, olsun Nedîm Redif:                                        […]

ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİRLER-ÇANAKKALE DESTANI

Posted on Şubat 28th, 2015 | post in Belirli Gün ve Haftalar, Şiirler |No comment

Tweet ÇANAKKALE DESTANI Yıl 1915 18’indeyiz Martın. Kendine gel biraz! Pek tekin değildi Çanakkale’nin suyu, Geçilmez bu boğaz… Geçilmez bu boğaz… Bizi Ne topun yıldırır, Ne kurşunun. Çünkü artık Başladı cengimiz. Er meydanında bulunmaz dengimiz… Sen misin Mustafa Kemal’im ileri diyen? İşte fırladık siperden. Sırtına yüklenmiş kahraman Seyit 276 kiloluk mermiyi, Koşuyor bataryasına ateşler içinden. […]

10. sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları öğün yayınları Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım- Zamir sayfa 135

Posted on Şubat 25th, 2015 | post in 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları |No comment

Tweet “Serseri” ve “Orda, Bir Köy Var Uzakta” adlı metinlerde kimlerin duygularından söz edilmiştir? Bunu nereden anlıyorsunuz? Serseri adlı metinde şair bir sokak serserisinin duygularından bahsedilmiştir. “ Orda, Bir Köy Var Uzakta” adlı metinde ise köylerinden ayrılıp şehirlere yerleşmiş insanların memleket özleminden bahsedilmiştir. “Serseri” ve “Orda, Bir Köy Var Uzakta” adlı metinlerde yer alan şahıs […]

Theme Designed By edebiyat